Інформація про реалізацію завдань та заходів Програми зайнятості населення м. Києва на період до 017 року за місяців 2016 року


Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграціїСторінка4/5
Дата конвертації29.03.2020
Розмір0,52 Mb.
1   2   3   4   5
Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції

25.

З метою збалансування на ринку праці попиту і пропонування робочої сили, здійснювати аналіз підготовки кадрів за державним замовленням ВУЗами та ПТНЗ відповідно до потреб міста, моніторинг звернень до районних центрів зайнятості випускників навчальних закладів та сприяння їх зайнятості.

Результати аналізу направляти Раді ректорів Київського вузівського центру, Міністерству освіти і науки України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству соціальної політики УкраїниДепартамент соціальної політики, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Київський міський центр зайнятості

Щорічно лютий

(за попередній рік)Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено аналіз працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних закладів освіти м. Києва, які навчались за державним замовленням, та звернень цих випускників до центрів зайнятості міста за результатами 2015 року.

Аналіз працевлаштування випускників 2015 року проводився в умовах змін у чинному законодавстві з цього питання. На реалізацію положень Закону України «Про вищу освіту» постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992» скасовано норму щодо обов’язковості відпрацювання випускниками вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, та відшкодування ними вартості навчання (крім осіб, що навчаються за спеціальностями медичного профілю). Також скасовано обов’язкове підписання тристоронніх угод, видачу випускникам направлень на роботу та довідок про самостійне працевлаштування, випускники отримали право вільно обирати місце майбутньої роботи. Це зумовило певні особливості у проведенні аналізу працевлаштування випускників у 2015 році. Більшістю вищих навчальних закладів не було надано інформацію щодо працевлаштування випускників, або надано її не в повному обсязі, або поінформовано про стовідсоткове надання права випускникам на самостійне працевлаштування відповідно до чинного законодавства.

Зазначені чинники вплинули на загальні показники вибіркового аналізу працевлаштування випускників міста Києва. Так, зокрема, за даними 25 вищих навчальних закладів м. Києва ІІІ-ІV рівнів акредитації, у 2015 році загальна кількість непрацевлаштованих випускників складає 29,5% (у 2014 році – 24,4%), кількість непрацевлаштованих випускників державного замовлення – 17,3% (у 2014 році – 9,0%). Відповідно це 5947 осіб загального випуску (з них 47 осіб з інвалідністю) та 2546 осіб, які навчались за державним замовленням (з них 45 осіб з інвалідністю). Разом з тим, за даними вищих навчальних закладів, відсутня інформація щодо працевлаштування 2389 осіб загального випуску та 1395 осіб, які навчались за державним замовленням, що складає відповідно 11,9% та 9,5%.

За даними 29 державних професійно-технічних навчальних закладів м. Києва щодо розподілу випускників, у 2015 році загальна чисельність випускників у порівнянні з минулим роком зменшилась на 10,0% та склала 6617 осіб. Кількість працевлаштованих за отриманою професією випускників у 2015 році становить 5748 осіб (86,9% від їх загальної чисельності), в т.ч. 71 особа з обмеженими фізичними можливостями. Продовжують навчання у закладах освіти вищого рівня 11,7% випускників професійно-технічних навчальних закладів, призвані на військову службу до Збройних Сил України – 0,3%, перебувають у декретній відпустці – 0,4%. З інших причин (стан здоров’я, відмова від працевлаштування, зміна місця проживання, виїзд за кордон, знаходження під слідством, неможливість визначити місце перебування та інше) не працевлаштовані 46 випускників (0,7% від їх загальної чисельності), що на 0,1 відсотковий пункт більше аналогічного показника 2014 року).

Процеси, які протягом 2014-2015 років відбувались в політичній та соціально-економічній сфері та зумовили певні негативні тенденції на ринку праці в цілому в країні та в м. Києві зокрема, майже не вплинули на показники звернень випускників навчальних закладів до служби зайнятості міста. При збільшенні загальної кількості безробітних, які перебували на обліку в міській службі зайнятості протягом 2015 року, в порівнянні з показником 2014 року на 23,4%, кількість на обліку випускників ПТУ зменшилась на 29,7%, а кількість випускників вищих навчальних закладів збільшилась лише на 2,5%. У відсотковому співвідношенні кількість випускників навчальних закладів у загальній кількості осіб, які перебували на обліку в міській службі зайнятості протягом 2015 року, в порівнянні з попереднім роком для випускників ВНЗ зменшилась на 0,2 відсоткових пункти (з 1,3% до 1,1%,) для випускників ПТУ залишилась незмінною на рівні 0,1%.

Протягом 2015 року на обліку в міській службі зайнятості перебувало 527 випускників вищих навчальних закладів (84 особи – ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 443 особи – ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації), які навчались як за державним замовленням, так і на контрактній основі. При цьому із 443 випускників ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які перебували на обліку в міській службі зайнятості, 92 особи – випускники приватних навчальних закладів, 38 осіб – випускники навчальних закладів інших міст. Всього за сприяння столичної служби зайнятості у 2015 році знайшли роботу 80 випускників вищих навчальних закладів (15,2% від тих, що перебували на обліку), при цьому доволі значна кількість випускників вищих навчальних закладів (переважно приватних та інших міст ІІІ-ІV рівнів акредитації) працевлаштувалась за робітничими спеціальностями: касир торгівельного залу, касир, продавець – 10 осіб, оператор комп’ютерного набору – 3 особи, оператор поштового зв’язку – 1 особа, кур’єр – 1 особа, водій тролейбуса – 1 особа. Станом на 31.12.2015 в міській службі зайнятості на обліку перебувало 124 випускники вищих навчальних закладів, які навчались як за державним замовленням, так і на контрактній основі (з них 10 осіб – випускники навчальних закладів інших міст): 16 осіб – ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 108 осіб – ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Це становить 0,7% від загальної кількості безробітних, які перебували на обліку в міській службі зайнятості на кінець 2015 року.

Протягом 2015 року на обліку в міській службі зайнятості перебувало 26 випускників професійно-технічних закладів освіти, які навчались як за державним замовленням, так і на контрактній основі (серед них 2 випускники професійно-технічних закладів освіти інших міст). Всього за допомогою міської служби зайнятості у 2015 році працевлаштовано 3 випускники професійно-технічних навчальних закладів (11,5% від тих, що перебували на обліку). Станом на 31.12.2015 в міській службі зайнятості перебували на обліку 7 випускників професійно-технічних навчальних закладів.

Як і в попередні роки, гостро стоїть проблема потреби ринку праці переважно у кваліфікованих фахівцях робітничих професій при орієнтації молоді насамперед на отримання вищої освіти. У 2015 році збереглася тенденція щодо збільшення кількості випускників ПТУ, які продовжують навчання у закладах освіти вищого рівня. Так, кількість випускників 2015 року, які продовжили навчання, становить 774 особи, що у відношенні до загальної кількості випускників відповідно на 2,6 та на 3,5 відсоткових пункти більше аналогічних показників попередніх років (2015 рік – 11,7%, 2014 рік – 9,1%, 2013 рік – 8,2%). В деяких навчальних закладах чисельність тих, хто після закінчення ПТУ вступив до навчальних закладів вищого рівня, сягає 30% і більше.

Результати вищенаведеного аналізу у лютому 2016 року направлено Міністерству соціальної політики України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Раді ректорів Київського вузівського центру та запропоновані шляхи вирішення питання працевлаштування випускників навчальних закладів в умовах проведення реформ та лібералізації економіки:


  • збалансування ліцензованих обсягів прийому та обсягів державного замовлення з урахуванням потреб економіки та інтересів ринку праці;

  • оптимізація мережі вищих навчальних закладів відповідно до якісних показників їх діяльності;

  • популяризація робітничих професій, вдосконалення та розширення форм та методів профорієнтаційної роботи з метою приведення очікувань молоді у відповідність до вимог ринку праці;

  • посилення ролі структурних підрозділів вищих навчальних закладів, на які покладено функції сприяння у працевлаштуванні випускників, з метою надання випускникам всебічної допомоги у питаннях майбутнього працевлаштування шляхом співпраці та взаємодії із роботодавцями та службою зайнятості.
26.

Сприяти удосконаленню взаємодії навчальних закладів та роботодавців, підвищенню якості професійної підготовки кадрів навчальними закладами відповідно до потреб сучасного виробництва та сфери послуг

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Київський міський центр зайнятості за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва

2013-2017 роки

За інформацією Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для удосконалення взаємодії професійно-технічних навчальних закладів та роботодавців учні у складі учнівських бригад, які проходять виробничу практику та виробниче навчання в умовах підприємств за укладеними угодами, безпосередньо на робочих місцях і будівельних майданчиках забезпечуються сучасною технікою, інструментами для оволодіння та закріплення професійних умінь, технологією сучасного виробництва, а також забезпечення соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах.

З метою швидкого повернення безробітних громадян до праці, службою зайнятості пропонується професійна підготовка на конкретних робочих місцях з подальшим гарантованим працевлаштуванням шляхом стажування на підприємствах, в організаціях та установах.

Стажування дає можливість слухачу вивчити та засвоїти кращий вітчизняний та зарубіжний досвід, пов’язаний із впровадженням нових технологій у виробництві, нової техніки, прогресивних форм організації праці; набути та удосконалити знання, практичні уміння та навички у межах наявної професійної освіти; безпосередньо на конкретному робочому місці удосконалити професійний рівень і ділові якості щодо самостійного прийняття рішень з управлінських та виробничо-технічних проблем.

До проведення стажування залучаються наставники, досвідчені висококваліфіковані працівники. Така форма професійного навчання допомагає краще адаптуватися до трудового колективу, ознайомитися з особливостями виробництва, а набуті знання і вміння дозволяють закріпитися на робочому місці, надають можливість кар’єрного росту.

Протягом звітного періоду проходили стажування 0,2 тис. осіб.


27.

З метою сприяння економічної активності незайнятого населення забезпечити реєстрацію в районних центрах зайнятості громадян незалежно від реєстрації місця проживання і перебування та надання послуг в організації їх зайнятості

Київський міський центр зайнятості за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва

2013-2017 роки

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 198, реєстрація та облік громадян, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, здійснюється державною службою зайнятості в будь-якому центрі зайнятості незалежно від реєстрації місця проживання чи перебування. У зв’язку з такою можливістю в столичній службі зайнятості реєструються громадяни не тільки за місцем проживання, а й мешканці інших регіонів.

Протягом звітного періоду на обліку в міській службі зайнятості перебували понад 7,0 тис. безробітних громадян – мешканців інших регіонів. Це переважно мешканці Київської, Донецької, Житомирської, Луганської, Черкаської, Чернігівської областей.
28.

Організовувати співробітництво з суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні шляхом обміну даними про вільні робочі місця (вакансії) та проведення спільних заходів (проектів)

Київський міський центр зайнятості за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва

2013-2017 роки

Відповідно до пункту 3 статті 36 Закону України «Про зайнятість населення» перелік суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні, формується та ведеться Державною службою зайнятості у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 400.

Перелік є загальнодоступним та розміщується на офіційному сайті Державної служби зайнятості – www.dcz.gov.ua.

Відповідно до вимог Закону України «Про зайнятість населення» протягом січня-вересня 2016 року в м. Києві укладено 51 договір про співпрацю із суб’єктами господарювання. В рамках укладених договорів фахівцями районних центрів зайнятості здійснюється адресна співпраця спільно із суб’єктами господарювання. Зокрема, надано 264 інформаційні консультації щодо:


  • можливостей служби зайнятості по укомплектуванню робочих місць на замовлення роботодавців, в тому числі шляхом навчання, перенавчання та індивідуального підходу по вирішенню кадрових проблем;

  • вимог чинного законодавства до діяльності таких суб’єктів, в тому числі по включенню до Переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють найм працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців на вимогу постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 400.

Слід зазначити, що співпраця з суб’єктами господарювання здійснюється лише на добровільних засадах та в межах чинного законодавства. Сторони є вільними в укладанні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору.

Разом з цим, одним із напрямків співпраці є координація і контроль діяльності суб’єктів господарювання шляхом подання ними звітності до служби зайнятості відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 07.08.2015 № 815 «Про затвердження форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців» та Порядку її подання. За неподання або порушення строків подання зазначеного звіту стягується штраф в розмірі двох мінімальних заробітних плат.

Також, суттєвим нововведенням є заборона суб’єктам господарювання отримувати від громадянина, якому надано послуги, будь-які кошти. Оплата послуг з працевлаштування здійснюється виключно роботодавцем. У разі порушення цих вимог з боку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, стягується штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушень.


29.

З метою запобігання недобросовісній конкуренції та створення рівних можливостей для громадян у пошуку роботи, при розгляді питань щодо видачі роботодавцям дозволів на застосування праці іноземців, враховувати дотримання терміну надання інформації про вакансії перед зверненням за дозволом, а також відповідність рівня освіти, кваліфікації іноземця вимогам, зазначеним роботодавцем в інформації про попит на робочу силу (вакансії)

Київський міський центр зайнятості за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва

2013-2017 роки

Відповідно до пункту 5 Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року № 437 (далі – Порядок), роботодавець для отримання дозволів на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства не пізніше ніж за 15 календарних днів до звернення за дозволом подає центру зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії). Дозвіл видається за умови, що в Україні (регіоні) відсутні кваліфіковані працівники, спроможні виконувати відповідний вид роботи.

У разі, якщо така інформація роботодавцем не подана, або подана з порушенням встановленого строку, приймається рішення про відмову у видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Також, відповідно до пункту 24 Порядку, рішення про відмову у видачі дозволу, зокрема, приймається у разі наявності кваліфікованих працівників в Україні (регіоні), які можуть бути працевлаштовані на заявлену роботодавцем вакансію та відповідають вимогам, зазначеним роботодавцем в інформації про попит на робочу силу (вакансії), та відмови роботодавця у працевлаштуванні громадян України, які були направлені центром зайнятості для працевлаштування.

Протягом звітного періоду було оформлено 3,6 тис. дозволів на використання праці іноземних громадян, з яких оформлено нових – 1,7 тис. дозволів, продовжено строк дії – 1,9 тис. дозволів, анульовано – 0,5 тис. дозволів.
30.

З метою усунення дисбалансу кадрів на ринку праці сприяти популяризації та підвищенню престижності робітничих професій, подолання існуючих стереотипів стосовно робітничих спеціальностей шляхом масових інформаційних та профорієнтаційних заходів за участю роботодавців, у першу чергу серед учнів загальноосвітніх шкіл та молоді, яка вперше шукає роботу

Київський міський центр зайнятості, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва

2015-2017 роки

Протягом звітного періоду Київська міська служба зайнятості цілеспрямовано та системно здійснювала заходи, спрямовані на усвідомлення школярами вибору актуальних на ринку праці професій, підняття в суспільстві престижу робітничих професій. Спеціалісти районних центрів зайнятості систематично проводили «Уроки реального трудового життя» з учнівською молоддю.

У січні-вересні 2016 року було проведено 62 уроки реального трудового життя, охоплено понад 3,0 тис. учнів старших класів міста Києва. Мета уроків – ознайомлення учнів з ситуацією на сучасному ринку праці, правилами та помилками вибору професії, формування мотивації до вибору актуальних на ринку праці професій, зокрема – робітничих. Проводяться уроки як в школах, так і на базі районних центрів зайнятості. Особлива увага на уроках реального трудового життя приділяється ознайомленню зі світом професій, з послугами служби зайнятості щодо професійної підготовки та працевлаштування за робітничими професіями, популяризації робітничих професій.

Після проведених уроків учні мають можливість пройти психологічне тестування та глибше пізнати свої індивідуально-психологічні особливості. Під час індивідуальних профконсультацій значна увага надається визначенню діапазону професійної спрямованості, формуванню особистого професійного плану, професійної кар’єри з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей людини, потреби ринку праці, інтересів, стану здоров’я.

Спеціалісти з профорієнтації районних центрів зайнятості активно надають допомогу шкільним психологам, методистам, класним керівникам в організації та проведенні професіографічних екскурсій та зустрічей на підприємства міста. У січні-вересні 2016 року було проведено 17 екскурсій на підприємства міста. Учні побували на різних підприємствах міста і ознайомились із різними робітничими професіями: ПАТ «Киїхліб» виробничий цех № 1 (хлібокомбінат № 10) (кондитер, формувальник тіста, пекар, машиніст тістомісильних машин), «Київський бронетанковий ремонтний завод» (електромонтер, електрогазозварник, ливарник, фрезерувальник, слюсар-складальник), ТЕЦ-6, ДП «Антонов», ДП «Завод 410 ЦА» тощо.

За інформацією Управління професійної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з метою популяризації робітничих професій проведено:


  • ряд виїзних профорієнтаційних заходів на базі одного із загальноосвітніх навчальних закладів кожного району м. Києва, а також в окремих загальноосвітніх закладах Київської області;

  • дні відкритих дверей у всіх професійно-технічних навчальних закладах для школярів та їх батьків.

Діє сайт управління професійної освіти м. Києва (http://pro-kyiv.com.ua), а також сайти професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ), де розміщується вся інформація про діяльність навчальних закладів, професії, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітничих кадрів, навчальне і позанавчальне життя учнівських колективів.

Працює профорієнтаційний Салон-виставка «Учні профтехосвіти – киянам» на базі Державного навчального закладу «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», де учні загальноосвітніх навчальних закладів та їх батьки мають можливість ознайомитися з робітничими професіями, за якими здійснюється підготовка в ПТНЗ міста, з їх запитом на ринку праці.ПТНЗ постійно співпрацюють з такими періодичними виданнями як журнали: «Работа и учеба», «Сучасна освіта», «Абітурієнт», «Навчальні заклади від А до Я»; різними газетами та довідниковими виданнями для абітурієнтів.
Каталог: files -> 2016


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка