Голові Верховної Ради УкраїниСкачати 360,49 Kb.
Дата конвертації18.04.2019
Розмір360,49 Kb.
ТипРозпорядження
Голові Верховної Ради України

О. В. Турчинову
Шановний Олександре Валентиновичу!

Керуючись статтею 93 Конституції України з метою реалізації проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2014 р. № 385, та на виконання плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 591, подаємо в порядку законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” (щодо бюджетної децентралізації).

Основну роль в реалізації економічних функцій держави відіграють її місцеві органи. Проблема вдосконалення інституту вітчизняного місцевого самоврядування, а також всієї державної політики щодо розвитку регіонів є давно актуальною. Система місцевого самоврядування на місцях неефективна і суттєво стримує розвиток держави.

Проведення масштабної реформи державного управління, яка передбачає перерозподіл завдань, повноважень і ресурсів на національному, регіональному та місцевому рівні, зокрема передачу ширших повноважень, функцій і ресурсів від держави органам  місцевого самоврядування, та паралельно надання бюджетної автономії і фінансової самостійності місцевим бюджетам, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування стало об’єктивною потребою в Україні.

Консенсусне політичне рішення в цьому напрямі було прийнято Урядом майже півроку тому шляхом схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади (розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333) як перший крок на шляху проведення структурних реформи.

На сьогодні Концепція є основою для подальшого розроблення законодавства з питань місцевого самоврядування та здійснення інституційної реорганізації органів місцевого самоврядування.

Водночас позитивні здобутки реформи місцевого самоврядування прямо пропорційно залежать від проведення бюджетно-фіскальної реформи, реформ у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, реалізації політики фінансової децентралізації, вдосконалення міжбюджетних відносин щодо фінансового наповнення місцевих бюджетів для надання населенню якісних адміністративних і громадських послуг тощо.

Головні напрями цих реформ знайшли своє відображення у проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік. Ключовим питанням стало прийняття нового Бюджетного кодексу України, що забезпечить реалізацію реформування міжбюджетних відносин.

Мінфіном разом з робочою групою з питань реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, утвореною при Мінрегіоні (наказ Мінрегіону від 17 березня 2014 р. № 75), профільними міністерствами, Асоціацією міст України, фахівцями Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, представниками наукових установ та іншими заінтересованими сторонами розроблено нову модель фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин з урахуванням передового зарубіжного досвіду впровадження бюджетних реформ.

З метою забезпечення її реалізації Урядом підготовлено проект цілісних змін до Бюджетного кодексу України, окремі положення яких враховують зміни та доповнення до діючої Конституції України, викладені в законопроекті, внесеному Президентом України П. О. Порошенком до Верховної Ради України (проект Закону № 4178а).

Основні напрями змін до бюджетного законодавства передбачають визначення нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

І. Забезпечення бюджетної автономії та фінансової самостійності місцевих бюджетів.

Шляхи реалізації:


 1. Надання права місцевим органам влади здійснювати формування їх місцевих бюджетів на основі закріплених стабільних довгострокових дохідних джерел і видаткових повноважень та основних параметрів, визначених у проекті державного бюджету, поданому Урядом до Парламенту, починаючи з 15 вересня року, що передує плановому.

 2. Формування та затвердження місцевих бюджетів (незалежно від термінів прийняття Державного бюджету України) у строки, визначені місцевою владою, але не пізніше 25 грудня року, що передує плановому. У разі не прийняття до вказаного строку державного бюджету міжбюджетні трансферти враховуються місцевими радами у обсягах, визначених у державному бюджеті на попередній бюджетний період.

Після прийняття державного бюджету показники місцевих бюджетів уточнюються у двотижневий строк.

 1. Розширення дохідних джерел, бази адміністрування та надання права органам місцевого самоврядування регулювання (в рамках, визначених Податковим кодексом України) ставок місцевих податків та зборів.

 2. Систематизація видаткових повноважень та закріплення за кожною ланкою самоврядування відповідних функцій та фінансових ресурсів, необхідних для їх реалізації.

 3. Надання права самостійного вибору установи (в органах Казначейства чи установах банків) з обслуговування коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів та власних надходжень бюджетних установ.
  Порядок обслуговування таких коштів в установах банків і перелік банків визначатиметься Кабінетом Міністрів України.

При цьому установи банків повинні відповідати одному з таких критеріїв:

статутний капітал банку становить або перевищує 10 млрд. гривень;

держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу банку та/або голосів;

частка загальних активів банку становить 2 відсотки чи більше розміру загальних активів банків України та/або частка вкладів (депозитів) фізичних та юридичних осіб банку становить 2 відсотки чи більше загального розміру вкладів (депозитів) фізичних та юридичних осіб у банках України та пряма участь резидентів у статутному капіталі яких становить більше як


50 відсотків.

Водночас за умови вибору банківської форми обслуговування місцеві бюджети втрачають право на отримання в органах Казначейства безвідсоткових позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом. 1. Спрощення процедури надання місцевих гарантій та здійснення запозичень від міжнародних фінансових організацій шляхом запровадження принципу «мовчазної згоди» у разі неотримання висновку Мінфіну протягом місяця з дня подання заявки.

 2. Започаткування переходу від триступеневої до двоступеневої бюджетної моделі.

ІІ. Стимулювання громад до об'єднання та формування спроможних територіальних громад.

Для досягнення зазначеної мети передбачено: 1. Запровадження прямих міжбюджетних відносини на двох рівнях: перший рівень – область; другий рівень – міста обласного значення/об’єднані громади/райони.

 2. Надання громаді, об'єднаній відповідно до критеріїв, визначених в Законі України “Про добровільне об'єднання територіальних громад”, повноважень міста обласного значення (законопроект № 4070а).

 3. Можливість переходу на прямі міжбюджетні відносини починаючи з 2015 року для тих територіальних громад, які об’єднаються згідно із законом про добровільне об’єднання територіальних громад до 1 січня 2015 року.

 4. Позбавлення права на виконання делегованих державою повноважень органів місцевого самоврядування в селах, селищах, містах районного значення, що не об’єдналися.

 5. Визначення чіткого переліку повноважень, що делегуються державою органам місцевого самоврядування для виконання, та передбачення фінансового ресурсу, необхідного для реалізації таких повноважень.

 6. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів громад з одночасним стимулюванням до нарощування дохідної бази.

ІІІ. Закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел доходів та розширення наявної дохідної бази місцевих бюджетів:

 1. За місцевими бюджетами закріплюється 10 відсотків податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки, які можуть бути спрямовані на регіональний розвиток територій. З урахуванням нерівномірності розміщення виробничих потужностей підприємств та реєстрації платників у великих містах податок зараховуватиметься до обласних бюджетів та бюджету м. Києва.

 2. Міста обласного значення та райони матимуть однаковий відсоток відрахувань податку на доходи фізичних осіб – 60 відсотків, обласні –
  15 відсотків, бюджет м. Києва – 20 відсотків.

При цьому показники доходів столичного бюджету за закріпленими загальнодержавними податками не враховуються під час здійснення фіскального вирівнювання, обсяг коштів, що перевищує середні показники надходжень цих податків на одного жителя по Україні, не вилучається і може бути спрямований на фінансування видатків для виконання м. Києвом функцій столиці відповідно до Закону України “Про столицю України – місто-герой Київ” від 15 січня 1999 р. № 401-XIV.

 1. З метою розширення дохідних джерел місцевих бюджетів з державного бюджету додатково передаються такі платежі, як плата за надання адміністративних послуг (крім 50 відсотків адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) – 1,0 млрд. грн. та державне мито – 0,6 млрд. грн. (відповідно до попередніх прогнозних розрахунків на 2015 рік).

 2. Вносяться зміни до розподілу коштів екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів), прогнозні  надходження якого на 2015 рік передбачаються в сумі  4,7 млрд. грн., передбачивши зарахування до державного бюджету 20 відсотків надходжень (0,9 млрд. грн.) а  до місцевих бюджетів -  80 відсотків  (3,8 млрд. грн.), у тому числі до обласних бюджетів – 55% , сільських, селищних, міських бюджетів –25%  та бюджету міста Києва – 80%.

Такий суттєвий ресурс місцевих бюджетів дозволить вирішувати нагальні проблеми територій, які склалися на сьогодні як щодо охорони і збереження довкілля, так і в галузі житлово-комунального господарства. Крім того, пропонується  передати на фінансування з місцевих бюджетів видатки, установами ветеринарної медицини; співфінансуванням  (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості; проектами реструктуризації та ліквідації об’єктів підприємств гірничої хімії.

20 відсотків доходів екологічного податку, які залишаться в державному бюджеті,  спрямовуватимуться на  фінансування заходів, пов’язаних із функціонуванням територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; Програми утилізації твердого ракетного палива на 2015 рік; вирішення питання фінансового забезпечення виконання заходів з утилізації твердого ракетного палива; захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь. 1. Передбачено запровадження з 2015 року збору з роздрібного продажу підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти) за ставкою 2 відсотки вартості реалізованого товару замість збору за виноградарство, садівництво та хмелярство, який надходитиме до місцевих бюджетів (близько 3,2 млрд. гривень, відповідно до попередніх прогнозних розрахунків на 2015 рік).

 2. Планується розширення з 2015 року бази оподаткування податку на нерухомість шляхом включення до оподаткування цим податком комерційного (нежитлового) майна (близько 2,7 млрд. гривень, відповідно до попередніх прогнозних розрахунків на 2015 рік).

 3. Місцеві бюджети отримуватимуть також базову дотацію для підвищення фіскальної спроможності їх бюджетів.

 4. Закріплення довгострокових стабільних джерел сприятиме запровадженню середньострокового планування на місцевому рівні.

 5. Проект змін до Бюджетного кодексу України враховує також окремі норми проекту Закону № 4323а (щодо спрощення надання адміністративних послуг) прийнятого 24 липня 2014 р. Верховною Радою України у першому читанні. Зокрема стосовно передачі із загального фонду державного бюджету частини виконавчого збору, реєстраційного збору за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і плати за одержання інформації з державних реєстрів, держателями яких є Мін’юст до спеціального фонду державного бюджету.

Разом з цим, на сьогодні Урядом розроблені концептуальні пропозиції з удосконалення податкового законодавства, які протягом місяця будуть проходити широке обговорення.

Концепцією реформування у сфері оподаткування передбачено кардинальне скорочення кількості податків і зборів – з 22, що зараз існують, до 9.

Скасовуються такі податки і збори:

збір за провадження деяких видатків підприємницької діяльності (сплачують 123 тис. платників);

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;

рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;

збір за місця паркування транспортних засобів;

туристичний збір;

збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

Решта податків трансформуються шляхом об’єднання за відповідною специфікою.

Податок на нерухоме майно та фіксований сільськогосподарський податок переводяться із загальнодержавних податків до місцевих.

ІV. Децентралізація видаткових повноважень та чіткий розподіл компетенцій, сформований за принципом субсидіарності. 1. На регіональний та місцевий рівень передаються видаткові повноваження від центральних органів виконавчої влади у соціально – культурній сфері, зокрема

спеціалізовані школи (у тому числі школи-інтернати) державної форми власності;

заходи та заклади національного, державного значення з позашкільної роботи з дітьми;

послуги з надання вищої освіти вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації;

спеціальні медико-санітарні частини МОЗ;

лабораторні центри Держсанепідемслужби;

видатки на забезпечення медичних заходів окремих державних програм (у вигляді субвенції);

підтримка місцевих рад фізкультурно-спортивних товариств, їх спортивних баз та баз олімпійської підготовки;

видатки, що пов’язані із соціальною, трудовою та професійною реабілітацією інвалідів (оздоровлення, забезпечення засобами реабілітації);

видатки на соціальний захист чорнобильців (доплати за роботу на радіоактивних територіях,  компенсація сімя’м з дітьми та безоплатне харчування дітей, оздоровлення);

одноразові виплати матеріальної допомоги інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам;

окремі національні та державні бібліотеки, музеї, заповідники, циркові організації, національні театри, національні художні колективи, концертні організації;

видатки спрямовані на будівництво житла окремим категоріям громадян тощо. 1. Міста обласного значення та райони матимуть ідентичні видаткові повноваження.

 2. Розширено видаткові повноваження місцевих бюджетів в частині фінансування муніципальних формувань з охорони громадського порядку, які будуть утворюватися згідно з Законом про такі формування.

V. Надання нових видів трансфертів та посилення відповідальності профільних міністерств за реалізацію державної політики у відповідних галузях.

З Державного бюджету України місцевим бюджетам надаватимуться такі нові види трансфертів:

базова дотація;

освітня субвенція;

субвенція на підготовку робітничих кадрів;

медична субвенція;

субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру.

Базова дотація матиме компенсаторний характер та забезпечуватиме вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів за закріпленими доходами (податком на доходи фізичних осіб, податком на прибуток).

Перерахування дотації здійснюватиметься у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, щодекадно відповідно до розпису Державного бюджету України.

Джерелами перерахування такої дотації є надходження до загального фонду державного бюджету, у тому числі доходи, отримані від обкладення податком на доходи фізичних осіб відсотків на вклади (депозити) на рахунках в банках (кредитних спілках), та реверсна дотація.

Головними розпорядниками коштів субвенцій будуть МОН та МОЗ, які відповідальні за реалізацію прав громадян на освіту та охорону здоров’я, гарантованих їм Конституцією України.

Розподіл освітньої, медичної субвенцій та субвенції на підготовку робітничих кадрів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць здійснюватиметься за чітко визначеними критеріями, встановленими у Бюджетному кодексі України, відповідно до Формули у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, і затверджуватиметься додатком до Закону про державний бюджет на плановий рік для всіх місцевих бюджетів, які матимуть прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

Порядки використання коштів цих субвенцій будуть довгостроковими, а залишки невикористаних коштів за зазначеними субвенціями в кінці бюджетного року не вилучатимуться до державного бюджету та зможуть використовуватися на оновлення матеріально-технічної бази відповідних закладів.

Освітня, медична субвенції та субвенція на підготовку робітничих кадрів спрямовуватимуться на оплату видатків поточного характеру (оплата праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв тощо).

Для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час розподілу цих субвенцій, передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати одного відсотка обсягу видатків зазначених субвенцій.

Таким чином, за прикладом європейських країн, за надання медичних та освітніх послуг, їх якість разом з місцевими органами влади нестимуть відповідальність також профільні міністерства, оскільки своєчасність розрахунків із медичними та педагогічними працівниками, а також визначення умов їх оплати праці в межах доведених до міністерств граничних показників видатків ляже на їх плечі.Разом з тим посилюється і відповідальність Мінсоцполітики за виконання державних програм соціального захисту населення шляхом закріплення за Міністерством бюджетних програм із виплати допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива, скрапленого газу, пільгового проїзду, а також виплати допомоги по догляду за інвалідами І і ІІ групи внаслідок психічного захворювання.

З цією метою будуть утворені на базі діючих управлінь соціального захисту населення територіальні підрозділи, на які покладатимуться функції з надання субсидій, компенсацій, пільг та допомог.

VI. Визначення нового механізму бюджетного регулювання та вирівнювання.

Існуюча на сьогодні система балансування доходів і видатків місцевих бюджетів не повною мірою сприяла використанню заінтересованими органами місцевого самоврядування наявного потенціалу регіону. Так, у разі перевищення доходів над видатками весь надлишок вилучався до державного бюджету і, навпаки, дотувалися повною мірою бюджети з низьким рівнем надходжень.

Згідно із законопроектом, передбачається запровадження принципово нової системи вирівнювання – залежно від рівня надходжень на одного жителя. При цьому вирівнювання здійснюється лише за двома податками: податком на прибуток підприємств та податком на доходи фізичних осіб. Решта платежів залишаться в повному розпорядженні місцевих бюджетів.

Система вирівнювання передбачає, що місцеві бюджети з рівнем надходжень нижче 0,9 середнього показника по Україні отримуватимуть базову дотацію (80 відсотків суми, необхідної для досягнення показника 0,9), що підвищить рівень їх забезпеченості. Водночас із бюджетів із значним рівнем надходжень на одного жителя кошти вилучатимуться не в повному обсязі, як за діючою системою, а лише 50 відсотків перевищення індексу податкоспроможності 1,1 до середнього значення по Україні.

Зазначене сприятиме забезпеченню місцевих бюджетів достатніми надходженнями і стимулюватиме місцеві органи влади до залучення додаткових надходжень та розширення бази оподаткування.

Проектом змін в Бюджетний кодекс України передбачено також удосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів, зокрема:

посилення норм щодо управління єдиним казначейським рахунком (ЄКР), що сприятиме ефективному управлінню коштами державного та місцевих бюджетів через систему електронних платежів Національного банку, підвищенню ліквідності ЄКР та забезпечить оперативний контроль і прийняття рішень щодо спрямування коштів;

встановлення пріоритетності та черговості здійснення Казначейством платежів за рахунок бюджетних коштів та коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування з одночасним уповноваженням Кабінету Міністрів визначати порядок обліку і черговість здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку. Зазначене посилить функції Казначейства при управлінні ЄКР, матиме наслідком плановість здійснення платежів та дозволить уникнути пікових навантажень на ЄКР;

визначення казначейського обслуговування в особливий період, що сприятиме уникненню соціальної напруги в суспільстві, забезпечить безперебійну роботу органів Казначейства у разі, зокрема, введення воєнного стану, дозволить здійснювати платежів в особливий період з урахуванням порядку управління національною економікою України та заходів із забезпечення її функціонування в особливий період.

Також передбачено ряд інших змін для вирішення нагальних бюджетних питань, зокрема:

посилення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів шляхом закріплення повноважень щодо:

своєчасності затвердження паспортів бюджетних програм;

достовірності і повноти інформації, що в них міститься;

відповідності змісту паспортів бюджетних програм закону про Державний бюджет України та/або розпису державного бюджету, порядкам використання бюджетних коштів і правилам складення паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання;

запровадження форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку для збору інформації, необхідної для підтвердження результативних показників бюджетних програм;

доповнення переліку захищених видатків видатками на заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду бюджету;врегулювання бюджетних відносин в особливий період, у тому числі розширення повноважень Кабінету Міністрів України (за погодженням з Президентом України здійснення скорочення витрат бюджету та спрямування їх на видатки резервного фонду, здійснення перерозподілу бюджетних призначень без погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету), непоширення дії Закону України “Про здійснення державних закупівель” на випадки закупівель товарів, робіт і послуг, які здійснюються для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів;

списання непогашеної заборгованості  місцевих бюджетів за середньостроковими (безвідсотковими) позиками, що перебуває на обліку в Казначействі;

запровадження норм щодо зміни статусу бюджетної установи на суб’єкт господарювання у випадку зарахування (акумулювання) власних надходжень та здійсненні витрат таких бюджетних коштів на рахунках відкритих в установах банків (крім розміщення коштів на депозитах, поточних рахунках іноземних банків закордонних дипломатичних установ України);

встановлення положень щодо здійснення видатків бюджетів за напрямами, які визначені законами та потребують додаткових бюджетних призначень в обсязі, визначеному законом про Державний бюджет України на відповідний рік виходячи з наявних фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

З метою забезпечення формування проекту Державного бюджету України на 2015 рік на основі нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин на оновленій законодавчій базі звертаємося до Вас з проханням включити до порядку денного пленарних засідань з 12 по 15 серпня 2014 р. питання щодо розгляду проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” (щодо бюджетної децентралізації).

Представлятиме законопроект у Верховній Раді України Міністр фінансів України Шлапак Олександр Віталійович.

Додатки: 1. Текст законопроекту на 39 арк.

2. Проект постанови Верховної Ради України на 1 арк.

3. Пояснювальна записка на 8 арк.

4. Порівняльна таблиця на 81 арк.

5. Слайди на 28 арк.

6. Текст законопроекту в електронній формі.З повагою
Прем’єр-міністр України Арсеній ЯЦЕНЮК
Каталог: Budget


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка