І. Розподіл навчального часу за видами навчальних занятьСкачати 208,61 Kb.
Дата конвертації31.03.2020
Розмір208,61 Kb.


І. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Назва і номер розділу.

Назва і номер темиУсього годин

З них

У тому числі за видами навчальних занять

Курсових робіт (проектів)

Індивідуальних завдань

Звітність

Навчальних занять

Самостійної роботи

Лекцій

Семінарських занять

Групових занять

Лабораторних занять

Практичних занять

Контрольних робіт
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1211

12

13

5-й семестр

81

54

27

20

20

-

-

14

-

-

15

4

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


з/р


Види навчальних, самостійних занять, контрольних заходів та їх номери

Кількість годин

З них

Номери семестрів, розділів, тем і занять,

їх найменування, навчальні питанняНавчальних занять

Самостійної роботи
12

8

4

ТЕМА 1. Специфіка науково-дослідницької діяльності


1

Л – 1

2

2
Заняття 1. Наука як сфера людської діяльності

Вступ: Об’єкт та предмет курсу «Основи наукових досліджень». Мета, завдання і структура курсу. 1. Предмет, сутність і функції науки.

 2. Науково-дослідницька діяльність в Україні.

3. Науковий підхід в управлінської діяльності менеджера. Інноваційний менеджмент.

2

Л – 2

2

2


Заняття 2. Психологія дослідницької діяльності

 1. Психологія дослідницької діяльності.

 2. Дослідницька культура менеджера, її структура і функції.

 3. Формування дослідника як особистості.

3

СЗ – 1

4
4

Навчальні питання:

 1. Основні особистісні якості дослідника.

 2. Режим праці дослідника.

4

ПЗ – 1

4

4
Заняття 3. Індивідуальна дослідницька навчальна програма

 1. Індивідуальна дослідницька навчальна програма як засіб формування дослідницької культури майбутніх менеджерів.

 2. Особистісний дослідницький профіль.
14

10

4

ТЕМА 2. Методологія та методи наукового дослідження

5

Л – 3

2

2
Заняття 4. Основні положення наукової методології

 1. Об’єкт і предмет наукового дослідження.

 2. Методологія і методи наукового пізнання.

 3. Загальні і спеціальні методи дослідження.

6

Л - 4

2

2
Заняття 5. Наукові дослідження в управлінській діяльності

 1. Наукові підходи у менеджменті.

 2. Методи аналізу управлінських рішень.

 3. Методи прогнозування управлінських рішень.

 4. Методи економічного обґрунтування управлінських рішень.

7

Л – 5

2

2
Заняття 6. Наукові дослідження в управлінської діяльності

 1. Методи та етапи соціологічних досліджень.

 2. Спеціальні методи економічних досліджень.

 3. Методи аналізу взаємозв’язків між соціально-економічними явищами.

8

СЗ – 2

4
4

Навчальні питання:

 1. Загальні методи наукових досліджень.

 2. Спеціальні методи досліджень в менеджменті.

9

ПЗ – 2

4

4
Заняття 7. Спеціальні методи досліджень в менеджменті

 1. Соціологічне опитування.

 2. Соціологічні дослідження.

 3. Психологія діяльності. Методи психологічних досліджень.

 4. Педагогічний менеджмент.

 5. Спеціальні методи економічних досліджень.

 6. Взаємозв’язки між соціально-економічними явищами.
14

6

8

ТЕМА 3. Організація наукового дослідження

10

Л – 6

2

2
Заняття 8. Напрями наукових досліджень в менеджменті

 1. Види та напрями наукових досліджень.

 2. Напрями наукових досліджень з менеджменту.

 3. Етапи наукових досліджень.

11

СЗ – 3

3
3

Навчальні питання:

 1. Сучасні наукові дослідження в менеджменті.

 2. Етапи наукових досліджень.

12

Л – 7

2

2
Заняття 9. Організація наукового дослідження

 1. Вибір проблеми і вимоги до теми дослідження.

 2. Об’єкт, предмет і мета дослідження.

 3. Гіпотеза і завдання дослідження.

 4. Програма і методика дослідження.

13

СЗ – 4

2
2

Навчальні питання:

 1. Об’єкт, предмет і мета дослідження.

 2. Гіпотеза і завдання дослідження.

14

ПЗ – 3

2

2
Заняття 10. Наукове обґрунтування теми дослідження

 1. Обґрунтування теми дослідження.

 2. Визначення об’єкта, предмета та мети дослідження.

 3. Формулювання гіпотези та постановка завдань дослідження.

 4. Розробка програми і методики дослідження.

15

СЗ – 5

3


3

Навчальні питання:

 1. Розробка програми дослідження.

 2. Вибір методики дослідження.
21

10

11

ТЕМА 4. Методика проведення наукового дослідження

16

Л – 8

2

2
Заняття 11. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

 1. Інформація в наукових дослідженнях.

 2. Класифікація наукових документів.

 3. Структура та призначення наукових документів.

 4. Принципи збору інформаційного матеріалу.

17

ПЗ – 4

4

4
Заняття 12. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

 1. Екскурсія до наукової бібліотеки.

 2. Ознайомлення з систематизацією першоджерел наукової інформації.

 3. Специфіка використання першоджерел наукової інформації.

18

СЗ – 6

3
3

Навчальні питання:

 1. Принципи збору інформаційного матеріалу.

 2. Складання бібліографії за темою дослідження.

19

Л – 9

2

2
Заняття 13. Аналіз результатів дослідження

 1. Узагальнення результатів теоретичного і експериментального дослідження.

 2. Кількісний і якісний аналіз результатів дослідження.

 3. Статистичні методи обробки результатів дослідження.

 4. Висновки з дослідження. Обґрунтованість, несуперечливість та об’єктивність висновків дослідження.

20

СЗ – 7

5
5

Навчальні питання:

 1. Кількісний і якісний аналіз результатів дослідження.

 2. Статистичні методи обробки результатів дослідження.

21

Л – 10

2

2
Заняття 14. Оформлення результатів дослідницької діяльності

 1. Мова і стиль викладу матеріалів дослідження.

 2. Загальні вимоги до оформлення матеріалів дослідження.

 3. Підготовка матеріалів дослідження до публікації.

22

СЗ – 8

3
3

Навчальні питання:

 1. Аналіз результатів дослідження.

 2. Оформлення матеріалів дослідження.

 3. Підготовка доповіді на семінарське заняття.
20

20
Семінарські заняття

23

С – 1

4

4
Заняття 15. Формування особистості дослідника

 1. Розвиток дослідницького мислення.

 2. Розвиток особистісних дослідницьких якостей.

24

С – 2

4

4
Заняття 16. Сучасні технології творчого мислення

 1. Мозковий штурм.

 2. Синектика.

 3. Алгоритм розв’язання винахідницьких завдань. Дослідницький тренінг.

25

С – 3

4

4
Заняття 17. Наукові дослідження в управлінській діяльності менеджера

 1. Соціологічні дослідження в менеджменті.

 2. Психологічні дослідження в менеджменті.

 3. Аналіз і прогнозування управлінських рішень.

 4. Економічне обґрунтування управлінських рішень.

26

С – 4

4

4
Заняття 18. Конференція ідей

 1. Конференція ідей. Правила підготовки і проведення.

 2. Демонстрація конференції ідей.

27

С – 5

4

4
Заняття 19. Організація наукового дослідження

 1. Інформаційне забезпечення наукових досліджень.

 2. Кількісний і якісний аналіз результатів дослідження.

 3. Оформлення результатів дослідження.

 4. Підготовка матеріалів дослідження до публікації.

28

Е – 1

4

4
Екзамен (рейтинг)Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка