Хань юйцень дисертація формування умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки


Критеріально-рівневе оцінювання та констатувальна діагностика сформованості вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтваСторінка39/66
Дата конвертації25.03.2020
Розмір9,81 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   66
3.1. Критеріально-рівневе оцінювання та констатувальна діагностика сформованості вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва
Дослідження стану сформованості вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва ґрунтувалося на теоретичних положеннях, розглянутих у попередніх розділах дослідження. Наша концепція базувалася на ідеї формування та реалізації вмінь художньо-творчої самоорганізації як сукупності «внутрішніх» і «зовнішніх» детермінант, що мають інтегративний, цілісний характер. У процесі створення діагностичних матеріалів ми спиралися на дослідження: Н. Дуднік, Лі Сиюнь, О. Малихіна, В. Філоненко, Я. Устинової, А. Кириллової, А. Килівника, О. Ішкова, Н. Попової та ін.

Так, Я. Устинова серед показників, що характеризують рівень сформованості вмінь самоорганізації та самоконтролю в студентів закладів вищої освіти, виділила такі: 1) знання з теорії самоорганізації та самоконтролю, 2) рівень практичного володіння відповідними вміннями, 3) усвідомленість, доцільність і систематичність здійснення самоорганізації та самоконтролю навчальної діяльності [190].

О. Малихін у якості критеріїв для визначення рівня вмінь самоорганізації та самоконтролю навчальної діяльності студентів педагогічних закладів вищої освіти обрав знання з теорії самоорганізації та самоконтролю, їх наявність і якість; рівень практичного володіння вміннями, що забезпечують успішність процесу самоорганізації та самоконтролю навчальної діяльності; усвідомлення, цілеспрямованість і систематичність здійснення самоорганізації та самоконтролю навчальної діяльності [115, c. 128].

В. Філоненко критеріями сформованості вмінь професійної самоорганізації в навчально-пізнавальній діяльності в майбутніх педагогів визначає такі:

1) професійна спрямованість;

2) теоретичні знання про розвиток професійної самоорганізації;3) розвиненість суб’єктної позиції в професійному становленні й розвитку;

4) розвиненість рефлексії в навчально-професійній діяльності;

5) сформованість професійно значущих якостей особистості;

6) творче ставлення до навчально-професійної та інших видів діяльності [198, с. 14; 199].У числі критеріїв сформованості самоорганізації майбутнього педагога А. Кириллова називає:

1) рівень сформованості когнітивного компонента (знань з теорії самоорганізації);

2) рівень сформованості функціонального компонента (здатності до цілепокладання, аналізу ситуації, планування, рефлексії, корекції, оцінки результатів);

3) рівень сформованості особистісного компонента самоорганізації у студентів (гнучкості, самостійності, вольових зусиль) [68, c. 8].

Н. Попова будує систему критеріїв рівнів сформованості вмінь самоорганізації виходячи з теоретичного положення про те, що рівень освоєння вмінь самоорганізації, так само як і рівень кваліфікації педагога, визначається сформованістю мотиваційного, когнітивного, операційного компонентів. Автор пропонує діагностичну матрицю рівнів сформованості даних умінь: перший рівень – «самоорганізація у формі саморегуляції»; другий рівень – «самоорганізація у формі професійно-творчої самореалізації»; третій рівень – «самоорганізація у формі професійного саморозвитку», які проявляються в напрямі активності, технологічності, усвідомленості здійснюваної професійної діяльності [152].

Привертають увагу також критерії оцінки з показниками набуття підлітками складових самоорганізації та відповідних умінь, які узгоджені з компонентами структури самоорганізації, запропоновані Лі Сиюнь, а саме:

- ступінь усвідомленості власних мотивів музично-навчальної діяльності з показниками:

1) міра сформованості мотивації щодо самоорганізації,

2) ступінь усвідомлення власної самоцінності;

3) рівень цілеспрямованості самоорганізаційних умінь на фортепіанне навчання;

- рівень власної емоційно-рефлексивної значущості з показниками:

1) міра усвідомленої рефлексії (самопізнання) власних умінь;

2) якість емоційної активності та самооцінки набуття фортепіанних умінь;

- міра самовизначеності у міжсуб’єктній навчальній взаємодії з показниками:

1) рівень самостійності в організації занять для набуття музичної освіти;

2) якість виявлення (самовизначеність) самостійності в різних проявах виконавської діяльності;

- ступінь свободи прояву самоорганізаційних умінь у навчанні й виконавстві з показниками:

1) міра самостійності у виборі навчальних програм із фортепіано для відкритих виступів;

2) міра прояву самоорганізаційних умінь у організації вільного часу для нових музичних вражень [102, c. 122].

У визначенні критеріїв і показників сформованості вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва ми також посилалися на дослідження науковців Н. Дуднік, А. Килівника та ін.

Так, Н. Дуднік критеріями сформованості в майбутніх учителів умінь професійної самоорганізації визначає: ціле-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний та аналітичний [47, с. 7].

А. Килівник критеріями культури самоорганізації називає мотиваційно-ціннісний, знаннєвий та особистісно-діяльнісний [67, с. 67].

На основі узагальнення вище викладених досліджень і враховуючи основні завдання нашого дослідження щодо діагностики сформованості вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва, ми розробили комплексну методику, яка б дозволила продіагностувати необхідні компоненти вмінь художньо-творчої самоорганізації за розробленою системою критеріїв і показників, які відображають основні компоненти означеного феномену (унаочнені в табл. 3.1).

Перший критерій  спонукально-вольовий, за допомогою якого оцінювалась умотивованість, позитивне ставлення студентів до опанування вміннями художньо-творчої самоорганізації, їхня спрямованість на успіх у художньо-творчій і художньо-педагогічній діяльності, наявність ціннісних переконань і орієнтирів тощо.

Показник «Позитивне ставлення до опанування вміннями художньо-творчої самоорганізації». За високих показників розвитку цього критерію в студентів формується позитивне ставлення до процесу опанування вміннями художньо-творчої самоорганізації. За низьких показників студентам не цікаво отримувати нові знання та досвід щодо вмінь художньо-творчої самоорганізації.Таблиця 3.1


Каталог: images -> 2019 -> manual


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   66


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка