Хань юйцень дисертація формування умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки


Наукова новизна отриманих результатів дослідженняСторінка3/66
Дата конвертації25.03.2020
Розмір9,81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66
Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що вперше здійснено цілісний аналіз проблеми формування вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки, а саме: виявлено сутність феномену самоорганізації та художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва у філософському та психолого-педагогічному контекстах; розкрито зміст і структуру вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва: обґрунтовано педагогічні підходи (соціокультурний, суб’єктний, технологічний), принципи (інтерактивності та суб’єктності, цілісності та відкритості, структурності, наступності); теоретично обґрунтовано й розроблено методичні основи формування вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки: педагогічні умови (створення рефлексивного освітнього середовища, що моделює художньо-творчий контекст майбутньої художньо-творчої діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва; суб’єкт-суб’єктні відносини викладача та студента в цільовому середовищі, що сприяють створенню умов для художньо-творчої самоорганізації майбутнього вчителя музичного мистецтва; наповнення змісту фахової підготовки особистісним смислом, що забезпечує можливість набуття студентами досвіду художньо-творчої самоорганізації в процесі навчання; забезпечення інформативного характеру контролю художньо-творчої самоорганізації майбутнього вчителя музичного мистецтва, який підтримує його автономність і сприяє розвиткові його суб’єктності; етапи (мотиваційний, когнітивний, фахового самопроектування) та форми (лекція, семінар, тренінг, коучінг, воркшоп, майстер-клас) формування вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки; окреслено систему критеріїв і показників сформованості вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва: спонукально-вольовий (показники: позитивне ставлення до опанування вміннями художньо-творчої самоорганізації; мотивація досягнення успіху в художньо-творчій і художньо-педагогічній діяльності); аналітично-діяльнісний (результативний) (показники: планування художньо-творчої самоорганізації; моделювання художньо-творчої діяльності; програмування художньо-творчої діяльності; оцінювання результатів художньо-творчої діяльності); когнітивний (показники: художньо-естетична компетентність; широта знань у галузі музичного виконавства; осмислення музичних творів, які виконуються та прослуховуються; ступінь виявлення якостей творчого, художньо-образного, музичного мислення); суб’єктно-операційний (показники: гнучкість особистісної регуляторики; самостійність художньо-творчої діяльності); експериментально перевірено ефективність методичних основ формування вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки.

Удосконалено наукові уявлення про сутність поняття «уміння художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва»; зміст і структуру умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва у єдності мотиваційно-цільового, рефлексивного та особистісного компонентів.

Подальшого розвитку набули методи формування вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки.

Практичне значення дослідження полягає в можливості застосування розроблених методичних основ формування вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в освітньому процесі закладів вищої мистецької освіти в Китаї. Теоретичні положення дослідження та зібраний фактичний матеріал будуть корисними в процесі науково-дослідницької роботи магістрантів спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), окремі позиції та результати можуть бути впроваджені в розробку спецкурсів і самостійну роботу студентів. Програма елективного курсу «Самоорганізація у фаховому становленні особистості майбутніх учителів музичного мистецтва» може модифікуватись і використовуватись у багаторівневій підготовці студентів закладів освіти мистецького спрямування як України, так і Китаю, для збагачення методичної складової та оновлення змісту курсів «Основний музичний інструмент», «Постановка голосу», «Хорове диригування» та ін.
Каталог: images -> 2019 -> manual


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка