Formation of educational content in high school as a social and pedagogical problem резюмеPdf просмотр
Сторінка1/11
Дата конвертації04.04.2020
Розмір0,89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


123
Galyna Vaskivska
ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ
ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
FORMATION OF EDUCATIONAL CONTENT IN HIGH SCHOOL
AS A SOCIAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM
Резюме
У статті окреслено проблему формування змісту освіти у старшій
школі у контексті наближення українського суспільства до європей
-
ських цінностей; подано результати опитування вчителів і учнів щодо
дійсного стану проблем сучасної української освіти; проаналізовано
зміст освіти у старшій школі; обґрунтовано, що необхідною умовою
удосконалення існуючого змісту освіти є його фундаменталізація, яка
зумовлює гуманізацію процесу навчання, творить молоду людину як
вільну й оптимістичну особистість.
Ключові слова:
зміст освіти, учні старшої школи, навчальні пред
-
мети, фундаменталізація змісту освіти, ціннісні орієнтації.
Summary
The paper outlines the problem of the formation of educational content
in high school in the context of approximation of Ukrainian society to Eu
-
ropean values; presented results of a survey of teachers and students about
the true state of the problems of modern Ukrainian education; analyzed
the content of education in high school; proved that a necessary condition
for improving the existing educational content is its fundamentalization
which causes the humanization of the learning process of young man as
a free and optimistic personality.
Key words:
content, high school students, learning objects, fundamen
-
talization educational content, values.


124
Науково-технічний розвиток, соціальні зміни, якими відзначені останні десятиліття світової історії, вплинули на зміну мети і завдань освіти. Курс нашої країни на перетворення в економіці, політично- му та суспільному житті веде за собою зрушення в інших сферах суспільства. Зміна місії людини в оновленій системі, її політичних і духовних поглядів диктує нові вимоги до особистості, її освітньої та професійної підготовки.
У новому інформаційно-технологічному суспільстві визначальним у конкуренції буде рівень освіти нації. XXI століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу держави.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка