«Естетика» Комплекс навчально-методичного забезпечення


Тема 2. Основні естетичні категорії



Сторінка6/30
Дата конвертації24.03.2020
Розмір0,58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Тема 2. Основні естетичні категорії.

1.Специфіка естетичних категорій. Класифікація категорій естетики.



  1. Категорії ”гармонія” і “міра”, “прекрасне “ і “потворне”. Проблема естетизації потворного в сучасному мистецтві.

  2. Категорії “трагічне” і “комічне”.

  3. Категорія естетичного.

Питання для самостійної роботи студентів

    1. Категорії «піднесене» і «низьке».

Основна література

2; 4; 5; 7.


Допоміжна література


12; 27; 29; 52; 55; 64;70.

У сучасній науці співіснують різні класифікації щодо категорій естетики, які відображують міждисциплінарні інтенції сучасних естетичних теорій , зв'язок естетики з загальнофілософськими теоріями, з психологією, соціологією, соціологією культури, мистецтвознавством, культурологією та іншими. Зазначимо, що в українському науковому дискурсі категорії естетики розглядаються як духовні моделі естетичної практики, естетичного освоєння дійсності. Естетичні категорії історично змінюються, відбиваючи вектори розвитку естетичної та художньої практики, естетичного досвіду й пізнання, що відбуваються у певних культурних контекстах.

До основних естетичних категорій, яких визначають як мета категорії, відносяться естетичне, гармонія, міра, прекрасне, потворне, трагічне, комічне, піднесене, низьке, героїчне. Формування цих категорій в європейській науці починається в добу античності у філософських вченнях Піфагора, Сократа, Платона, Арістотеля та інших. Важливими періодами розвитку цих категорій є доба Відродження, культура Нового часу, період німецької класичної філософії (Кант, Гегель). В українській науці естетичне тлумачиться як метакатегорія, що характеризується ціннісною сферою та актуалізує єдність чуттєво-матеріального та ідеально-змістовного аспектів процесу чуттєвого сприймання. Категорія естетичного пов’язана з виявленням особливостей почуття людини як специфічної інтелектуальної діяльності.

Тема 3. Мистецтво як естетичний феномен

1.Інтегративна специфіка естетики як метатеорії мистецтва. Проблеми методології аналізу мистецтва.

2.Мистецтво як специфічна духовна діяльність людини. Художність як естетична категорія. Людина і світ людини в художньому відображенні.

3.Художньо-образна система мистецтва. Генеза і знаково-символічна природа художнього образу. Етнонаціональні аспекти художнього образу.

4.Стиль як категорія естетики.

Питання для самостійної роботи студентів

1. Специфіка художнього символу.

2. Асоціативність, метафоризм і алегоричність як чинники художньо-образної виразності.

Базова література

2; 4; 5; 7.




Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка