Інформація щодо здійснення правоосвітньої та правовиховної роботи у дошкільному навчальному закладі №6 «Колобок» м. Хмельницький 2015 ПередмоваСкачати 236,5 Kb.
Сторінка1/10
Дата конвертації26.03.2019
Розмір236,5 Kb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Узагальнена інформація

щодо здійснення правоосвітньої та правовиховної роботи

у дошкільному навчальному закладі № 6 «Колобок»

м. Хмельницький

2015

Передмова

Пріоритетними для правової держави завжди лишаються поняття «гідність особистості», «права людини», «свобода». Тому основне завдання України як цивілізованої держави полягає в захисті соціальних інтересів, прав і свобод своїх громадян, що є основою правової свідомості особистості.

Права людини мають бути пріоритетними щодо суспільних та державних інтересів.

Нажаль, в зв’язку з політичними подіями, які відбуваються в нашій країні ось уже більше року, порушення прав людини стало проблемою № 1: на сході України (в Донецькій та Луганській областях) мирні жителі та військовослужбовці піддаються вбивствам, незаконним затриманням, катуванням та зникненням. Серед загиблих мирних жителів є діти. В зв’язку з загрозою життю, кількість внутрішньо переміщених громадян значно зросла. Вони покидають свої домівки і шукають притулку та захисту в інших регіонах країни. Ситуація в постраждалому від конфлікту регіоні стає все більш важкою супроводжується тотальним колапсом законності і правопорядку. Все це призводить до пониження імунітету проти насильства у мирних жителів, в тому числі і у дітей, вище згаданого регіону.

«Забезпечення захисту тих, хто живе в районах, уражених конфліктом, повинно бути найвищим пріоритетом. Має бути знайдено мирне рішення щоб припинити бойові дії і насильство, щоб врятувати життя і не допустити подальших труднощів для тих людей, які живуть в східних регіонах» - наголошується в доповіді, підготовленій Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні.

Якщо в ХХІ столітті, у вік процвітання цивілізації і розвитку новітніх технологій, гинуть діти, то актуальність вирішення проблеми захисту прав підростаючого покоління є беззаперечною. І над цим необхідно задуматись не лише новій адміністрації нашої держави, але й кожному дорослому громадянину України. Науковий світ вивчає дітей та дитинство як об’єкт і продукт діяльності дорослих. Знання про підростаюче покоління завжди виступали своєрідною проекцією уявлень світу дорослих. Визнання дорослими цінності особистості дитини, захист її гідності та прав – життєво необхідний пріоритет сьогодення.

Дитинство – унікальний період коли формуються риси характеру, основи моделі поведінки, ставлення до себе, до людей і до навколишнього світу. Мала дитина подібна до губки, яка жадібно вбирає уміння, знання, погляди та думки. Тому моральні основи правового виховання закладаються саме в дитинстві у моральних відносинах в родині, дитячому колективі. Якщо кожна людина змалечку засвоїть, що вона є людиною, особистістю, що вона має людські права, честь і гідність, може вільно висловлювати свої думки, тільки тоді вона зможе впливати на перебіг подій у суспільстві і брати участь у побудові дійсно незалежної правової держави.

З глобальної точки зору права дитини стали домінантою в міжнародному діалозі, особливо після вступу в силу Конвенції про права дитини, яка була ухвалена членами Організації Об’єднаних Націй у 1989 році. У нашій державі її було ратифіковано Постановою Верховної Ради України № 789 ХІІ (78912) від 27 лютого 1991. Головним завданням Конвенції є забезпечення дітей особливим піклуванням та допомогою, надання необхідного захисту і сприяння сім’ї, як основному осередку суспільства. Конвенцією визначено, що для повного та гармонійного розвитку дитина має зростати в сімейній атмосфері щастя, любові та порозуміння. Дитину слід повністю підготувати до самостійного життя в суспільстві, виховати гідною в дусі миролюбності, терпимості, свободи, рівності та солідарності.

За Законом України «Про охорону дитинства», який було прийнято в квітні 2001р. згідно з Конвенцією, основними постулатами є такі: всі діти на території України незалежно від політичних і національних аспектів, від раси, кольору шкіри, статі, релігії, соціального походження, майнового стану, стану здоров’я або будь-яких інших важливих аспектів мають рівні права. До системи прав дитини належать такі права: рівноправність усіх дітей незалежно від умов перебування; набуття громадянства; піклування з боку сім’ї; свобода совісті та релігії; особисте та сімейне життя; рівноправність між батьками щодо виховання дитини; забезпечення належного рівня життя, необхідного для духовного, морального, фізичного, соціального розвитку. Реалізація прав дитини має забезпечуватись усією системою органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адвокатури, прокуратури та інших правоохоронних органів.

З метою підвищення рівня правової освіти населення, створення належних умов для набуття громадянами правових знань, а також забезпечення їх конституційного права знати свої права і обов’язки Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року затверджено Національну програму правової освіти населення. В ній передбачено, що правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості особистості, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства. Надання правової освіти має здійснюватися в усіх ланках освіти, в тому числі і в дошкільних навчальних закладах.

Загальна несприятлива політична та соціально-економічна ситуація в Україні, про яку йшлося вище, різка відмінність у рівнях життя, вимушена міграція населення, виникнення у багатьох людей почуття невпевненості у собі, тривоги за завтрашній день, песимізму та загальної агресії – усі ці чинники позначаються на соціальному статусі сучасного дитинства.

Сьогодні широкі кола громадськості занепокоєні тривожним станом у системі правового виховання дітей і молоді, в томі числі це стосується і дошкільнят, адже ці діти найменш захищені, тож потребують уваги і турботи суспільства. Діти досить мало знають про свої права та обов’язки, що свідчить про їх низький рівень правової культури. Важливість розв’язання цієї проблеми зумовлена тим, що реалізація прав дитини є основною умовою її всебічного розвитку, життєвого благополуччя.

Саме тому педагогічний колектив дошкільного навчального закладу № 6 «Колобок» м. Хмельницького поставив перед собою мету – допомогти дітям в оволодінні основ правової культури, сформувати у них свідоме ставлення до своїх прав і обов’язків, повагу до законів, правил людського співжиття і загальнолюдських цінностей, готовності та уміння діяти відповідно до закону.

На нашу думку, вище визначену мету можна буде вважати досягнутою у разі, якщо діти знатимуть окремі основні принципи законодавства, які поширюються на них і керуватимуться ними в житті, будучи переконаними в їх правильності й необхідності виконання. Це в свою чергу сприятиме зміцненню їх життєвої позиції й стимулюванню громадської активності.

Сьогодні педагог – головна особа, що проводить правовиховну роботу з дітьми та батьками. Від його кваліфікації та культури залежать збереження прав дитини в дошкільному закладі, а також захист її від жорстокого поводження в сім’ї, або в будь-якому іншому суспільному середовищі. Він має бути зразком неухильного виконання норм і законів, а також своїх обов’язків щодо дітей та їхніх батьків. Ніякі слова не допоможуть, якщо дитина не буде щоденно бачити правильної реакції дорослого на все, що її оточує.

Тому з огляду на вище сказане слід зауважити, що адміністрацією дошкільного навчального № 6 створено єдину систему роботи з правової освіти з учасниками навчально-виховного процесу. Роботу з правового виховання спрямовуємо в трьох напрямках:  • правоосвітня, методична та контрольно-аналітична робота з педагогами;

  • освітньо-виховна робота з основ правової освіти з дошкільниками;

  • просвітницька робота з питань правової освіти з батьками вихованців.

Обсяг і зміст обов’язкового курсу з правознавства для дошкільних

закладів визначається у Базовому компоненті дошкільної освіти та у чинних освітніх програмах розвитку дитини дошкільного віку.

Педагогічний досвід свідчить, що базисом для формування правових уявлень у маленьких громадян є прищеплення їм одвічних загальнолюдських цінностей: праведність, любов, доброта, ненасильство, милосердність. Педагоги закладу дедалі більше орієнтуються на гуманізацію, особистісно орієнтовний підхід до кожного вихованця, формування у них навичок і звичок відповідної поведінки: не зашкодь, не зруйнуй, не зламай.

Вважаємо, що важливою умовою ефективності правового виховання дошкільників є залучення їх до участі у святкуванні визначних міжнародних та український свят, а саме:  • 15 травня – Міжнародний день Сім’ї;

  • 1 червня – Міжнародний день захисту дітей;

  • 28 червня – День Конституції України;

  • 24 серпня – День Незалежності України;

  • 20 листопада – Всесвітній день дитини;

  • 10 грудня – Міжнародний День прав людини.

Не менш важливою умовою ефективності правового виховання є його продумане планування з урахуванням вікових можливостей дітей та рівня їх правової поінформованості. При плануванні роботи з дітьми ми використовуємо блочно-тематичний принцип, оскільки він базується на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, забезпечує змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу. З метою оптимізації освітнього процесу, ефективнішого використання наявних ресурсів, у закладі також використовуємо елементи технології блочно-тематичного планування освітнього процесу за принципом методичного конструктора Н. Гавриш, що дає можливість забезпечити реалізацію гуманістичних цінностей закладених у змісті Базового компонента дошкільної освіти.

Усвідомлюючи актуальність вище згаданої проблеми на сьогоднішній день, важливість забезпечення планомірної, системної роботи з питань правового виховання, ми, педагоги дошкільного навчального закладу, вбачаємо вирішення цієї проблеми у встановленні тісної взаємодії з батьками вихованців та у домовленості з ними щодо єдності вимог, спільності методів впливу та способів навчання та виховання дітей в дитячому садку і родин-ному колі.

Підсумовуючи вище сказане, слід зауважити, що ми – дорослі, маємо зробити все для того, щоб усі діти в Україні знали і розуміли свої права, відчували себе захищеними від насильства. Знали, що є право, закон, який не тільки захищає, але й говорить про важливість участі дітей в процесі розбудови демократичного цивілізованого суспільства, яке враховує інтереси кожного із своїх членів.


Каталог: uploads -> files
files -> Етика подружнього та родинного життя
files -> Практикум Співпраця психолога і логопеда при подоланні вад мовлення дітей дошкільного віку
files -> Співпраця педагогів і сім’ї
files -> Вивчення системи роботи вчителя
files -> Типи і види уроків виробничого навчання
files -> Обов’язок батьків щодо виховання та розвитку дитини відповідно до Сімейного кодексу України
files -> С. Л. Крук // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Хмельницький, 22-23 травня 2011
files -> Курсова робота
files -> Укоопспілка


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка