Форми та критерії оцінювання студентівСкачати 15,51 Kb.
Дата конвертації24.04.2020
Розмір15,51 Kb.

Форми та критерії оцінювання студентів:

Семестрове оцінювання включає оцінювання а) групової та індивідуальної роботи на практичних заняттях, б) завдань для самостійної роботи (максимальний бал 50) та в) модульних контрольних робіт (максимальний бал 20).

Підсумкове оцінювання проводиться у формі іспиту.

Умови допуску до семестрового іспиту, диференційованого заліку: студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий мінімум (42 бали), для отримання допуску повинні обов’язково подати письмові роботи та відпрацювати пропущені практичні заняття (завдання до самостійної роботи) з кожної невідпрацьованої теми дисципліни.

Організація оцінювання

Передбачаються усне опитування під час аудиторних занять, письмові творчі роботи, письмові контрольні роботи, тестування, модульні контрольні роботи, усне опитування на іспиті. Модульна контрольна робота (МКР) виконується в кінці першого і другого семестру і є обов’язковою складовою модульно-рейтингового оцінювання навчальних досягнень студентів з другої іноземної мови.

МКР з французької мови для студентів 1-го курсу складається з таких завдань: завдання для перевірки рівня сформованості вмінь аудіювання, читання, писемного мовлення, а також завдання для перевірки рівня сформованості лексичної та граматичної компетентностей студентів.

Типи завдань для перевірки рівня сформованості вмінь аудіювання: тест альтернативного вибору, тест множинного вибору, заповнення пропусків, відповідь на запитання, заповнення таблиці, сортування.

Типи завдань для перевірки рівня сформованості вмінь читання: тест альтернативного вибору, тест множинного вибору, заповнення пропусків, відповідь на запитання, заповнення таблиці, сортування.

Типи завдань для перевірки рівня сформованості лексичної та граматичної компетентностей: лексико-грамматичнi завдання та речення на переклад.

Типи завдань для перевірки рівня сформованості вмінь писемного мовлення: творча письмова робота (написання листа з висловленням своєї точку зору).

Обсяг завдань, які виконуються під час МКР:

аудіювання – звучання тексту до 5 хв.

читання – обсяг тексту до 1800 друкованих знаків

писемне мовлення – до 200 слів

лексико-граматичне завдання – переклад речень з української мови на французьку

– час виконання до 40 хв.

Термін виконання МКР – 4 академічні години.

Модульна контрольна робота оцінюється в 5-бальній системі«відмінно» («5»),

«добре» («4»),

«задовільно» («3»),

«незадовільно» («2»).

Ці оцінки трансформуються в рейтинговий бал за МКР у такий спосіб:«відмінно» – 20 балів;

«добре»– 16 балів;

«задовільно»– 12 балів;

«незадовільно»– 8 балів.

Неявка на МКР– 0 балів.

Семестровий рейтинговий бал є сумою рейтингового бала за роботу протягом

семестру і рейтингового бала за МКР.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка