І. О. Луценко 2-ге вид., перероб. і доповн. К.: Світич, 2013. 208 с.: іл. (Б-чка журн. "Дошк виховання"). Бібліогр.: с. 205-206Сторінка156/173
Дата конвертації09.01.2020
Розмір6,25 Mb.
1   ...   152   153   154   155   156   157   158   159   ...   173

Розділ 6. Розвиток мовленнєвого спілкування у дітей

Зміст і методи формування комунікативної компетентності


До методів формування комунікативно-діяльнісної компетент­ності відносимо ті з них, що забезпечують актуалізацію наявних в особистості компетенцій, які можна використати у конкретній ситуації спілкування.

У навчально-мовленнєвій діяльності це методи, що:

 • моделюють умови комунікативно вмотивованого сприймання/ розуміння і продукування мовлення;

 • визначають ситуації, які потребують добору адекватних ситуа­ції спілкування мовленнєвих засобів для побудови та закінчен­ня висловлювання;

 • зумовлюють потребу довільної побудови й перебудови мов­лення з огляду на власне комунікативне завдання, ситуацію спілкування, мовленнєву реакцію партнера, його особистісні характеристики;

• актуалізують суб’єктивний досвід спілкування особистості.
У процесі організації повсякденного спілкування це методи, що:

 • спрямовані на збагачення дитячого життя змістом, подіями, які сприяють актуалізації наявних у малюків комунікативно-мовленнєвих компетентностей;

 • забезпечують налагодження комунікативної взаємодії з дітьми і малюків між собою на основі динамічної зміни ролей, позицій у спілкуванні;

 • орієнтовані на здобуття кожним дошкільником суб’єкт-прак-тичного досвіду з налагодження комунікативної взаємодії з близькими людьми.

Комунікативно-діяльнісна компетентність — це інтегрована характеристика, яка втілює наслідок формування всіх видів комуні­кативної компетентності й забезпечує оптимальний рівень здій­снення комунікативно-мовленнєвої діяльності. Сферою її виявлення є мовленнєве спілкування дитини з однолітками і дорослими. Формами виявлення — різні види активності.


 1. Чи можна сформувати комунікативну компетентність під час навчально-мовленнєвої діяльності? Обґрунтуйте свою відповідь.

 2. Розкрийте зв’язок між формуванням комунікативно-мовленнєвої діяльності та розвитком у малюків потреби спілкуватися.

 3. Які ціннісні орієнтації і як саме спрямовують міжособистісне спіл­кування?

 4. За якими напрямами здійснюється формування комунікативної компетентності ? Охарактеризуйте їх.

 5. У чому виявляється спільність методів, які використовують для формування різних видів комунікативної компетентності?Практичні завдання

 1. Складіть сценарій спілкування вихователя з дітьми, яке має бути спрямоване на розвиток комунікативних потреб, ціннісних орієн­тацій у сфері мовленнєвої взаємодії.

 2. Складіть сценарій спілкування вихователя з дітьми, під час якого відбуватиметься формування організаційно-комунікативної ком­петентності.


?

Запитання і завдання для самоперевірки

1. Обґрунтуйте доцільність взаємопов’язаного розвитку у дітей мовлення та комунікативної діяльності. Визначте умови, потрібні для його реалізації.

184

185

1   ...   152   153   154   155   156   157   158   159   ...   173


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка