Імені павла тичини інструктивно-методичні матеріали виробничої практики студентів освітнього ступеня «магістр»


Таблиця 1. Орієнтовна схема спостереження за групоюСкачати 491,9 Kb.
Сторінка25/25
Дата конвертації11.10.2019
Розмір491,9 Kb.
ТипІнструктивно методичні матеріали
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Таблиця 1. Орієнтовна схема спостереження за групою

Інструкція до заповнення таблиці: Схема містить характеристики групи та параметри спостереження, які необхідно оцінити в ході його проведення. На основі ваших спостережень оцініть за п’ятибальною шкалою наявність в групи кожної характеристики:

5 – характеристика наявна;

4 – характеристика швидше наявна;

3 – не певен, що виявив цю характеристику;

2 – характеристика швидше відсутня;1 – характеристика відсутня.


Параметри спостереження

Міра вияву якості

Інтегративність – міра єдності членів групи

Учні класу почувають себе єдиним колективом, спільнотою?

5

4

3

2

1
Мікроклімат – комфортність перебування в групі, задоволеність нею

Переважна більшість учнів класу почувають себе в групі комфортно?Референтність – міра прийняття членами групи групових правил (норм)

Переважна більшість учнів класу приймає та виконує правила, встановлені групою?


Лідерство – міра впливу певних членів групи на групу в цілому

Чи є в групі особи, котрі здатні впливати на рішення, що приймаються групою?
Чи є в групі особи, котрі відіграють головну роль в організації навчальної діяльності чи при вирішенні завдань, поставлених перед класом?
Чи є в групі особи, котрі ініціюють неформальне міжособистісне спілкування учнів класу?
Інтергрупова (між групова) активність – міра впливу даної групи на інші групи

Чи має дана група вплив на інші групи?


Організованість – реальна здатність групи до самоорганізації

Чи здатна група самостійно (без впливу класного керівника, вчителів чи батьків) організуватися для здійснення певної діяльності?Спілкування в групі

Чи здатна група досягти взаєморозуміння у проблемних ситуаціях?Згуртованість групи

Чи є у групі традиція спільних святкувань днів народжень, іменин чи інших свят?
Здатність до взаємодії

Чи характерною для групи є співпраця між її членами?
Групова ідентифікація

Чи ідентифікують члени групи себе з нею ("мій клас" , "моя група")?
Відповідальність

Чи відповідально ставляться до своїх обов’язків та завдань, що перед ними стоять?
Колективізм

Чи ставлять члени групи групові інтереси вище особистих та протистоять усьому, що роз’єднує колектив?
Контактність

Чи часто контактують між собою члени групи? Чи допомагають один одному, коли це потрібно?
Чи часто контактують між собою члени групи? Чи допомагають один одному, коли це потрібно?

Чи спілкуються та співпрацюють члени групи з представниками інших груп?
Інформованість – ступінь поширення інформації між членами групи

Чи володіють інформацією усі члени групи про події, які відбуваються у шкільному та позашкільному житті групи?
Цінності групи

Здоров′я
Матеріально забезпечене життя (одяг, аксесуари)
Наявність хороших та вірних друзів
Пізнання (освіченість)
Розвиток (робота над собою)
Розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність обов’язків)
Сімейні цінності
Краса природи й мистецтва
Творчість (можливість творчої діяльності)
Акуратність (охайність)
Вихованість (гарні манери)
Життєрадісність (почуття гумору)

Орієнтовна схема інтерв’ю з класним керівником та активом класу

 1. Загальні відомості.

Клас. Кількість учнів, кількість хлопців та дівчат.

 1. Структура класу.

 • Хто є старостою класу? Чи є староста авторитетом? Чи дослуховуються до його думки?

 • Чи у групі особа, котра відіграє головну роль в організації навчальної та іншої діяльності класу, тобто організаційний лідер?

 • Чи є у групі особа, котра ініціює неформальне спілкування учнів (емоційний лідер)?

 • Чи є у групі особа, котру можна вважати абсолютним лідером (тобто особа, котра поєднує функції організаційного та емоційного лідера)? Скільки підгруп існує в класі?

 • Чи є поділ підгруп за статями (окремо групи дівчат, окремо – хлопців)? Чи є різностатеві групи? Хто є лідерами підгруп?

 • Скільки осіб включено в кожну підгрупу? Чи є учні, не включені в жодну з підгруп?

 • Якими є стосунки між підгрупами: дружні, товариські чи конфліктні, ворожі? Чи існує між ними конфронтація, протистояння?

 • Чи є у класі діти з особливими потребами? Якщо є, як до них ставляться: дружньо, байдуже чи вороже?

 1. Соціально-психологічні характеристики групи

Згуртованість групи:

 • Чи є в групі традиції спільного проведення часу?

Здатність до взаємодії:

 • Як приймаються рішення, важливі для усього класу (наприклад, про спільне проведення вечірки чи екскурсію)? Спільно, за участі більшості учнів класу? Чи рішення приймаються лише кількома особами ("активом" чи неформальними лідерами), а усі інші – підкоряються?

Організованість групи:

 • Чи організовуються події, в яких можуть брати участь усі учні?(Спільні виїзди, екскурсії, походи в кіно/театр, дискотеки, вечори, дискусійні гуртки і т.д.?)

 • Ці заходи учні організовують самостійно чи за допомогою класного керівника/вчителів/батьків?

Спілкування та конфлікти:

 • Чи є на даний момент в класі конфлікти? Якщо є, то протистояння є відкритим чи прихованим?

 • В який спосіб вирішуються конфлікти: учні самостійно шукають можливості спільного рішення чи очікують втручання збоку (наприклад, класного керівника)? Чи звертаються по допомогу у вирішенні конфліктів (наприклад, до шкільного психолога)?

Групова ідентифікація:

 • Чи ототожнюють члени групи себе з нею ("мій клас", "моя група")?

 1. Особливості поведінки та діяльності

Навчальна діяльність

 • Якою є навчальна успішність класу?

 • Які предмети є найцікавішими для учнів?

 • Які заняття відвідують неохоче?

 • Чи має клас визначене навчальне спрямування (наприклад, математичний, клас з поглибленим вивченням інформатики чи іноземної мови)?

 • Які методи навчання є найбільш ефективними у роботі з данимкласом?

 • Чи є в класі учні, котрі відвідують Малу Академію Наук? Які секції?

Громадська діяльність

 • Чи учні класу беруть участь у шкільному самоврядуванні? Наскільки активно?

 • Чи виявляють учні волонтерські ініціативи (наприклад, збір подарунків дітям до Дня Святого Миколая, відвідування дітей в сиротинцях тощо)?

 • Чи учні класу беруть участь в організації та проведенні загальношкільних заходів?


Алгоритм написання психолого-педагогічної характеристики

на клас (групу)

1. Загальні відомості.

2. Структура класу (на основі схеми спостереження та інтерв’ю).

3. Соціально-психологічні характеристики групи: згуртованість, здатність до взаємодії, організованість групи, спілкування та конфлікти, контактність, відкритість, цінності групи і т.д. (на основі схеми спостереження та інтерв’ю).

4. Особливості поведінки та діяльності групи: навчальна та громадська діяльність (на основі схеми спостереження та інтерв’ю).

5. Висновки та рекомендації.
Додаток 2

Схема самоаналізу уроку

1. Правильність обгрунтування мети уроку: • Яким чином позначені навчальні, розвиваючі і виховні функції уроку?

 • Чи враховані при цільовій установці уроку:програмні вимоги, зміст матеріалу, необхідний рівень знань і вмінь учнів,місце уроку в системі уроків з даної теми, можливості самого вчителя.

 • Чи відбулося і на якому рівні прийняття мети уроку дітьми, її усвідомлення і мотивація навчальної діяльності?
 1. Структура уроку

 • Тип та структура уроку.

 • Раціональність структури уроку для реалізації головних завдань, досягнення мети.

 • Чи доцільно розподілено час по етапах уроку?

 • Наскільки раціонально використано обладнання кабінету?

 • Наскільки оптимальним є обраний темп ведення уроку?

 • Чи забезпечена взаємозв'язок етапів уроку?

3. Зміст уроку. • Чи забезпечені науковість і доступність навчальної інформації?

 • Як зміст досліджуваного матеріалу пов'язане з життям, з потребами та інтересами учня? Професійна спрямованість досліджуваного матеріалу.

 • Що нового дав даний урок? Яка проблемність і привабливість одержуваної учнями інформації?

 • Чи оптимальним є запропонований обсяг для засвоєння учнями матеріалу?

4. Методика навчання на кожному етапі. • Які використані методи, прийоми та засоби навчання і чому саме вони?

 • Як у ході уроку була організована опора на попередні знання учнів?

 • Який переважав характер завдань на уроці (репродуктивний, конструктивний, творчий)?

 • Які використовувалися методи і прийоми для отримання зворотного зв'язку?

 • Які використані шляху формування самостійного мислення, розвитку пізнавальних інтересів учнів?

 • Як організовано контроль засвоєння знань, умінь і навичок учнів?

5. Діяльність учнів на уроці. • Яка ступінь активності і працездатності учнів на різних етапах уроку?

 • Чи проявився інтерес учнів до змісту або процесу діяльності на уроці?

 • Якою була психологічна атмосфера уроку, зацікавленість всіх учасників уроку, характер їх спілкування

 • Чи були елементи самоосвіти, самовиховання?

6. Підсумки уроку, оцінка результативності. • Які прирощення у знань та умінь учнів відбулися, чи відповідає це цілі уроку?

 • Який рівень досягнення мети (повністю, частково, чи не досягнута)?

 • Що зробило позитивний вплив на досягнення мети уроку?

 • Що перешкоджало повному досягненню мети уроку?

 • Що потребує додаткового вивчення на наступному уроці?

 • Як ви оцінюєте результати уроку? Чи вдалось реалізувати всі поставлені задачі уроку? Якщо не вдалось, то чому?Додаток 3

Схема педагогічного аналізу уроку


 1. Тема і мета уроку: місце даного уроку в системі уроків; пізнавальні і виховні завдання уроку; постановка перед учнями пізнавальної мети (завдань).

 2. Підготовка вчителя до уроку: володіння навчальним матеріалом, використання фахової і методичної літератури, підготовка унаочення та ТЗН.

 3. Науковий рівень уроку:

а) науковість викладу (правильність пояснень фактичного матеріалу, відповідність сучасному рівню розвитку науки і вимогам програми);

б) відповідність обсягу та змісту матеріалу вимогам програми;

в) розвиток в учнів умінь та навичок наукового пошуку, ознайомлення їх із способами наукової організації праці.


 1. Методичний рівень уроку:

а) правильність вибору типу уроку, його структури, методів і прийомів навчання;

б) реалізація принципів навчання;

в) правильність застосування методів навчання відповідно до вимог педагогіки, психології, методики викладання (з'ясування досягнень і недоліків учителя);

г) педагогічний і психологічний ефект від застосування обраних форм, методів і прийомів навчання; дисципліна учнів класу, раціональне використання часу, якість засвоєння учнями матеріалу уроку, активність учнів, організація підтримки уваги учнів на уроці;

д) поведінка вчителя на уроці: вміння тримати себе, голос, тон, педагогічний такт (стриманість, вимогливість, чуйність);

е) засоби активізації розумової діяльності учнів, емоційна насиченість уроку, організація запам’ятовування навчального матеріалу. 1. Характеристика складових частин уроку: аналіз кожного етапу уроку з відзначенням позитивного і недоліків, їхні причини.

 2. Загальні висновки :

а) досягнення мети уроку;

б) пропозиції і поради щодо покращення якості підготовки і проведення наступних уроків;

в) рекомендована оцінка.


Додаток4

Основні реквізити характеристики1.Назва документа й прізвище, ім'я, по батькові того, кому видається характеристика. Рік народження, освіта. 
2. Текст, де зазначено період практики, обсяги та якість виконаних завдань , моральні якості студента, які він проявив під час практики, рівень організації праці, дисциплінованість і добросовісність у ставленні до роботи студента - практиканта, його ініціативність і творчість.

3.Оцінка за практику.


4. Дата складання. 
5. Підписи відповідальних осіб ( директора, учителя історії, класного керівника й гербова печатка організації, яка видала характеристику).


Додаток 5

Зразки оформлення титульних сторінок

планів уроків та виховних заходів

Уманський державний педагогічний університет

імені Павла Тичини

Історичний факультет

Кафедра______________
План- конспект залікового/ пробного уроку__ клас

Тема __________________________________________
Підготував (ла):

Студент (ка) історичного факультету ________ курсу ______ групи ПІБ_______________

Затвердили:

учитель історії_____________школи________

ПІБ_____________

методист, викладач кафедри_______________

ПІБ______________

Умань 20__

Уманський державний педагогічний університет

імені Павла Тичини

Історичний факультет

Кафедра______________


Заліковий виховний / позакласний захід __ клас

Тема __________________________________________Підготував (ла):

Студент (ка) історичного факультету ________ курсу ______ групи ПІБ_______________

Затвердили:

Класний керівник ____ класу ________школи

ПІБ__________________

методист, викладач кафедри_______________ПІБ__________________


Умань 20__
Каталог: images
images -> Філософія дитинства в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
images -> Наступність і перспективність як необхідна умова забезпечення безперервної освіти
images -> Муханова Ірина Федорівна удк
images -> Оздоровча спрямованість фізичного виховання анотація
images -> Рекомендації класним керівникам на орієнтовні форми роботи з учнями щодо формування навичок здорового способу життя
images -> Методичні рекомендації щодо вдосконалення системи роботи навчальних закладів з питань формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів
images -> Загальна характеристика роботи
images -> Загальна характеристика роботи
images -> Математика, як навчальний предмет, покликаний передусім сприяти розумовому вихованню, особливо вихованню волі до цілеспрямован


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка