І. О. Луценко 2-ге вид., перероб. і доповн. К.: Світич, 2013. 208 с.: іл. (Б-чка журн. "Дошк виховання"). Бібліогр.: с. 205-206


Мовленнєве середовище є розвивальнимСторінка150/173
Дата конвертації09.01.2020
Розмір6,25 Mb.
1   ...   146   147   148   149   150   151   152   153   ...   173
Мовленнєве середовище є розвивальним, якщо рівень мов­лення дорослих, які перебувають поряд із дитиною, є оптимальний для сприймання і засвоєння малюком певного віку.


176

177


Розділ 6. Розвиток мовленнєвого спілкування у дітей

Функції розвивального мовленнєвого середовища:

 • розвиток комунікативних потреб;

 • створення умов для розвитку мовленнєвих здібностей дитини;

 • засвоєння набутих людством цінностей і культурно-комуніка­тивних засобів спілкування;

 • послідовність і неперервність у формуванні комунікативної компетентності в дошкільному навчальному закладі та почат­ковій школі.

Мовленнєве середовище може по-різному впливати на кому­нікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників. Зокрема, А. Богуш виокремлює стихійно-нестимульоване, стимульоване й активне мовленнєве середовища. Стихійно-нестимульоване середовище це пасивна мовленнєва взаємодія, за якої дитина опосередковано зазнає впливу мовлення дорослих. Стимульованим мовленнєвим середовищем вважається організований процес навчання мови і розвитку мовлення, який супроводжується педагогічно стимульо­ваною мовленнєвою взаємодією педагога і дітей. Активне мовлен­нєве середовище — максимально активна ініціативна взаємодія дитини з іншими учасниками спілкування.

Основою мовленнєвої роботи має бути розвиток комунікатив­но-мовленнєвої діяльності дітей. Завдяки цьому забезпечується навчання мовленнєвому спілкуванню, яке задовольняє комунікатив­ні потреби малюка, дає змогу враховувати у навчанні мови вікові особливості становлення комунікативної діяльності; здійснювати індивідуальний підхід, який полягає, насамперед, у виявленні дво­стороннього зв’язку між індивідуальним розвитком комунікативної діяльності й мовленням; наблизити зміст і методи розвитку мовлен­ня до реальних процесів мовленнєвого спілкування.

Істотною особливістю мовленнєвої роботи, спрямованої на роз­виток комунікативно-мовленнєвої діяльності, є внесення в її зміст завдань розвитку у дітей потреби у спілкуванні, комунікативних мотивів (ділових, пізнавальних, особистісних), навчання розв’язувати типові для певного етапу становлення спілкування комунікативні задачі. Наприклад, звертатися з проханням, пропозицією, планува­ти і коригувати спільні практичні дії, ставити пізнавальні запитання.

178


Зміст і методи формування комунікативної компетентності

Для розвитку у дітей потреби у мовленнєвому спілкуванні сучас­на дошкільна лінгводидактика має досить методичних засобів:

 • комунікативні доручення, ранкові привітання, розмови вихова­теля з дітьми та організація розмов між малюками, бесіди, створення проблемних ситуацій;

 • розповіді з власного досвіду вихователя і дітей, складання листів, усних газет;

 • розігрування діалогів із художніх текстів;

 • ігри-драматизації, сюжетно-рольові та словесні дидактичні ігри;

 • підготовка і проведення свят, розваг, днів народження, днів дитини;

 • моделювання ситуацій спілкування на заняттях і в інших видах дитячої діяльності;

 • організація спільних видів діяльності та спілкування між малю­ками різного віку.

Реалізація зазначених засобів можлива за умови створення в групі доброзичливої атмосфери, налагодження емоційно-особис-тісних стосунків педагога з кожною дитиною. Неодмінним компо­нентом такого спілкування є позитивні емоції, враження вихованця. Досягнення поставлених цілей можливе у разі побудови спілкуван­ня на принципах організації професійного мовленнєвого спіл­кування з дітьми.

Формування комунікативних потреб пов’язано з вихованням у дошкільників ціннісних орієнтацій у сфері мовлення, мовленнє­вого спілкування — сталої вибіркової спрямованості на систему цінностей. У філософії цінностями спілкування вважають такі: • людина, її честь і гідність;

 • вміння знаходити в інших позитивні якості, оцінювати їх;

 • толерантність (терпимість).


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
123456789 -> Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
123456789 -> Загальна характеристика роботи
123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   146   147   148   149   150   151   152   153   ...   173


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка