Фізичне виховання гімнастичне багатоборство та акробатичнІ стрибкИ


СПОРТИВНА ТЕХНІКАТА ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ГІМНАСТІВСторінка3/89
Дата конвертації29.04.2020
Розмір1,59 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   89
1. СПОРТИВНА ТЕХНІКАТА ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ГІМНАСТІВ

Спортивна техніка в даний час розглядається як спеціалізована система одночасних і послідовних рухів, спрямована на раціональну організацію взаємодії дії зовнішніх і внутрішніх сил, що діють на тіло спортсмена, з метою повного і ефективного їх використання для досягнення більш високого спортивного результату. Техніка виконання гімнастичної вправи - це об'єктивна як за змістом, так і за формою модель структури руху (зразок, еталон). Вона розроблюється на основі кількісного і якісного біомеханічного аналізу структури рухів, її морфологічного, біохімічного, фізіологічного та психологічного забезпечення. Техніка виконання гімнастичної вправи - це доцільний спосіб або сукупність способів управління рухами, що забезпечують успішне виконання вправи або рішення конкретно поставленого рухового завдання. Виділяють наступні види техніки виконання вправи:

• зразкова - забезпечує бездоганне та близьке до техніки виконання вправ за умов боротьби;

• раціональна або індивідуальна - відображає конституційні, рухові, функціональні, психологічні особливості гімнаста і його руховий досвід.

Раціональна техніка гімнастичних вправ включає:

• оптимальний напрямок розвитку зусиль;

• збільшення швидкості руху (керованої швидкості, щоб техніка не руйнувалася);

• безперервність і послідовність застосування сил, що розвиваються (щоб один рух підхоплювалося іншим, щоб інерція не зменшується).

Для гімнастики характерні наступні рухові завдання в освоєнні техніки вправ:

• збереження стійкості тіла;

• збереження пози;

• управління поступальними переміщеннями тіла;

• управління обертальними рухами тіла при наявності опори і в безопорному стані;

• управління послідовними і одночасними поєднаннями обертальних і поступальних рухів;

• координація виразних рухів різними ланками тіла;

• компенсація допущених технічних помилок.

Структура техніки гімнастичного вправи складається з трьох стадій дій: підготовчої, основної та завершальної.

Завдання підготовчої стадії дій полягає в тому, щоб підготувати основну стадію рухів. Це в першу чергу відноситься до активних дій гімнаста, пов'язаним зі зміною пози за ходом руху. Крім того, в підготовчій стадії тіло гімнаста переміщається під дією зовнішніх сил і нарощує кінетичну енергію, що грає в подальшому вирішальну роль. Від підготовчих дій залежить якість виконання вправи.

Підготовча стадія дій включає:

• дії, пов'язані з прийняттям вихідного положення і робочого положення на снаряді, робочу поставу;

• дії, що дозволяють краще використовувати силу тяжіння тіла гімнаста;

• дії, виконання яких зумовлює ритм вправ в цілому, попереднє згинання та розгинання в тазостегнових суглобах;

• дії, що забезпечують найбільш доцільне вихідне взаємне розташування ланок тіла відносно снаряду для виконання основних рухів, а також готують м'язи до ефективної роботи.

Основна стадія дій. Вона слідує безпосередньо за підготовчою стадією і являє собою вирішальну ланку в ланцюзі дій, складових все вправу. Ці дії так само прийнято називати технічною основою вправи. Від основної стадії залежить виконання вправи в цілому. Основна стадія дій включає в себе:

• енергоутворюючі дії типу відштовхування і інші, дозволяють будувати гімнастичну вправу як активний руховий акт, завдяки якому гімнаст може здійснювати програмний рух;

• дії, пов'язані з прискоренням руху в зв'язку з включенням найбільш активних м'язових зусиль гімнаста;

• дії, пов'язані з гальмуванням рухів ланок тіла, найбільш віддалених від осі обертання, які володіють найбільшою швидкістю переміщення.

Завершальна стадія дій. Вона являє собою останню частину гімнастичної вправи, в ході якої гімнаст повністю реалізує раніше отриману енергію рухів тіла і вчиняє дії, які надають всій вправі закінчений вид, відповідний термінологічній назві вправи. Завершальна стадія дій підрозділяється на дії «реалізації» і «власне-завершальні» дії. Завершальні дії повинні привести до зупинки руху тіла і його ланок або створити необхідні умови для переходу до виконання наступного елемента. В серединних елементах комбінації основне завдання завершальній стадії дій - забезпечення технічно раціонального переходу до наступного руху (елементу).

Всі ці три стадії взаємопов'язані і взаємозалежні. Добре виконання вправи - результат злагодженості цих всіх дій.

В основі техніки гімнастичних вправ лежать закони механіки, анатомо-фізіологічні та психологічні властивості особистості гімнаста. Закони механіки пояснюють, як в рухах гімнаста переміщуються окремі ланки тіла в цілому під дією зовнішніх і внутрішніх сил. Анатомо-фізіологічні і психологічні властивості пояснюють, як відтворюється техніка вправи в рухах гімнаста. Анатомічна будова людського тіла дозволяє виконувати найрізноманітніші за формою і складності вправи. Це виявляється можливим завдяки тому, що рухову діяльність забезпечують 400-600 м'язів, 14 ланок тіла, що зчленовані з суглобами, утворюють 105 ступенів свободи. До того ж сам м'яз являє собою дуже складний двигун і в той же час орган почуттів, здатний працювати в широкому діапазоні режимів. Інформацією і енергією рухову діяльність забезпечують всі інші органи і системи організму. Керує цією складною динамічною системою людський мозок, що нараховує сотні мільярдів нервових клітин - нейронів.

Технічна підготовка гімнастів - це сукупність необхідних (програмних) або фактично вироблених (наявних) рухових навичок, а також процес придбання таких навичок і супутніх якостей. Це педагогічний процес, напрямлений на оволодіння специфічними для гімнастики руховими діями.

Цілеспрямована підготовка гімнастів будується на основі застосування типових для даного виду спорту засобів і методів технічної, фізичної та психологічної підготовки. Виділяють також ще один компонент підготовки - теоретичну підготовку. Тільки поєднання цих основних видів підготовки забезпечує повноцінний розвиток і виховання специфічних рухових навичок і якостей, характерних для гімнастики.

Завдання технічної підготовки в гімнастиці:

1. оволодіння колом різноманітних за складністю рухових навичок, що складають собою основний предмет технічної підготовки (освоєння елементів, з'єднань і комбінацій у всіх видах гімнастичного багатоборства);

2. закріплення і вдосконалення раніше придбаних рухових навичок відповідно до загальної та індивідуальної програмами підготовки гімнаста.

У зміст технічної підготовки входять:

• елементи початкової «школи» гімнаста;

• базові рухові дії;

• профілюючі елементи;

• службові елементи;

• класифікаційні елементи і з'єднання обов'язкової та довільної програм.

Процес технічної підготовки в гімнастиці є невід'ємною частиною цілісного навчально-тренувального процесу і тому не вимагає специфічних організаційно-методичних форм. Всі відомі методи впливу на людину, що займається гімнастикою, та так чи інакше призводять до становлення необхідного досвіду, і, в першу чергу, методу навчання і удосконалювання, повинні розглядатися і як методи технічної підготовки гімнаста. Технічне вдосконалення в гімнастиці передбачає оволодіння все більшим числом рухових навичок підвищеної складності і одночасно роботу з підвищенням якості виконання вправ.

Завдання технічного вдосконалення: виразні деталі техніки руху, його стиль; амплітуда маху на опорі; ритм руху і з'єднання; висота вильоту над снарядом або дальність приземлення; стабільність руху, в тому числі точність попадання в заданий кінцевий стан; надійність виконання руху при багатократних повторах в мінливих зв'язках і різних вихідних і кінцевих положеннях. Можна виділити і спеціалізовану технічну підготовку - це оволодіння технікою змагальної вправи і постійне вдосконалення в ній. Відмінна риса спеціалізованої технічної підготовки - її опора на спеціальний навчальний матеріал і відповідні йому методи роботи.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   89


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка