Інформація про організацію допрофільної підготовки та профільного навчання у Варковицькій гімназії Дубенського районуСкачати 19,19 Kb.
Дата конвертації18.04.2019
Розмір19,19 Kb.
ТипІнформація
Інформація про організацію допрофільної підготовки та профільного навчання у Варковицькій гімназії Дубенського району
Розвиток світового і, зокрема, європейського освітнього простору, об’єктивно вимагає від української школи адекватної реакції на процеси реформування загальної середньої школи. Загальною тенденцією розвитку старшої профільної школи є її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної і допрофесійної освіти.

Необхідність у професійному самовизначенні – один із ведучих факторів розвитку особистості. Незначний життєвий досвід дитини створює певні труднощі для професійного самовизначення. Дуже важливо створити всі умови для того, аби дитина сама обрала те, що їй підходить, що їй допоможе реалізувати себе в майбутньому. Профільне навчання – це не лише поглиблення наукових знань і підготовка до подальшого навчання, але й набуття молоддю трудових умінь, навичок, або навіть професії, щоб усі випускники шкіл могли включатися у повноцінне життя в суспільстві.

Головною метою діяльності школи є формування компетентної особистості, готової до життєвого, зокрема профільного самовизначення, до самореалізації в швидкозмінних соціально-економічних умовах.

Профільне навчання – вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу.

Мета профільного навчання – забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Профільне навчання старшокласників спрямоване на набуття навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Основні завдання профільного навчання:  • створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;

  • виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;

  • формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофесійному рівні, спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності;

  • з абезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.

Перші кроки на шляху профілізації показали, що перехід до неї вимагає систематичного відпрацювання певних моніторингових операцій діагностико-прогностичного характеру, які потрібно проводити з учнями 8-9-х класів:

- формування бази даних про учнів за рівнями підготовки, інтересами, здібностями й нахилами;

- визначення рівня інноваційної культури педагогів, діагностування рівня професійної підготовки вчителів.

Допрофільна підготовка учнів 8-9 класів здійснюється через введення широкої системи гуртків, факультативів, роботу з обдарованими. А нахили та вподобання учнів, їх схильність до вивчення того чи іншого предмета на профільному рівні здійснюється через анкетування, тестування, психологічну діагностику, профорієнтацію тощо. При виборі напрямку та профілю навчання враховуються також побажання батьків наших вихованців.

Уся система профільного навчання гімназії має декілька рівнів:

• рівень навчального плану;

• рівень організації позаурочної та позакласної роботи;

• рівень організації шкільного самоврядування, заснованого на демократичних засадах.

Модель профільної підготовки учнів зображена на наступній схемі
Сьогодні в гімназії існує один профіль – історичний. Але маємо досвід роботи і з профілями інших напрямків. Попередній аналіз зовнішніх і внутрішніх умов розвитку школи, її потенціалу, широкого соціального замовлення, потреб та інтересів учнів, їх батьків дозволив визначити як пріоритетний саме історичний профіль. Критерієм високої результативності співпраці педагогів і учнів є підсумки олімпіад, вступ у вищі навчальні заклади за обраним профільним напрямком.

Профільне навчання забезпечується навчальним планом, навчальними програмами, освітніми технологіями, методиками, нормативно-правовим забезпеченням, посібниками тощо.

Подальша робота з розвитку системи допрофільного і профільного навчання в гімназії планується за такими напрямами:

- проведення постійних діагностичних досліджень із метою встановлення відповідності вибраної системи профільного навчання потребам учнів, батьків, суспільства;

- узагальнення підсумків упровадження допрофільного і профільного навчання, виявлення позитивних тенденцій і нерозв’язаних проблем;

- удосконалення та поповнення матеріально-технічної бази, створення умов для впровадження в навчально-виховний процес сучасних інформаційних технологій, узагальнення накопиченого досвіду.

- розвиток творчого потенціалу учнів гімназії як пріоритетного напрямку профільного навчання.Головне в профільному навчанні те, що дитина знаходить особистісний сенс успіху навчання. Дитина, вибравши собі профіль навчання, сама вибудовує власну освітню частину шкільної програми. Саме це стає початком її майбутнього професійного самовизначення. Таким чином, профільна школа оптимізує навчальний процес. Вона дає можливість кожному учневі реалізувати особистий потенціал і резерви.
Каталог: upload -> iblock
iblock -> Особливості методики роботи з обдарованими дітьми на уроках історії
iblock -> Учителем історії та правознавства я працюю в Костопільській гімназії ім
iblock -> Система роботи педагога-організаторащодо прилучення учнівської молоді до народних традицій, звичаїв та обрядів
iblock -> Конгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського
iblock -> Додаток до п. 2 педагогічної ради №3 Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів
iblock -> Основні напрями навчання вчителів використанню ікт
iblock -> Додаток до наказу по ліцею від 05 2016 № Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів
iblock -> Кандидат педагогічних наук, доцент Міжнародного економіко-гуманітарного університету


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка