Головному інспектору канцеляріїСторінка1/13
Дата конвертації10.10.2019
Розмір0,74 Mb.
ТипВиконання плану роботи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Звіт про виконання Плану роботи Донецької митниці ДФС на перше півріччя 2017 року

з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці


Термін виконання

Інформація про виконання

Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджету, здійснення контролю за повнотою нарахування податків, зборів та митних платежів

1.1

Підготовка проектів наказів та доведення цільових та індикативних показників надходжень митних платежів загального фонду Державного бюджету України за основними напрямками діяльності у розрізі митних постів

Управління адміністрування митних платежів

Протягом півріччя

Наказом ДФС від 04.04.2017 № 236 «Про індикативні показники доходів на січень-грудень 2017 року» Донецькій митниці ДФС доведені індикативні показники доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету України на 2017 рік. У встановлені терміни, наказом Донецької митниці ДФС від 10.04.17 № 87 забезпечено доведення до структурних підрозділів митниці індикативних показників зi збору платежів до Державного бюджету України.

Підготовка проектів наказів, доведення індикативних показників надходжень митних платежів до митних постів та інформування ДФС про діяльність із виконання індикативних показників доходів здійснювались у відповідності з наказами ДФС № 262 від 11.11.2014 «Про організацію діяльності ДФС із прогнозування та забезпечення надходжень платежів» (діяв до 27.04.2017), від 27.04.2017 № 305 «Про організацію діяльності ДФС із визначення індикативних показників та забезпечення надходжень платежів», Порядком підготовки проекту наказу про індикативні показники надходжень податків і зборів Донецькою митницею ДФС, затвердженим наказом від 13.05.2015 № 133 «Про організацію діяльності Донецької митниці ДФС України iз прогнозування та оцінки надходжень платежів» (діяв до 27.04.2017), Порядком підготовки проекту наказу про індикативні показники доходів Донецькою митницею ДФС, затвердженим наказом Донецької митниці ДФС від 24.05.2017 № 121 «Про затвердження Порядків»1.2

Проведення щоденного моніторингу надходжень митних платежів до загального фонду Державного бюджету України та аналізу стану забезпечення цільових та індикативних показників надходжень, у т.ч. у розрізі митних постів, формування щоденних аналітичних матеріалів керівництву митниці

Управління адміністрування митних платежів

Протягом півріччя

Проводився щоденний моніторинг надходжень платежів до держбюджету, аналіз стану забезпечення виконання індикативних показників надходжень митних платежів до загального фонду держбюджету та підготовка відповідної інформації керівництву митниці. Показник надходжень платежів до загального фонду держбюджету, затверджений для Донецької митниці ДФС, складає 1 731,2 млн. грн. Фактично до держбюджету перераховано 2 409,1 млн. грн., що становить 139,1% від індикативного показника ДФС.

Перевиконання індикативного показника становить 677,6 млн. грн., або 39,1%1.3

Моніторинг платників податків, причин зміни їх кількості, розробка заходів щодо збільшення надходжень митних платежів до бюджету

Управління адміністрування митних платежів

Протягом півріччя

Проводився моніторинг платників податків, які перебувають на обліку в Донецькій митниці ДФС, мають виробничі потужності на території Донецької області, але здійснюють митні оформлення в інших митницях, де перерахували митних платежів на суму 2 951,0 млн. грн. За результатами моніторингу були розроблені заходи щодо збільшення надходжень митних платежів до бюджету: 21 платнику податків Донецькою митницею ДФС направлені звернення з проханням розглянути питання щодо можливості здійснення митного оформлення товарів, які імпортуються саме в Донецькій митниці ДФС. За результатами проведеної роботи підприємства виявили розуміння необхідності спрямування додаткових коштів та збільшення інвестування в розвиток інфраструктури Донецької області та здійснювали (за можливості) митне оформлення вантажів в Донецькій митниці ДФС. Відпрацьовані можливості залучення нових та перспективи активізації працюючих суб’єктів ЗЕД у зв‘язку зі створенням нового підрозділу митного оформлення Донецької митниці ДФС у м. Покровськ


1.4

Ведення обліку митних платежів та інших платежів, які сплачуються платниками податків під час митного оформлення товарів

Управління адміністрування митних платежів

Протягом півріччя

Облік митних платежів та інших платежів, які сплачуються платниками податків під час митного оформлення товарів здійснюється щоденно із застосуванням ПІК «Інспектор АСМО», ПТК «Клієнт-Банк» та власних облікових форм (в електронному та паперовому вигляді). За результатами готуються та передаються до Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності реєстри для перерахування митних та інших платежів, сплачених під час митного оформлення товарів, з єдиного казначейського рахунку, відкритого на ім’я Донецької митниці ДФС для обліку коштів, внесених платником податків як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних платежів, на бюджетні рахунки

1.5

Здійснення щомісячних звірок з даними Державної казначейської служби України стосовно надходжень митних платежів


Управління адміністрування митних платежів

Протягом півріччя

Відповідно до вимог наказу ДФС України від 19.10.2016 № 875 «Про функціональні повноваження структурних підрозділів територіальних органів ДФС», здійснюється звірка з даними Державної казначейської служби України стосовно надходжень митних платежів, про що складаються акти звірок

1.6

Аналіз структури пільг щодо митних платежів та втрат внаслідок надання таких пільг

Управління адміністрування митних платежів

Протягом півріччя

Постійно здійснюється аналіз структури пільг щодо митних платежів та втрат внаслідок надання таких пільг. Результати такого аналізу подаються керівництву митниці у вигляді аналітичних довідок за звітний період та направляються до ДФС згідно зі встановленими звітними формами (щомісячно, щоквартально).

Суми умовних нарахувань при митному оформленні товарів склали 64,7 млн. грн., розподілені в такий спосіб:

товари в рамках угод із країнами ЄАВТ i Європейським Союзом – 44,8 млн. грн.;

металобрухт i макулатура для утилізації – 12,5 млн. грн.;

товари в рамках угод про вільну торгівлю із країнами СНД – 2,6 млн. грн.;

транспортні засоби особистого користування при переселенні громадян на постійне місце проживання в Україну – 0,9 млн. грн.;

товари в рамках угод про вільну торгівлю з Республіками Грузія й Македонія – 1,4 млн. грн.;

товари, ввезені як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями – 2,5млн.грн.1.7

Підготовка висновків про повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів та коштів передоплати

Управління адміністрування митних платежів

Протягом півріччя

Підготовлено 23 висновки про повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів на загальну суму 2691,1 тис. грн. та 43 висновки про повернення платникам податків коштів передоплати на загальну суму 2247,5 тис. грн.

1.8

Здійснення заходів щодо виконання митницею дохідної частини державного бюджету України за рахунок контролю правильності визначення суб’єктом ЗЕД митної вартості та країни походження товарів

Митні пости,

Управління адміністрування митних платежівПротягом півріччя

Здійснювались заходи щодо виконання митницею дохідної частини державного бюджету України за рахунок контролю правильності визначення суб’єктом ЗЕД митної вартості та країни походження товарів.

В напрямку контролю за правильністю визначення митної вартості товарів заходи з перевірки здійснювались у відповідності до Розпоряджень начальника митниці від 17.02.2017 № 3-р «Про вжиття заходів з посилення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів», від 30.03.2017 № 8/1-р «Про вжиття заходів з посилення контролю за правильністю визначення митної вартості»

В напрямку контролю за визначенням країни походження заходи з перевірки здійснювались у відповідності до Розпорядження начальника митниці від 01.08.2016 № 7-р «Про вжиття заходів з посилення контролю за правильністю визначення країни походження товарів»


1.9

Здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також правильності визначення країни їх походження

Митні пости,

Управління адміністрування митних платежівПротягом півріччя

Проводився щоденний контроль правильності визначення митної вартості товарів та країни походження.

За результатами здійснення контролю правильності визначення суб’єктом ЗЕД митної вартості прийнято 92 Рішення про коригування митної вартості товарів, додаткові митні платежі склали 61 819,58 тис. грн.За результатами контролю у напрямку правильності визначення країни походження товарів додаткові митні платежі склали 2 974,9 тис. грн.

1.10

Здійснення аналізу та моніторингу митних оформлень товарів у частині повноти оподаткування митними платежами та відповідності тенденцій митної вартості товарів, які імпортуються в Україну, кон’юнктурі світових ринків

Митні пости,

Управління адміністрування митних платежівПротягом півріччя

З метою повноти оподаткування митними платежами проводився щоденний моніторинг митих оформлень товарів. Особлива увага приділялась аналізу, виявленню та оцінці ризиків товарів, які є об’єктом біржової торгівлі. За результатами аналізу митних оформлень таких товарів, додаткові митні платежі, у напрямку контролю за визначенням митної вартості товарів, склали 799,407 тис. грн.

1.11

Здійснення аналізу, виявлення та оцінка ризиків щодо заявлення декларантом або уповноваженою ним особою неповних та/або недостовірних відомостей про митну вартість товарів, у тому числі невірного визначення митної вартості товарів, шляхом співставлення рівня заявленої митної вартості товарів з рівнем митної вартості ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, митне оформлення яких вже завершено

Митні пости,

Управління адміністрування митних платежівПротягом півріччя

Постійно проводилась робота з аналізу, виявлення та оцінки ризиків щодо заявлення декларантом або уповноваженою ним особою неповних та/або недостовірних відомостей про митну вартість товарів, у тому числі невірного визначення митної вартості товарів, шляхом співставлення рівня заявленої митної вартості товарів з рівнем митної вартості ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, митне оформлення яких вже завершено. Аналітичні матеріали за відповідним напрямком своєчасно надавались керівництву митниці та до Департаменту адміністрування митних платежів ДФС

1.12

Надіслання до уповноважених органів зарубіжних країн запитів з перевірки достовірності сертифікатів про походження товарів, що подані до митного оформлення на умовах вільної торгівлі, а також перевірки виконання критеріїв походження товарів відповідно до вимог міжнародних договорів

Управління адміністрування митних платежів

Протягом півріччя

За результатами перевірки достовірності сертифікатів про походження товарів, що подані до митного оформлення на умовах вільної торгівлі, а також перевірки виконання критеріїв походження товарів відповідно до вимог міжнародних договорів було направлено: 1 запит до митних органів Республіки Молдова щодо перевірки 2 сертифікатів форми СТ-1; 2 запита до ТПП Російської Федерації щодо верифікації 3 сертифікатів ORIGINAL (вугілля)

1.13

Підготовка та направлення у встановленому порядку до ДФС запитів щодо проведення перевірки сертифікатів про походження товару та декларацій-інвойс

Управління адміністрування митних платежів

Протягом півріччя

Щодо верифікації п’яти декларацій- інвойс, складених уповноваженими експортерами Італії, Німеччини, Бельгії, трьох Сертифікатів, виданих митними органами Норвегії, Італії та Німеччини, у встановленому порядку, до ДФС направлено 5 запитів.

Отримано дев’ять відповідей від митних органів країн-експортерів (Італії, Іспанії, Австрії, Словаччини, Німеччини) щодо підтвердження достовірності 12 Сертифікатів, направлених митницею до ДФС протягом 2016 року1.14

Проведення верифікації (перевірки достовірності) документів про походження товарів з України

Управління адміністрування митних платежів

Протягом півріччя

За результатами верифікації (перевірки достовірності) документів про походження товарів з України підтверджено достовірність 2 сертифікатів форми А, виданих Донецькою ТПП на товари, експортовані до Польщі та Румунії

1.15

Здійснення видачі сертифікатів про походження у випадках, установлених міжнародними договорами

Митні пости,

Управління адміністрування митних платежівПротягом півріччя

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами видано 855 сертифікатів про походження товару форми EUR.1

1.16

Надання статусу уповноваженого (схваленого) експортера підприємству-експортеру у випадках, установлених міжнародними договорами

Управління адміністрування митних платежів

Протягом півріччя

В рамках Угоди наданий статус уповноваженого (схваленого) експортера ТОВ «РУССОЛЬ-Україна»

1.17

Прийняття рішення про визначення коду товару в складних випадках, передбачених статтею 69 Митного кодексу України, за запитами митних постів (відділів митного оформлення)

Управління адміністрування митних платежів

Протягом півріччя

За ініціативою Управління адміністрування митних платежів прийнято 20 рішень про визначення коду товару, через спрацювання профілю ризику – 3 рішення; через складне питання – 1 рішення.

Всього прийнято 24 рішення про визначення коду товару, у тому числі: за запитами митних постів прийнято 5 рішень, структурними підрозділами митниці – 19 рішень1.18

Наповнення регіональних профілів ризику автоматизованої системи аналізу та управління ризиками за напрямами роботи підрозділу

Управління боротьби з митними правопорушеннями, Управління організації митного контролю,

Управління адміністрування митних платежівПротягом півріччя

До регіонального профілю ризиків «Контроль класифікації товарів (на регіональному рівні)» наказами Донецької митниці ДФС від 10.01.2017 № 14, від 14.04.2017 № 96 «Про наповнення регіонального профілю ризику «Контроль класифікації товарів групи прикриття» здійснено оновлення доповнень

5 доповнень до регіонального профілю ризику «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні)» знято з контролю у зв’язку із закінченням терміну дії. За результатами спрацювання розроблених доповнень складено 8 карток відмови в митному оформлені та донараховано митних платежів на загальну суму 497,9 тис. грн., з них: одну картку складено за результатом спрацювання доповнення, запровадженого у поточному році, донараховано митних платежів на суму 14,15 тис. грн. За результатами застосування комбінованого та неавтоматизованого контролю шляхом використання індикаторів ризику посадовими особами митниці згенеровано митні формальності за 145 митними деклараціями, за 109 з яких відмовлено в митному оформленні.

Частка митних декларацій, по яких за результатами виконання митницею згенерованих АСАУР митних формальностей, було фактично виявлено розбіжності (КПЕ-12), що складають 4,94%. Частка митних декларацій, по яких митний огляд проводився за ініціативи посадової особи митниці без генерування АСАУР митних формальностей щодо необхідності проведення митного огляду (КПЕ-13), складає 0,07%


1.19

Здійснення контролю правильності класифікації задекларованих або оформлених товарів

Митні пости,

Управління адміністрування митних платежівПротягом півріччя

Проводився щоденний моніторинг правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення із застосуванням МД, з використанням АСМО «Інспектор».

За результатами он-лайн моніторингу прийнято 8 рішень про визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД; випадки неправильної класифікації, згідно з УКТ ЗЕД товарів після завершення процедур їх митного оформлення, відсутні1.20

Прийняття попередніх рішень про класифікацію товарів згідно з УКТ ЗЕД, у тому числі щодо комплектних об'єктів, крім випадків, коли комплектний об'єкт вивозиться з митної території України

Управління адміністрування митних платежів

Протягом півріччя

За результатами розгляду звернень суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності прийнято 4 попередніх рішення про класифікацію комплектного об’єкта в УКТ ЗЕД


Каталог: data -> material -> 000
000 -> Порівняльна таблиця організації навчання за дистанційним курсом „Модернізація державної податкової служби України”
000 -> Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян, і не підлягають оподаткуванню
000 -> Дорожня карта приєднання України до спільної транзитної процедури єс/єавт
000 -> Місія, функції, повноваження, основні завдання
000 -> Твір – роздум «Майбутнє країни в моїх мріях»
000 -> Додаток 2 до листа Житомирської митниці дфс від. 01. 2019 № Звіт про виконання Плану роботи Житомирської митниці дфс
000 -> Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці в апараті Державної фіскальної служби України Загальні положення
000 -> Основні напрями реформування української митниці Зміст Вступ іi. Напрями реформування української митниці


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка