Хань юйцень дисертація формування умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки


Зведені дані рівнів сформованості вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтваСторінка51/66
Дата конвертації25.03.2020
Розмір9,81 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   66
Зведені дані рівнів сформованості вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва


Критерії

Групи

Рівень сформованості
Низький

Середній

Достатній

Високий%

К-

сть осіб


%

К-

сть осіб


%

К-

сть осіб


%

К- сть осіб

Спонукально-вольовий

ЕГ

4,3

2

19,6

9

50,0

23

26,1

12

КГ

10,6

5

42,6

20

40,4

19

6,4

3

Аналітично-діяльнісний (результативний)

ЕГ

4,3

2

10,9

5

47,8

22

37,0

17

КГ

10,6

5

25,6

12

38,2

18

25,6

12

Суб’єктно-операційний

ЕГ

6,5

3

13,1

6

50,0

23

30,4

14

КГ

12,8

6

29,8

14

44,6

21

12,8

6

Зведені дані рівнів сформованості вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва до й після формувального експерименту представлено в таблиці 3.11. Низький рівень сформованості виявлено в 4,4 % студентів експериментальної та 10,6 % студентів контрольної груп, середній рівень зафіксовано в 13,0 % учасників експериментальної та 31,9 % учасників контрольної груп, достатній рівень виявлено в 50,0 % експериментальної та 42,6 % контрольної груп, високий рівень визначено в 32,6 % студентів експериментальної та 14,9 % студентів контрольної груп.Таким чином, результати підсумкового контрольного зрізу свідчать про позитивну динаміку змін рівнів сформованості вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва. В експериментальній групі показники низького рівня сформованості знизилися на 11,5 % (з 15,9 % на початку до 4,4 % в кінці експерименту), кількість студентів із середнім рівнем знизилася на 15,0 % (з 28,0 % до 13,0 %), показники достатнього рівня зросли на 9,5 % (50,0 % після формувального експерименту порівняно з 40,5 % до його початку), студентів із високим рівнем стало більше на 17,0 % (кількість збільшилася з 15,6 % до 32,6 %). У контрольній групі відмічено такі зрушення: кількість студентів із низьким рівнем сформованості вмінь художньо-творчої самоорганізації знизилася на 6,2 % (з 16,8 % до 10,6 %), студентів із середнім рівнем стало більше на 5,5 % (з 26,4 % до 31,9 %), показники достатнього рівня зросли на 3,3 % (з 39,3 % до 42,6 %), кількість студентів із високим рівнем зменшилася на 2,6 % (з 17,5 % на початку експерименту до 14,9 % у кінці).
Таблиця 3.11
Динаміка змін рівнів сформованості вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва


Рівень сформованості

Група

На початку експерименту

В кінці експерименту

Динаміка у

%

К-сть осіб

%

К-сть осіб

%

Низький

ЕГ

7

15,9

2

4,4

- 11,5

КГ

8

16,8

5

10,6

- 6,2

Середній

ЕГ


13

28,0

6

13,0

- 15,0

КГ

12

26,4

15

31,9

+ 5,5

Достатній

ЕГ

19

40,5

23

50,0

+ 9,5

КГ

18

39,3

20

42,6

+ 3,3

Високий

ЕГ

7

15,6

15

32,6

+ 17,0

КГ

9

17,5

7

14,9

- 2,6

На діаграмах відображено динаміку змін рівнів сформованості вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва до початку формувального експерименту та в кінці його проведення для експериментальної (рисунок 3.10) та контрольної груп (рисунок 3.11).Рис. 3.10. Динаміка змін рівнів сформованості вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в експериментальній групі


Рис. 3.11. Динаміка змін рівнів сформованості вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в контрольній групі


Підсумковий зріз показав, що в експериментальній групі відбулися позитивні зміни рівнів сформованості вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва за всіма критеріями.

Перевірка ефективності проведеного експериментального дослідження відбувалася за допомогою проведення математичного аналізу. Для цього було використано t- критерій Стьюдента, що дозволяє перевірити достовірність відмінностей між даними експериментальної (вибірка 46 осіб) та контрольної (вибірка 47 осіб) груп. Було сформульовано нульову та альтернативну гіпотези:

Н0 – різниця даних показників не є статистично достовірною, отже показники рівнів сформованості вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в експериментальній та контрольній групах є подібними (ефективність розробленої методики не доведена);

Н1 – різниця даних показників є статистично достовірною, отже показники рівнів сформованості вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в експериментальній та контрольній групах відрізняються між собою (ефективність розробленої методики доведена).

У ході статистичного аналізу нами було перевірено нульову гіпотезу шляхом співставлення отриманих даних до та після експерименту окремо в контрольній групі та окремо в експериментальній групі. Крім того, ступінь значущості відмінностей результатів дослідження відбувався шляхом порівняння даних, отриманих у контрольній та експериментальній групах до і після формувального експерименту.

Розглянемо справедливість гіпотези Н1 на прикладах таблиці 3.11 і доведемо, що в експериментальній групі виявилися вищі результати, ніж у контрольній.

1. Обчислюємо t за таблицею 3.11, і для зручності обробки даних візьмемо такі числові значення оцінювання рівнів студентів: 5 – високий рівень, 4 – достатній, 3 – середній , 2 – низький рівень сформованості вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва. Кінцеві обчислювання проводилися за формулою:

(3.1)

де та - середнє вибіркове (у нас – середня кількість студентів експериментальної та контрольної груп, які належать до певного рівня). Обчислимо їх за формулами:, (3.2-3.3.)

де nе – кількість студентів експериментальної групи;nк- кількість студентів контрольної групи;

i та i - значення інтервалів (в нашому випадку – оцінювальний бал). Підставляючи дані з таблиці 3.11 та здійснивши обчислення, одержуємо:

До експерименту:Як бачимо, результати в експериментальнчй і контрольній групах практично ідентичні.

Після експерименту:


Каталог: images -> 2019 -> manual


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   66


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка