Інформація про стан виконання зобов’язань України за Конвенцією про права осіб з інвалідністю в галузі загальної середньої та дошкільної освітиСторінка1/13
Дата конвертації16.04.2019
Розмір182 Kb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Інформація

про стан виконання зобов’язань України за Конвенцією про права осіб з інвалідністю в галузі загальної середньої та дошкільної освіти
Виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, інших міжнародних документів, що відображають світові стандарти з інклюзії, соціального захисту та охорони здоров’я дітей, ратифікованих Україною, визначили стратегічну мету в освіті осіб з особливими потребами, спрямовану на їх соціалізацію шляхом розвитку інклюзивного освітнього середовища.

Забезпечення реалізації конституційних прав на освіту для всіх осіб, незалежно від стану здоров’я та інших особливих потреб, у процесі розвитку інклюзивної освіти на всіх рівнях є одним із пріоритетних напрямів діяльності держави, що відображено у:

Законах України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» (№ 2442-17 від 06.07.2010);

«Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» (№ 1324 – VІІ від 5 червня 2014 року);

проекті Закону України «Про освіту» (реєстраційний № 3491 від 19.11.2015), який з реєстраційним № 3491-д прийнятий за основу Верховною Радою України 06.10.2016 р.;

проекті Закону України «Про внесення змін до «Закону про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг», поданого Президентом України та зареєстрованого у Верховній Раді України 12 травня 2017 року № 6437, де інклюзивна освіта є невід’ємною складовою нової української школи та буде заохочуватися на всіх рівнях;

Указах Президента України «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» від 25.08 2015 року № 501; «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю» від 3 грудня 2015 року № 678, «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» від 13 грудня 2016 р. № 553, індикаторами виконання яких є, зокрема, показники щодо упровадження інклюзивного навчання для можливості реалізації людьми з інвалідністю права на освіту та здійснення реформування інтернатних закладів.

Завдання щодо активізації впровадження інклюзивного навчання, підготовки педагогічних кадрів та підвищення фахового рівня з питань інклюзивного навчання спеціалістів органів управління освітою, визначені Планом дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р, та Планом заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1073-р.

На засадах демократії, поваги до прав людини, рівного доступу всіх дітей до якісної освіти базується «Нова українська школа», що є пріоритетом Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року.

Питання реформування середньої освіти «Нова українська школа», розвиток інклюзивного освітнього середовища, деінституціалізація навчання та виховання дітей, розглядалися 31 березня 2017 року на засіданні Національної ради реформ на тему: «Освіта, безпека та благополуччя дітей як пріоритет розвитку країни». Реформування середньої освіти передбачатиме модернізацію змісту освіти, що має задовольнити освітні потреби кожної дитини відповідно до її здібностей, можливостей, інтересів та життєвих намірів.

Інклюзивне навчання, як одна із форм навчання дітей з особливими потребами, набуло офіційного статусу в системі загальної середньої освіти у 2010 році, у дошкіллі – з 1 січня 2015 року. За цей період Урядом прийнято низку нормативно-правових актів, спрямованих на запровадження інклюзивного навчання у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

Постановами Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року № 530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад» та № 531 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346 і від 14 червня 2000 року № 963» визначено порядок створення інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, уведено до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників посаду «Асистент вихователя дошкільного навчального закладу».

Прийняття зазначених актів забезпечило створення протягом 2016 року 116 інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах.

Міністерством освіти і науки спільно з освітнім порталом «Педагогічна преса» підготовлено серію відеосюжетів і статей для батьків та педагогів про роботу з дітьми з особливими освітніми потребами «Особлива турбота – дітям з особливими потребами», з метою надання інформації та порад щодо раннього їх діагностування, створення належних умов, необхідних вправ і занять для їх розвитку. Зазначена інформація розміщена на офіційному сайті Міністерства та порталі «Педагогічна Преса».

На офіційному сайті Міністерства створено окрему рубрику: «Дошкільна освіта дітей з особливими потребами». Мультиформат рубрики містить нормативно-правову базу, методичні рекомендації, відео- та аудіоматеріали, програми розвитку дітей з особливими потребами, поради педагогам та батькам, вітчизняний та міжнародний досвід.

Наступним елементом неперервної системи освіти осіб з особливими потребами є мережа навчальних закладів з різними формами навчання, діяльність яких спрямована на забезпечення доступу до освіти дітей з особливими потребами шляхом здійснення комплексу навчально-реабілітаційних та корекційних заходів. Систему таких закладів складають: загальноосвітні навчальні заклади зі спеціальними та інклюзивними класами, спеціальні школи з продовженим днем, школи-інтернати, навчально-реабілітаційні центри, спеціальні навчально-виховні комплекси, об’єднання. Діти з особливими потребами можуть також здобувати освіту за індивідуальною, екстернатною або дистанційною формами навчання.

Для навчання дітей із складними порушеннями розвитку створено новий тип загальноосвітнього навчального закладу – навчально-реабілітаційний центр (далі – НРЦ), наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.08.2012 № 920, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 р. за № 1502/21814. Мережа навчально-реабілітаційних центрів, які забезпечують право на освіту дітей зі складними порушеннями розвитку (розладами спектра аутизму, помірною розумовою відсталістю, сліпоглухих, сліпих, глухих у поєднанні з розумовою відсталістю та ін.), щороку зростає:

навчальний рік кількість закладів кількість учнів

2016/2017 71 7900

2015/2016 58 6356

2014/2015 48 5468

2013/2014 45 5568

2012/2013 32 4987

Розвиток мережі навчально-реабілітаційних центрів та збільшення в них учнів із складними порушеннями розвитку забезпечили зменшення на 1,5 тис. дітей, які навчалися за індивідуальною формою в домашніх умовах. За статистичними даними, щороку збільшується кількість учнів з інвалідністю в загальноосвітніх школах:

навчальний рік кількість учнів

2016/2017 65,6 тис. осіб

2015/2016 59,6 тис. осіб

2014/2015 59,6 тис. осіб

2013/2014 50,8 тис. осіб

2012/2013 45, 8 тис. осіб

Всі учні з інвалідністю, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах різних типів, мають індивідуальні програми реабілітації, відповідно до яких здійснюється системна комплексна реабілітація. При цьому забезпечується запровадження інноваційних освітніх технологій, в основу яких покладено принципи врахування інтересів дитини з особливими освітніми потребами, включення таких дітей у загальну діяльність спільно з їх здоровими однолітками.

У 2011 році Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, постанова від 15 серпня 2011року № 872, яким визначено умови навчання дітей особливими освітніми потребами у загальноосвітніх школах за місцем проживання, забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному навчальному закладі тощо.

Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 1205 від 06.12.2010 р., передбачено посади асистента вчителя, практичного психолога, соціального педагога, лікаря-педіатра, медичної сестри, які можуть забезпечувати додаткову (спеціальну) підтримку дітям з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії.

У 2015 році Кабінетом Міністрів України врегульовано умови оплати праці асистента учителя інклюзивних класів, постанова 08 липня 2015 р. № 479.

З 2017 року у Бюджеті України передбачено цільові видатки з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення підтримки учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних та спеціальних класах загальноосвітніх шкіл. Субвенція спрямовується на надання державної підтримки дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів, а саме: дітям з порушеннями зору, слуху, інтелектуальними та іншими порушеннями розвитку.

Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, постанова від 14 лютого 2017 року № 88.

Ці кошти можуть використовуватися на оплату додаткових корекційно-розвиткових послуг, визначених індивідуальною програмою розвитку дитини, придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, обладнання, дидактичного матеріалу, особливих засобів наочності, що дозволить створити умови з урахуванням потреб учнів з особливими освітніми потребами.

У 2016 році Урядом затверджено єдиний державний зразок документа про здобуття базової освіти для дітей з легкими інтелектуальними порушеннями, передбачено державні кошти на його виготовлення на основі фотокомп’ютерних технологій на заміну паперовому, постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 року, № 671.

Постановою від 26 жовтня 2016 року за № 753 забезпечено право на освіту дітей із затримкою психічного розвитку шляхом їх навчання у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів та відповідну поступову реорганізацію спеціальних шкіл-інтернатів для дітей із затримкою психічного розвитку.

З метою створення умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання учнями з особливими потребами спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016 №1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 р. за № 1707/29837 затверджені відповідні заходи.У 2016 році спеціальні умови було створено для 316 осіб з особливими освітніми потребами (загальна кількість учасників ЗНО 267 тис. 687 осіб.)

З урахуванням актуальності адаптації програм зовнішнього незалежного оцінювання для сліпих осіб, наказом МОН України від 28.12.2016 № 1640 створено робочу групу в складі наукових, методичних, практичних працівників. Робочою групою визначені підходи щодо адаптації з урахуванням потреб сліпих осіб програм з української мови та літератури, математики та історії України, починаючи з 2018 року. А особи з порушеннями зору у 2017 році вперше будуть брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з використанням тестових завдань, надрукованих збільшеним шрифтом.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 затверджено Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, де серед інших вимог передбачена норма щодо відповідності закладів освіти вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами; забезпечення навчальним закладом безперешкодного доступу до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої його інфраструктури для осіб з особливими потребами з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я.

За статистичними даними, на початок 2016/2017 навчального року із загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів доступними до першого поверху є 77,2% загальноосвітніх шкіл, до другого – 69, що становить 0,4%, до третього – 22 (0,13%), до четвертого і наступних поверхів доступними є лише 11 будівель.

Внесені зміни до законодавства України у сфері освіти забезпечили правову основу для подальшого розвитку системи освіти для дітей з особливими потребами. Впровадження інтегрованого та інклюзивного навчання сприяло збільшенню кількості дітей з особливими потребами, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах.

Наказом МОН України від 08.07.2016 року № 813 «Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних загальноосвітніх навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 липня 2016 року № 1056/29186 вдосконалено статистичну звітність про учнів, які навчаються в інклюзивних і спеціальних класах.

За статистичними даними, у 2016/2017 навчальному році в інклюзивних класах навчаються 4180 учнів, що на 53,6 відсотка (або на 1460 учнів) більше у порівнянні з 2015/2016 навчальним роком (2720 учнів).

Кількість дітей у спеціальних класах загальноосвітніх шкіл (інтегроване навчання) у 2016/2017 навчальному році збільшилася на 7,7 відсотка (або на 404 учні) і складає 5669 учнів (у 2015/2016 навчальному році – 5265 учнів).Каталог: storage -> app -> media -> gromadske-obgovorennya
gromadske-obgovorennya -> Концепція розвитку громадянської освіти в Україні
gromadske-obgovorennya -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
gromadske-obgovorennya -> Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2016 р. № Стратегія упровадження гендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір 2020»
gromadske-obgovorennya -> Ххі століття. Оптимальний варіант
gromadske-obgovorennya -> Про затвердження Переліку деяких категорій осіб з особливими освітніми потребами Кабінет Міністрів України постановляє
gromadske-obgovorennya -> Концепція розвитку педагогічної освіти Загальний опис і оцінка сучасного стану педагогічної освіти в Україні
gromadske-obgovorennya -> М. Київ 2018 Про документ
gromadske-obgovorennya -> Закон україни про фахову передвищу освіту
gromadske-obgovorennya -> Пропозиції до спільного проекту щодо статусу чорнобильців
gromadske-obgovorennya -> Концепціярозвитку педагогічної освіти Глосарій педагогічна освіта система підготовки до професійного зайняття педагогічною діяльністю


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка