Імені михайла остроградського «Методологія та організація наукових досліджень»


Мета та завдання навчальної дисципліниСкачати 104,5 Kb.
Сторінка2/11
Дата конвертації04.04.2019
Розмір104,5 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» є посилення методологічної спрямованості навчального процесу як однієї із складових формування у фахівців наукового світогляду.

1.2. Завдання полягають у створенні умов для засвоєння студентами методології наукового дослідження, його організацію та здійснення, методики отримання та перевірки нового знання, формування вибіркової сукупності, обробки первинних даних, оформлення наукового звіту. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» є:

– засвоєння теоретичних основ методики та організації науково-дослідницької діяльності;

– підвищення рівня методологічної культури;

– формування наукового світогляду фахівців;

– вироблення вмінь критичного аналізу наукової інформації та її оцінювання;

– опанування основами методології, технології та організації науково-дослідницької діяльності;

– виробити постійну потребу і прагнення здобувати знання самостійно;

– засвоєння, розуміння і відтворення наукової термінології.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати :

– поняттєво-категоріальний апарат методології науки;

– значення, мету, функції та структуру методології науки;

– характеристики та особливості методів дослідження;

– поняття про науку, її ознаки, функції, мету, завдання;

– форми організації та управління наукою в Україні;

– мету, функції та завдання наукознавства;

– поняття про наукову діяльність, її види, форми, характеристика суб’єктів, підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів;

– сутність та комплекс вимог до наукового дослідження, його класифікацію, види, форми, науковий та науково-прикладний результат;

– форми узагальнення наукових результатів;

– поняття творчості та наукова творчість, її ознаки, умови ефективності творчої діяльності;

– сутність наукової школи: завдання, структура, функції та ознаки;

– характерні особливості наукової мови, різних форм наукових документів, логічні засоби зв’язку, техніко-орфографічні правила оформлення та уніфікації елементів;

– особливості науково-дослідної діяльності студентів: зміст, структура, форми;

– поняття наукової і науково-технічної експертизи;

сутність наукового методу, його надійність та валідність, класифікація, вимоги;

– характеристика теоретичних та емпіричних методів наукових досліджень;

– принципи формування вибіркової сукупності, типи, ознаки репрезентативності, способи «ремонту»;

– особливості методів обробки та інтерпретації даних дослідження, поняття їх кореляції;

– особливості побудови показників, індикаторів, шкал, індексів;

– структуру, логіку і систему вимог до магістерської роботи.

вміти:

– формулювати висновки та пропозиції;

– організовувати власну розумову діяльність;

– застосовувати сучасні ефективні засоби роботи з науковою та навчально-методичною літературою;

– складати модель творчої роботи, програму і план власного дослідження;

– доцільно використовувати категоріально-поняттєвий апарат;

– раціонально використовувати наукові методи пізнання;

– конструювати показники, індикатори, шкали, індекси у відповідності з конкретною дослідницькою проблемою;

– оформляти результати магістерського дослідження;

– захищати результати власного дослідження у встановленій формі;

– користуватися пошуковими освітніми системами у мережі Інтернет.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 165 години/5,5 кредитів ECTS.


Каталог: new -> metod
new -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
new -> З досвіду роботи
new -> Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
new -> Загальна характеристика роботи
new -> Державне управління
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " Університетська освіта " для студентів
metod -> Кременчуцький державний
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни „ екологічне право для студентів денної та заочної форм навчання
metod -> Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять
metod -> Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів денної


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка