Головешко Л. Особливості побудови лабораторних робіт з дисципліни «технологія швейних виробів» для студентів внз інженерно-педагогічних спеціальностей швейного профілюСкачати 14,67 Kb.
Дата конвертації28.03.2020
Розмір14,67 Kb.


Головешко Л.

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ
Реформування сучасної інженерно-педагогічної освіти вимагає формування компетентного фахівця , який би міг якісно вирішувати навчально-виховні завдання. У цьому руслі надзвичайно високі вимоги висуваються до теоретичної та практичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Вимоги сучасного суспільства до фахової підготовки передбачають формування знань, умінь та навичок педагогічного спілкування та методики побудови навчального процесу, що сьогодні, у вік розвинених комунікацій та технологій , стає особливо актуальним.

Процес навчання у вищій школі реалізується в межах багатоманітної цілісної системи організаційних форм і методів навчання. Формою організації навчального процесу називають спосіб організації та проведення занять, у яких реалізуються зміст навчальної роботи та дидактичні завдання. Залежно від мети форми організації навчального процесу розділяють на лекції, практичні, семінарські, лабораторні, самостійну роботу студентів, навчальні конференції, консультації індивідуальні заняття та ін.

Процес вивчення дисципліни «Технологія швейних виробів» передбачує висвітлення існуючих та перспективних методів виготовлення швейних виробів шляхом озброєння майбутніх фахівців знаннями з питань сучасного обладнання, новітніх технологій, на основі впровадження нових матеріалів та способів їх обробки.

На початковому етапі вивчення даної дисципліни важливо звернути увагу не тільки на підбір актуального на сьогоднішній день матеріалу, а й на розвиток необхідних професійних якостей майбутніх фахівців, зокрема на формування предметно-образного (практичного) та образно-символічного (творчого мислення). Досягти дидактичної та розвиваючої мети можливо шляхом правильної побудови теоретичних та практичних занять, зокрема доцільно приділити увагу розробці лабораторних занять.

Лабораторним заняттям називають вид практичних занять у вищій школі, що проводиться за завданням викладача із застосуванням навчальних приладів, інструментів, установок, вимірювальних приладів, комп’ютерів та інших технічних засобів з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни. Лабораторні роботи з дисципліни «Технологія швейних виробів» мають певні особливості, що важливо враховувати під час розробки методики викладання даної форми навчального процесу. Зокрема, введення лабораторних робіт у навчальний процес дозволяє здійснити зв’язок теорії з практикою, розвиває творчу і самостійну діяльність студентів, формує практичні вміння і навички, виробляє усвідомлений підхід до виконання дій.

Лабораторні роботи є важливою складовою всього комплексу підготовки студентів і відіграють значну роль у засвоєнні та закріпленні теоретичного матеріалу, а також у розвитку в студентів практичних навиків із розробки технічної документації на вузли швейних виробів та на вироби в цілому. Для побудови лабораторної роботи з заданої дисципліни доцільно розробити його структуру. На основі діяльнісного підходу до аналізу лабораторних робіт в їх структурі виділяють наступні етапи: вступний мотиваційний; операційно-пізнавальний; контрольно-оцінювальний; завершальний. На кожному з цих етапів вирішується ряд задач.

Мотиваційний етап передбачає визначення і повідомлення теми лабораторної роботи, формування її дидактичної мети і мотивацію мети. Тема лабораторної роботи включає компоненти структури основного завдання лабораторної роботи та визначення характеру дій студентів відносно даного завдання. Мету визначають як свідомий образ очікуваного результату, визначення майбутнього стану об’єкта, на який вона спрямована. При формулюванні мети доцільно виділяти в ній виховний, дидактичний та розвивальний аспекти. При чому дидактичну мету прийнято характеризувати еталонами сформованості навчальних дій та необхідних для цього знань.

Центральним етапом лабораторної роботи є операційно-пізнавальний етап. Саме він містить підготовку до виконання практичних завдань і їх виконання. При підготовці до заняття викладач формує перелік практичних задач та завдань, а також методику актуалізації опорних знань та способів діяльності, проектує методику формування орієнтувальної основи діяльності та організацію проведення лабораторної роботи. При проведенні лабораторної роботи на цьому етапі повідомляється перелік задач та завдань студентам, актуалізуються опорні знання і способи діяльності, формується орієнтувальна основа діяльності, організовується виконання дидактичного проекту етапу роботи, виконання студентами лабораторних завдань.

На етапі контролю і оцінювання студенти проводять обробку результатів виконання лабораторних робіт, а також формулюють висновки. Завершальний етап включає оформлення та здачу звітів. Результат оволодіння студентами новим вмінням можна оцінити лише при реалізації цього вміння в практичній діяльності шляхом оцінювання результатів виконаної роботи та способів їх отримання. Такими результатами можуть бути відповіді на розв’язані задачі, складені таблиці, схеми, виведені закономірності, виготовлені вироби. Особливість розробки лабораторної роботи з дисципліни «Технологія швейних виробі» характеризується змістом практичних завдань. Зокрема слід передбачити завдання для розвитку технічного мислення майбутніх фахівців. Оскільки даний тип мислення є невід’ємною частиною розумових процесів для висококваліфікованих спеціалістів і його можна удосконалити в процесі навчання, в діяльності по виконанню відповідних професійних задач. Завдання даного мають лежати в основі лабораторної роботи. До таких завдань слід віднести виконання технічних зображень вузлів швейних виробів з обов’язковим позначенням строчок та послідовністю їх виконання.

Отже при побудові лабораторної роботи з дисципліни «Технологія швейних виробів» для студентів ВНЗ інженерно-педагогічних спеціальностей швейного профілю важливо не тільки дотримуватись логічної структури заняття, а й враховувати специфіку розробки завдань.Работа выполнена под руководством доцента каф. ТД, к. пед. н. Поповой Т.И.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка