І. О. Луценко 2-ге вид., перероб. і доповн. К.: Світич, 2013. 208 с.: іл. (Б-чка журн. "Дошк виховання"). Бібліогр.: с. 205-206Сторінка76/173
Дата конвертації09.01.2020
Розмір6,25 Mb.
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   173

Розділ 2. Мовленнєве спілкування вихователя

Невербальна комунікація вихователя в міжособистісному спілкуванні


притаманні внутрішньо врівноваженим, здібним особам. Ритмічне говоріння (рівне промовляння слів із легкими періодичними коли­ваннями, більш або менш врівноваженим напруженням) характеризує врівноважених, життєрадісних людей. Суворо циклічне, правильне говоріння свідчить про дотримання дисципліни і порядку, твердість, холодність почуттів, педантизм. Прискорена манера вимовляння важливих у смисловому значенні слів з підкресленим наголосом на першому складі є виявленням неусвідомленого прагнення проде-монст ру вати свою впевненість, силу, рішучість.

За допомогою акустичних засобів досить виразно відобража­ються основні емоції та емоційні стани. Скажімо, гнів виявляється у збільшенні сили і висоти голосу, різкому вимовлянні звуків; сум — у повільному наростанні й спаді сили та висоти голосу, подовженні тривалості складів, падінні сили і дзвінкості голосу.

Дітям складно вживати інтонаційні засоби виразності. Так, лише 82 % дітей середнього дошкільного віку в експериментальних завдан­нях відтворили інтонацію радості, 58 % — гніву, 20 % — суму. Жодна дитина не змогла передати інтонації страху і подиву (О. С. Трифонова).

Важливою складовою невербальної комунікації є просторова і часова організація спілкування. До проксемічних засобів нале­жать тип відстані для спілкування, розташування партнерів, тип території, тривалість спілкування. Американський дослідник Е. Холл виділив чотири типи відстані — оптимальні «зони» для різних видів спілкування. Інтимна відстань спілкування — від безпосереднього фізичного контакту до 40–45 см. Особистісне спілкування (розмо­ва, бесіда) — відстань близько 120 см. Соціальна відстань (для формального спілкування) — у межах 120–260 см. Збільшення від­стані понад 260 см вважають публічною відстанню. Зменшення дистанції має ефект довіри, зумовлює більшу відвертість у спілку­ванні й викликає позитивні емоції. Слід пам’ятати, що існує зв’язок між дистанцією спілкування і можливістю контактувати «очі в очі».

Використання педагогом невербальних засобів у спілкуванні пов’язано з двома основними вміннями. Це:


  1. здатність за допомогою невербальних засобів природно виража­ти свій душевний стан, почуття і наміри;

  2. вміння «читати» інформацію, яку передає дитина-співрозмовник невербально.

Перше вміння невербальної комунікації формується як у безпо­середньому спілкуванні, так і за допомогою різноманітних технік, вправ. Друге — набувається у процесі живого спілкування з дітьми. Інтерпретація невербальних повідомлень є творчим процесом, який вимагає від педагога спостережливості, зацікавлення та уваги до вихованців, прагнення помічати їхні «повідомлення», і ґрунтується на комунікативному досвіді взаємодії з дітьми, а також урахуванні індивідуальних особливостей використання невербальної мови, ймовірних розбіжностей між зовнішнім виявом і внутрішнім психо­логічним змістом невербальних повідомлень, на вмінні малюків виявляти свої переживання.

?

Запитання і завдання для самоперевірки

  1. Визначте сутність і особливості невербальної комунікації.

  2. Охарактеризуйте функції невербальних повідомлень.

  3. Опишіть засоби, які вивчає кінесика.

  4. Чому невербальне повідомлення може входити у суперечність з вербальною відповіддю?

  5. Обґрунтуйте доцільність використання дотиків у педагогічному спілкуванні.

  6. У чому полягає значущість акустичних засобів для педагогічного спілкування?

  7. Який тип відстані оптимальний для спілкування вихователя з дітьми? Свою відповідь обґрунтуйте.

  8. Чи існує проблема інтерпретації невербальної поведінки дитини? Свою відповідь проілюструйте прикладами.Практичні завдання

1. Під час відвідування дошкільного навчального закдаду, зверніть увагу на те, як вихователь використовує оптико-кінестичні засо­би спілкування. Із цією метою спостерігайте, як він спілкується
82

83

1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   173


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка