Фізичне виховання гімнастичне багатоборство та акробатичнІ стрибкИСторінка2/89
Дата конвертації29.04.2020
Розмір1,59 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   89

ВСТУП


Уперше слово «гімнастика», що походить від грецького слова «гімнос», що означає голий, оголений, було застосоване стародавніми греками у VII ст. до н.е. Гімнастика – це визначена історично сформована сукупність специфічних засобів і методів фізичного виховання людей. Вона є системою спеціально підібраних фізичних вправ і науково-розроблених методичних прийомів, спрямованих на вирішення завдань всебічного фізичного розвитку, вдосконалення рухових здібностей і зміцнення здоров'я.

Спортивна гімнастика – один з найбільш популярних видів спорту, в якому складнокоординаційні дії виконуються у відносно постійних умовах з оцінкою майстерності спортсмена за критеріями важкості програми, її композиції, якості виконання.

До особливостей спортивної гімнастики відносяться: необхідність опановувати вправи у всіх видах багатоборства, техніка виконання нових елементів і вправ, велика кількість стресових і травмонебезпечних ситуацій з подоланням негативних емоцій при виконанні ризикованих елементів підвищеної складності, змагальна діяльність гімнаста характеризується відсутністю безпосереднього контакту з суперником, гімнастиці притаманний творчий компонент.

Гімнастика є випробуваним дієвим і універсальним засобом фізичного виховання. Її значення обумовлене доступністю і різноманітністю засобів, ефективністю впливу на організм. Вітчизняна школа гімнастики сильна гармонійним розвитком оздоровчих масових форм гімнастики і її спортивних видів. Гімнастичні вправи багато структурні і багатофункціональні. Ці властивості відкривають широкі можливості для підбору вправ і вдосконалення способів їх застосування в оздоровчих, освітніх, виховних та прикладних цілях. Подальший розвиток гімнастики в загальноосвітніх та професіональних школах, в середніх і вищих навчальних закладах потребує розробки нових підходів до визначення найбільш цінних вправ для виховання і вдосконалення фізичних якостей і рухових здібностей, набування прикладних умінь і навичок, засвоєння і вдосконалення техніки виконання вправ. Гімнастичні вправи в сукупності зі словом педагога, музикою, умовою проведення занять мають величезний по різнобічності вплив на людину як на особистість і як на суб'єкт пізнавальної та практичної діяльності в цілому.

Багато вправ мають безпосередньо прикладне значення, наприклад, деякі підйоми, опускання, перевороти, перемахи, рівноваги, зіскоки та інше. З огляду на ту обставину, що більшість вправ в гімнастиці класифікується на кілька однорідних груп, можна сподіватися, що ознайомлення з технікою і методикою навчання одного елемента допоможе освоїти техніку виконання інших однорідних елементів і з'єднань.

Гімнастика вирішує такі основні завдання:

• зміцнення здоров'я, сприяння фізичному розвитку, фізичній підготовці, формуванню правильної постави;

• збагачення спеціальними знаннями в області гімнастики, формування гігієнічних навичок, заохочення до самостійних занять фізичними вправами;

• розвиток рухових і психічних здібностей, необхідних для успішного оволодіння гімнастичними вправами різної складності, життєво необхідними, побутовими, воєнно-прикладними руховими вміннями та навичками;

• підготовка висококваліфікованих спортсменів;

• формування організаторських та професійно-прикладних умінь і навичок, необхідних для успішної педагогічної діяльності;

• виховання естетичних, вольових, моральних якостей. Успіх в оволодінні знаннями, руховими вміннями та навичками в області гімнастики розглядається в залежності від здатності тих, хто займається і методичної майстерності педагога. Взаємини між педагогом і учнем носять особистий характер. Вони повинні добре і всебічно знати один одного. Вчитель - він завжди й учень.

Наявність різних освітніх технологій, постійна поява нових вимагає від викладача гнучкості, творчості, високої педагогічної майстерності. Кваліфіковане викладання гімнастики можливо за умови твердого засвоєння теоретичних і методичних основ навчання, виховання і спортивного тренування, які повинні бути добре відпрацьовані в процесі педагогічної практики. В ході практичної діяльності кожен педагог, в залежності від його індивідуального складу характеру і особистих властивостей, відбирає найбільш ефективні методи і методичні прийоми. Вибір того чи іншого методу залежить також від навчального завдання, характеру і складності вправи, що вивчається часом, місцем і умовами, в яких проводяться заняття, від фізичної та технічної підготовки студентів, загальних і приватних завдань навчання. Завдання педагога полягає в тому, щоб з безлічі різних за структурою вправ і можливих способів їх виконання вибрати такі, за допомогою котрих можна було б збагатити знаннями студентів, рухові навички та вміння, розвинути у них необхідні здібності.

Гімнастичні вправи являють собою складну динамічну структуру свідомо виконуваних рухів, спрямованих на досягнення заздалегідь поставленої мети: підвищення функціональних можливостей організму, розвиток рухових, психічних, особистісних здібностей, збагачення студентів руховим досвідом, спортивними і трудовими навичками і іншим, при цьому через роботу м'язів в тісний контакт вступають певні ланки тіла, системи енергозабезпечення, сенсорні системи, психічні та особистісні властивості гімнаста. В основі техніки гімнастичних вправ лежать закони механіки, динаміки, анатомії, фізіології і психології.

Гімнастичні вправи існують в наступних типових кінематичних формах:

• утримання статичних поз;

• зміна пози (в умовах близьких до статиці);

• обертання навколо опори;

• безопорне обертання;

• форсована зміна напрямку обертання;

• зміна положення на опорі і переміщення відносно неї.

Вправи на гімнастичних снарядах і акробатичні вправи займають провідне місце в числі засобів гімнастики. Обсяг вправ з кожним роком постійно збільшується, їх складність зростає. За останні роки техніка вправ на гімнастичних снарядах прогресує швидкими темпами і піднімається на вищий щабель майстерності. Штучно створені вправи на гімнастичних снарядах і акробатичні вправи створюють гарні передумови до швидкого оволодіння усяким новим рухом. Ніякі інші засоби гімнастики не можуть забезпечити такого розвитку і зміцнення м'язового і зв'язкового апаратів рук і тулуба, як вправи на снарядах і акробатика. Різні обертання, оберти, перевертання, виси і упори, стійки і рівноваги вельми корисні для тренування вестибулярного апарату, сприяють розвитку сміливості і рішучості, виховують вміння орієнтуватися в несподіваній обстановці.

У навчальному виданні в популярній формі узагальнюються результати наукових і методичних розробок, досвід роботи вихователів, тренерів в області гімнастики. У змісті описується характеристика гімнастики, гімнастичних вправ, спортивної техніки та основи технічної підготовки гімнастів. Дається детальний виклад техніки виконання та методики навчання більш ніж 80 вправ на гімнастичних снарядах і акробатичних стрибків, до кожного з яких додається ілюстрація в малюнках. В процесі навчання кожному конкретному елементу пропонується виконання серії в середньому з 10 послідовно складених підготовчих і підвідних вправ, обсяг виконання яких залежить від ступеня складності самого елемента та підготовленості студентів, що займаються гімнастикою.

Дане видання може бути використано в якості навчального посібника з гімнастики для студентів, які займаються спортивною гімнастикою. Зміст навчального посібника сприяє в придбанні спеціальних знань, рухових умінь і навичок, спортивного досвіду, в засвоєнні теоретичних і методичних основ навчання.

Навчальний посібник може бути призначений для застосування у практичній діяльності викладачів, тренерів та гімнастів, а також розрахований на широке коло фахівців з гімнастики.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   89


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка