І. О. Луценко 2-ге вид., перероб. і доповн. К.: Світич, 2013. 208 с.: іл. (Б-чка журн. "Дошк виховання"). Бібліогр.: с. 205-206


Показники сформованості потреби у професійному мовленнєвому спілкуванні з дітьмиСторінка96/173
Дата конвертації09.01.2020
Розмір6,25 Mb.
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   173
Показники сформованості потреби у професійному мовленнєвому спілкуванні з дітьми

п/п

Показники сформованості потреби у професійному мовленнєвому спілкуванні з дітьми

1

Мовленнєве спілкування дорослих із дітьми і дітей між собою є об’єктом спо­стереження

2

Частота ситуацій мовленнєвого спілкування з малюками

3

Інтерес до ролі мовленнєвого партнера у спілкуванні з дошкільником

4

Усвідомлення професійних мотивів спілкування з дітьми

5

Емоційно-ціннісне ставлення до вихованців, особливостей їхнього спілкування

6

Особистісна значущість спілкування з малюками

7

Розроблення власних ідей, методики спілкування з дітьми

8

Виникнення і розвиток потреби у дидактичній взаємодії з дошкільнятами

9

Активність і самостійність у набутті досвіду мовленнєвого спілкування з малюками

10

Усвідомлення сформованості потреби у професійному мовленнєвому спілку­ванні з дітьми

107

Розділ 3. Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування

Тренінг педагогічного спілкування


3.2. Тренінг педагогічного спілкування

Таблиця 6

План саморозвитку


Кожній людині притаманний свій стиль спілкування.

Індивідуальний стиль педагогічного спілкування це відповід ні стійкі прийоми і способи організації спілкування, які визна чаються стилем спілкування та індивідуально-психологіч­ними особливостями педагога: темпераментом, особистісними якостями.

Складові процесу формування педагогічного стилю спілку­вання:

  • розвиток професійно-педагогічної спрямованості;

  • розвиток товариськості як риси особистості;

  • розвиток професійних комунікативно-мовленнєвих умінь з урахуванням індивідуальних особливостей.

Роботу над розвитком комунікативних умінь зазвичай розпочи­нають з аналізу особливостей свого спілкування. Для цього необхідно зосередитися на собі й визначити свій рівень розвитку потреби у спілкуванні, його вплив на вашу товариськість, з’ясувати, наскільки ви комунікабельні й комунікативні. Спочатку виділіть свої сильні сторони як мовленнєвого партнера. З’ясуйте перспективу їхнього розвитку для потреб професійного спілкування. Складіть план самовдосконалення (табл. 5).

Таблиця 5

План самовдосконалення
Сильні

Значущість для

Мета вдосконалення

Змістсторони

професійного

уміння як профе-

і прийоми
спілкування

спілкування

сійного

роботи

Визначте слабкі сторони свого мовленнєвого спілкування, які можуть зашкодити налагодженню мовленнєвої взаємодії з дітьми. Для самоконтролю над розвитком цієї групи умінь складіть план роботи (табл. 6).


п/п

Слабкі

сторони

спілкування

Можливі утруднення

у професійному

спілкуванні

Мета розвитку уміння

Зміст

і прийоми

роботи

Складені плани не є чимось незмінним. Навпаки, вони потребують корекції, уточнень, внесення змін, доповнень, пов’язаних з конкрет­ними досягненнями або постановкою завдань, потреба в яких не усвідомлювалася раніше. Суттєві уточнення неодмінно виникнуть після опрацювання наступних розділів посібника, в яких розглядатимуть­ся питання особливостей спілкування дошкільників із дорослими.

У процесі формування індивідуального стилю педагогічного спіл­кування скористайтеся наведеними нижче вправами. В основу тре­нінгу педагогічного спілкування покладено вправи, розроблені В. А. Кан-Каліком, які доповнено і адаптовано щодо специфіки підго­товки майбутніх вихователів до спілкування з дітьми дошкільного віку.Система вправ спрямована на оволодіння основами професій­но-педагогічного спілкування і складається з двох циклів:

  1. вправи, орієнтовані на практичне оволодіння елементами педа­гогічної комунікації, сприяють розвитку комунікативних здібнос­тей, набуттю навичок управління спілкуванням;

  2. вправи на оволодіння усією системою спілкування в заданій педагогічній ситуації.

Вправи першого циклу Вправи на формування м’язової свободи

Знімаємо затисненняВаріант І

Вправа починається з виявлення затиснення. Зігніть і напружте вказівний палець, перевірте, як розподіляється м’язова енергія, куди переміщується напруження — на сусідні пальці, кисть, лікоть, шию? Чи напружилася друга рука? Спробуйте зняти зайве напру­ження — палець тримайте напруженим, але звільніть шию, потім плече, за ним лікоть, щоб рука рухалася вільно, а палець лишався
108

109


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
123456789 -> Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
123456789 -> Загальна характеристика роботи
123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   173


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка