Хань юйцень дисертація формування умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовкиСторінка10/66
Дата конвертації25.03.2020
Розмір9,81 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   66
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………

200

ДОДАТКИ …………………………………………………………………

226

ВСТУП
Актуальність дослідження. Освіта є однією з головних цінностей сучасного суспільства й основним особистим капіталом, який обумовлює успішність індивіда й затребуваність його у сфері професійної діяльності, що відображено в Законах України: «Про загальну середню освіту (1999), «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013), Концепція «Нова українська школа» (2016). За таких умов модернізація сучасної вищої мистецької освіти також визначає нові орієнтири її розвитку. Нагальними виступають вимоги універсалізації процесу фахової підготовки студентів, орієнтованих на виконання максимально широкого спектру видів діяльності, зокрема виконавської, теоретико-методичної, наукової, практичної. Відповідно, фахова підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва має організовуватися на принципах пріоритетності розвитку суб’єктності студентів, створення умов для їхнього творчого самовираження й самоорганізації, зокрема художньо-творчої. Отже, правомірною є постановка питання саме про формування вмінь художньо-творчої самоорганізації як важливої складової фахової підготовки вчителів музичного мистецтва.

Зазначене підсилює увагу до проблеми формування вмінь самоорганізації особистості. Достатньо широко представлено роботи, які спрямовано на вирішення проблеми самоорганізації в навчальній діяльності студентів закладів вищої освіти (С. Котова, О. Ішков, Н. Дмитриєнко, М. Курнєв, Л. Фалеєва та ін.); у підготовці студентів педагогічних спеціальностей (С. Кулікова, Т. Новаченко, В. Філоненко, Н. Дуднік та ін.); у неперервній та післядипломній педагогічній освіті (В. Виненко, В. Арешонков, Н. Попова та ін.).Фундаментальні теоретичні основи підготовки вчителів-музикантів у сучасному освітньому просторі закладів освіти мистецького спрямування подано в працях Е. Абдулліна, Л. Безбородової, Го Шучен, Н. Гуральник, Т. Завадської, Л. Куненко, Лан Юйсію, Л. Масол, О. Олексюк, Г. Падалки, А. Растригіної, О. Ребрової, О. Щолокової, О. Ростовського, Т. Стратан-Артишкової, В. Черкасова, Чи Сяочжен, Хуан Пень, В. Шульгіної та ін. Значний інтерес у контексті даного дослідження викликають наукові розвідки О. Апраксіної, С. Горбенка, В. Дряпіки, Джон Сяодин, Л. Зайцевої, Л. Коваль, О. Мелік-Пашаєва, Т. Рейзенкінд, О. Рудницької, О. Хижної, Л. Хлєбникової та ін.

Особливості фахової підготовки вчителів-музикантів висвітлено в доробках Т. Бодрової, Б. Бриліна, Л. Василенко, О. Єременко, К. Завалко, А. Козирь, Л. Кожевнікова, Е. Кучменко, В. Лабунця, Лін Хуа, О. Михайличенка, Г. Ніколаї, В. Орлова, Л. Паньків, Г. Побережної, О. Ребрової, Н. Сегеди, О. Устименко-Косоріч, В. Федоришина, Фан Кунь, Хе Чжанхао, Юй Ліна, Ши Лін та ін. Питання забезпечення самостійності студентів у процесі вокально-виконавської та вокально-методичної підготовки представлено в наукових розвідках Л. Василенко, Н. Кьон, Ю. Мережко, Є. Проворової, Л. Тоцької та ін.

У сучасних музично-педагогічних дослідженнях китайських авторів (Ван Чень, Ван Чжун, Ван Юе, Вей Лімін, Вей Сімін, Інь Хань, Лі Данься, Лі Чжаофен, Лінь Хай, Лу Лу, Лю Веньцзун, Мінь Шаовей, Пан На, Сі Даофен, У Іфан, Хуа Вей, Хуан Яцянь, Ху Маньлі, Чжан Няньхуа, Чжан Цзе, Чжан Цзінцзін, Чжан Яньфен, Чжу Цзюньцяо, Цзінь Нань, Ці Сянбо, Юань Янь, Юй Фей та ін.) знайдено дотичні до піднятої проблеми положення щодо структури фахової діяльності майбутніх учителів музики, шляхів розширення можливостей пізнавальної, креативної, рефлексивної діяльності студентів із метою формування в них здатності до самоуправління власним особистісним і професійним розвитком, досягнення ними високого рівня самоорганізації тощо.

Разом із тим проблема формування вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва залишається маловивченою. Отже, існують необхідні передумови для створення теоретичного й методичного підґрунтя для розв’язання певних суперечностей, а саме, між:


– науково обґрунтованою дефініцією самоорганізації в науковому дискурсі, орієнтацією мистецько-освітнього процесу на феномен художньо-творчої самоорганізації та недостатністю його теоретичного обґрунтування в контексті фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва;

– нагальною потребою в підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва, здатних до художньо-творчої самоорганізації відповідно до пріоритетів мистецької освіти, та відсутністю обґрунтованих методичних основ формування вмінь художньо-творчої самоорганізації в процесі фахової підготовки;

– необхідністю формування вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки та відсутністю визначених критеріїв їх оцінювання.

Актуальність проблеми, її недостатня розробка в теорії та практиці навчання студентів, наявність визначених суперечностей зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Формування умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки».
Каталог: images -> 2019 -> manual


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   66


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка