Філософія дитинства в педагогічній спадщині В. О. СухомлинськогоСкачати 188,69 Kb.
Сторінка13/17
Дата конвертації27.12.2018
Розмір188,69 Kb.
ТипАвтореферат
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Модель розвитку дитини

(розроблена дисертантом)

досягав при цьому неймовірних результатів. Це дало йому змогу зробити висновок , що, по-перше, у дитячому віці не обов'язково розраховувати на природний хід подій – функції мозку можна й потрібно цілеспрямовано розвивати, враховуючи його пластичність та потенційні можливості; по-друге, велика тривалість дитинства у людини (у порівнянні з іншими представниками тваринного світу) розширює можливості для навчання й виховання, розвитку й зміцнення нервової системи, що забезпечує її життєдіяльність. Нами запропонована модель розвитку нервової системи та розумових здібностей у дитинстві за В.Сухомлинським. У період “дитинства нервової системи” для дитини важливі вправляння в активній діяльності через гру, живе сприймання, спостереження, споглядання. Для періоду “дитинства мислення”, який тісно пов'язаний з періодом “дитинства нервової системи” характерним є бачення предметів, явищ, живих образів через фантазію, уяву, казку.

Доведено, що дитинство видатний педагог розглядав як першооснову людини, відліковий початок її життя. Воно має свої виміри краси, добра й зла, свій вимір і своє сприйняття часу, свою емоційну й моральну реакцію на навколишню дійсність, свою особливість мислення. Характерними рисами його є безпосередність, відкритість світові, гнучкість можливостей і форм, велика пластичність, що відкриває можливості для інтенсивного навчання й виховання. Дитинство – найбільш насичений період, заповнений подіями, враженнями, постійним удосконаленням і ростом.

У третьому розділі нашої розвідки – “Забезпечення шкільною системою освіти умов для розвитку дитинства” розкрито авторську систему педагога-новатора, щодо забезпечення сприятливого екологічного середовища дитинства, середовища щасливого життя дитини, представлену дисертантом у вигляді моделі; висвітлено можливості втілення ідей філософії дитинства у практику діяльності сучасних сільських шкіл (Сахнівська ЗОШ, Стецівська ЗОШ, Павлиська ЗОШ) та сучасні теоретичні педагогічні системи (Ш.Амонашвілі). Висвітлений досвід роботи шкіл підтверджує доцільність і високу ефективність використання педагогічної спадщини В.Сухомлин-ського в розвитку сучасної освіти.

Аналіз архівних матеріалів, пов'язаних із діяльністю Павлиської школи, дає підстави для висновку, що її педагогічний колектив знаходився у постійному пошуку форм організації дитячого життя, які властиві природі дитини. Завдання школи полягало у тому, щоб не загубити жодної дитини, дати можливість розквітнути кожній особистості, розвинути в ній усе краще, що закладено природою, зробити її життєвий шлях радісним і бадьорим. Великого значення при цьому В.Сухомлинський надавав особі педагога, завдяки якому школа здійснювала випереджальну функцію щодо розвитку самої дитини, що полягала у забезпеченні компонентів змісту освіти (креативного, когнітивного, етично-морального).

У дисертаційному дослідженні обґрунтовано, що педагогічна система В.Сухомлинського базувалася на трьох китах розробленої ним теорії - “педагогіці оптимізму”, “педагогіці віри”, “педагогіці серця”.

У ході дослідження нами вичленено чинники, які діють у процесі навчання й виховання на дитину за В.Сухомлинським. Це – сім'я, родина (ведуча роль відводиться материнській школі); школа (важливу роль відіграє особа вихователя); колектив (дитячий, підлітковий, юнацький); середовище; сама особа вихованця (через самовиховання) та його духовне життя (інтелектуальні, моральні, естетичні цінності). Учитель у цій системі виступає диригентом, який повинен знати, що і від кого залежить у процесі творення Людини, вміти логічно аналізувати причинно-наслідкові зв'язки.

Проведене нами теоретичне дослідження дало можливість сформулювати такі основні висновки:

1. Дитинство, як узагальнююча абстракція, в сучасній філософській та психолого-педагогічній літературі використовується широко й багатоаспектно. Воно є історичним, культурним, соціальним, педагогічним, психологічним феноменом, кожен із яких має свою історію та специфіку розвитку. Дитинство виступає самоцінним, самостійним етапом життя людини, під час якого формуються внутрішні етичні норми, дитячий світогляд, базові життєві уявлення, моральні принципи, вперше пізнається навколишній світ, відбувається відкриття себе й оточуючих людей. Тому дитинство – не тільки продукт соціалізації, але й автономна реальність, своєрідна субкультура, яка має власну мову, структуру, функції, традиції.

2. Уявлення про дитинство еволюціонувало в процесі розвитку наук про людину; наукова філософська й педагогічна думка про природу дитини мала різновекторний характер – від пропагування ідей вільного виховання до ідеї жорсткої регламентації педагогічної дії; категорія “дитинство” у сучасному його розумінні з'явилася у ХІХ ст., а найбільш аргументований її аналіз здійснив В.Сухомлинський у 50-60 роках ХХ століття.

3. Кожен віковий період дитинства є незамінною ланкою неперервного розвитку людини, висуває й вирішує свої проблеми. Дитинство як період розгортається у часі, в кожну мить якого дитина не тотожна собі. Вона перебуває у постійній зміні, у постійному саморусі. Звідси важливість дитинства в житті людини полягає у тому, що розвитку особистості в ранні роки притаманний інтенсивний темп, який не властивий більш зрілим рокам. А тому в міру подорослішання людини відбувається не тільки фізичний зріст, піднесення психіки, зростання її духовних сил, але й гальмування, навіть втрата певних сприятливих внутрішніх умов, характерних для перших ступенів її життя.

4. Для В.Сухомлинського дитинство виступало унікальним періодом життя людини, коли формування особистості вступає у свідому фазу, причому не періодом підготовки дитини до життя, а особливою самоцінною фазою розвитку людини, коли визначається й формується фізичне, психічне, духовне здоров'я особистості. Тобто дитинство формує великі резерви для творчості та самовдосконалення у роки зрілості. У цьому його особлива цінність, і це повинно бути усвідомлено педагогічними працівниками.

5. Суть філософії дитинства за В.Сухомлинським полягає у пізнанні світу дитиною через пізнання самої себе (через свої емоції, відчуття, враження, переживання, тощо). Отже, дитина - саморозвиваюча система, а процес пізнання опирається на її власну активність та суб'єкт-суб'єктну взаємодію у педагогічному процесі. Звідси дитинство – “субстанція” пластична, відкрита, гнучка, безформна, але така, що легко приймає форму, яку задає культура та система освіти. Тобто – це динамічна система, яка знаходиться у постійному поступальному русі. Оскільки дитинству притаманна висока пластичність, допитливість, дослідницький характер діяльності (гра, навчання), могутня потреба у нових враженнях, емоційна й моральна реакція на події навколишнього світу, то програми навчання й виховання дитини повинні бути наповнені збагаченим пізнавальним змістом, носити дослідницький характер, враховувати психофізіологічні особливості дитини.

6. Школа, очолювана В.Сухомлинським, може служити моделлю школи ХХІ століття, в основу якої будуть покладені ідеї самоцінності дитинства, створення екологічного середовища для розвитку й самореалізації особистості, визнання специфічних особливостей дитинства, що підтверджується досвідом роботи сучасних шкіл.

Проведене нами дослідження філософії дитинства не претендує на повноту. Перспективи подальших наукових пошуків вбачаємо у вивченні ранніх періодів дитинства у становленні людини, філософії душі дитини, з'ясування ролі сімейного виховання у формуванні особистості в дитинстві.
Каталог: images -> content -> depozitar -> avtoreferaty
avtoreferaty -> Муханова Ірина Федорівна удк
avtoreferaty -> Загальна характеристика роботи
avtoreferaty -> Загальна характеристика роботи
avtoreferaty -> Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі загальнопедагогічної підготовки
avtoreferaty -> Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування
avtoreferaty -> Остополець Ірина Юріївна
avtoreferaty -> Загальна характеристика роботи
avtoreferaty -> Загальна характеристика роботи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка