І. О. Луценко 2-ге вид., перероб. і доповн. К.: Світич, 2013. 208 с.: іл. (Б-чка журн. "Дошк виховання"). Бібліогр.: с. 205-206Сторінка94/173
Дата конвертації09.01.2020
Розмір6,25 Mb.
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   173

Розділ 3. Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування

Забезпечення умов для реалізації особистісно орієнтованої моделі спілкування вихователя і дітей


Конформіст. Діє за принципом флюгера. Учасник без власної твердої позиції. Легко змінює свою думку залежно від ситуації: то підтримує, то заперечує досвід. У кожному виступі він підкреслює сильну сторону критика, новатора, консерватора, висловлює згоду з думкою кожного члена групи, аргументує свою згоду, викликає у членів групи бажання протидіяти.

На кожний виступ відводиться за регламентом близько однієї хвилини.

Ринг доцільно проводити за такою схемою (рис. 5).новатор

конформіст

конформіст

конформіст

конформіст
консерваторсподвижник
критик


сподвижникконформіст
новатор
Рис. 5. Схема проведення педагогічного рингу

Результатом рингу є оцінка запропонованого проекту. 1. Досвід може використовуватися повністю.

 2. Використовуватися з корекцією.

 3. Досвід становить практичний інтерес.

 4. Не становить інтересу.

?

Запитання і завдання для самоперевірки


 1. Що, на вашу думку, ускладнює вихователям оволодіння особис­­тісно орієнтованою моделлю взаємодії з дітьми?

 2. Що передбачає методична робота у напрямі забезпечення умов реалізації особистісно орієнтованої моделі спілкування?


Практичні завдання

1. Проведіть спостереження за взаємодією педагога з дітьми на занятті. Визначте ознаки взаємодії — традиційна чи особистісно орієнтована. Для аналізу мовлення вихователя скористайтеся методикою Фландерса, основу якої становить система аналізу категорій взаємодії педагога і дітей. Беруть до уваги такі категорії взаємодії: 1. Висловлювання вихователя, спрямовані на створення робочої атмосфери, підтримання тиші, уваги (все робить у лагідній, доброзичливій формі).

 2. Похвала, схвалювання дій малюка (жести, міміка, інтонація тощо).

 3. Прийняття та використання уявлень і висловлювань дітей, з’ясування та розроблення висловлених думок (організація піз­навальної діяльності, підтримка мовленнєвої активності, розгор­тання відповідей дітей).

 4. Запитання вихователя:

а) методично доцільні;

б) методично недоцільні. 1. Повідомлення інформації.

 2. Розпорядження, накази, інструкції під час повідомлення інфор­мації:

а) вказівки, слушні за такої ситуації, висловлюють добро­
зичливо;

б) розпорядження, висловлені в категоричній, різкій формі,


педагогічно недоцільні.

 1. Критичні зауваження з метою припинити дії дитини (невдоволе-ний жест, погляд, міміка, дошкульні зауваження).

 2. Відповідь дитини на запитання вихователя.

 3. Мовлення малюків за особистою ініціативою.

10) Мовчання вихователя, паузи, гомін, висловлювання педагога, зміст яких незрозумілий дітям.


102

103


Розділ 3. Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування

Забезпечення умов для реалізації особистісно орієнтованої моделі спілкування вихователя і дітей


Показники 4, 5, 6, 7 — прямий вплив на дітей. Показники 1, 2, 3 — непрямий вплив на дітей. Для кількісного хронометражу будуємо і заповнюємо табл. 3.

Таблиця 3

Використання категорії взаємодії

категорії

Звертання до дітей під час заняття

Загальна кіль­кість звертань

Хронометраж (скільки хв. витрачено на категорію)

1

++

2 2

Обробка матеріалу дозволяє зробити необхідні висновки. Наприклад, якщо на мовленнєвому занятті перші 10 хвилин вико­ристовуються тільки 4, 5, 6 категорії і немає 3, 9, то можна зробити висновок: вихователь не стимулює самостійну активність дітей, як мовленнєву, так і пізнавальну. Щоб з’ясувати рівень мовленнєвої активності малят, беруть до уваги використання категорій 4, 5, 6 — мовленнєва активність вихователя і категорії 3, 8, 9 — мовленнєва активність дітей. Оптимальне застосування цих категорій має бути у співвідношенні 2:3. Категорії 8, 9 повинні мати співвідношення 3:1. Важливо, щоб категорії 8, 9 використовувалися частіше за категорію 7.

Застосування категорій 1, 2, 3 сприяє формуванню позитивного настрою, інтересу, зацікавленості, допитливості. А зловживання категоріями 6, 7 спричинює атмосферу напруження, страху, невпев­неності в своїх діях, залежність від оцінки вихователя. За таких умов мотиваційна готовність до навчально-мовленнєвої діяльності не формується. Для авторитарного стилю характерне використання категорій 4, 5, 6, 7, у дітей тільки — 8; для демократичного — при­таманні 1, 2, 3, 4, 5 категорії; ліберально-потуральний стиль визна­чають 2, 7, 10 категорії.

2. Складіть каталог журнальних статей під рубрикою «Особистісно орієнтована модель взаємодії вихователя з дітьми».

Перевірте себе

Для студентів, котрі здобувають спеціальність «Дошкільна освіта» .

Тест «Сформованості потреби у спілкуванні з дошкільником»

Щоб відповісти на поставлені запитання анкети-тесту, оберіть одну із запропонованих відповідей, яка вам найбільше підходить.

1. Як часто ви спостерігаєте за спілкуванням дошкільників
із дорослими та однолітками?

а) так, постійно, із задоволенням;

б) так, кожного разу, коли трапляється нагода;

в) так, якщо в цьому є потреба;

г) іноді не звертаю на дітей уваги;

д) рідко.

2. Як часто ви спілкуєтеся з дітьми дошкільного віку?

а) щодня;

б) кілька разів на тиждень;

в) кілька разів на місяць;

г) кілька разів протягом семестру;

д) кілька разів на рік.

3. Чи цікаво вам бути партнером у спілкуванні з дитиною
дошкільного віку?

а) так;


б) швидше так;

в) і так, і ні;

г) швидше ні;

д) ні, не цікаво.

4. Як ви ставитеся до спілкування з дошкільниками?

а) маю схильність до спілкування з дошкільниками, тому


й обрав(ла) професію вихователя;

б) спілкування з дітьми дає мені емоційне задоволення;

в) спілкуючися з малюками, я навчаюся;

г) спілкуючися з дошкільниками, я згадую своє дитинство;

д) іноді діти висловлюють розумні й оригінальні думки;

е) спілкування з дошкільниками дорослій людині нецікаве.

5. Що спонукає вас до спілкування з дітьми?
а) потреба у спілкуванні з дітьми;104

105


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
123456789 -> Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
123456789 -> Загальна характеристика роботи
123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   173


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка