Issn 2074-5354. Академічний огляд. 2013. №2 (39)Скачати 169,72 Kb.
Сторінка1/16
Дата конвертації23.03.2020
Розмір169,72 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


ISSN 2074-5354. АКАДЕМІЧНИЙ ОГЛЯД. 2013. № 2 (39)

95

© Н.В. Кирлик, 2013

Формування  сучасної  концепції 

людського  капіталу  відбулося  внаслідок 

науково­технічної  революції.  У  60­ті  рр.

 

ХХ  ст.  робочої  сили  стало  недостатньо, тому  виникла  нагальна  потреба  у  висо

-

кокваліфікованих  працівниках.  Як  ре-

зультат,  відбулися  переосмислення  ролі 

освіти і кваліфікації працівників та знач­

ний  прогрес  у  розвитку  інтелектуальних 

продуктивних  сил,  динамічний  розвиток 

інноваційно­інформаційної сфери [1].

В  умовах  формування  «економіки 

знань»  для  успішного  функціонування 

підприємств України необхідно врахува

-

ти те, що основою всієї економічної сис-

теми є людина, яка має потенціал. Вико

-

ристання  цього  потенціалу  в  межах  під-

приємства залежить в першу чергу від ме

-

неджменту  та  системи  методів  і  засобів формування  людського  капіталу.  Однак 

формуванню цих методів має передувати 

правильне розуміння цього терміна, його 

компонентне наповнення та функції. 

У сучасній економічній науці питан

-

ня,  що  стосуються  проблем  зародженняформування  і  розвитку  людського  капі

-

талу, знайшли відображення в працях ба-

гатьох  зарубіжних  і  вітчизняних  вчених. 

Представники  Чиказької  школи  Г.  Бек

-

кер [3] та Т. Шульц [1] ввели в обіг термін «людський  капітал»,  поділили  здібнос

-

ті  на  вроджені  та  набуті,  розробили  мо-

УДК 658.512.62Н.В. КИРЛИК,

 аспірант

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка