«Естетика» Комплекс навчально-методичного забезпечення


ІІІ. Мета та завдання навчальної дисципліниСторінка3/30
Дата конвертації24.03.2020
Розмір0,58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30ІІІ. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні естетичної свідомості студентів, зокрема естетичного смаку, естетичного сприйняття, накопичення естетичного досвіду, що сприяє розвитку креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця. Мета досягається через вивчення основних теоретичних проблем, що пов’язані з естетикою як наукою про сутність естетичного в дійсності, про загальні закони естетичної діяльності та естетичного освоєння світу, закони розвитку мистецтва; соціальної природи мистецтва, мистецтва як механізму соціалізації людини, законів функціонування художньої культури; мистецтва як комунікації, ролі мистецтва в сучасному інформаційному суспільстві.

В результаті вивчення дисципліни «Естетика» студент повинен мати такі компетенції у вирішенні проблем і задач соціальної діяльності:


 • здатність переводити естетичний досвід на рівень теоретичного осмислення, спираючись на отримані знання;

 • здатність поєднувати теоретичні та практичні аспекти отриманих знань з естетики в сприйнятті та інтерпретації художніх творів;

 • здатність орієнтуватися в художніх напрямах та стилях мистецтва культури модерну, постмодерну;

 • здатність застосовувати отримані знання в професійній діяльності фахівців, зокрема у процесі комунікації і формуванні позитивного професійного іміджу;

Зазначені здатності допоможуть майбутньому фахівцю удосконалити напрямки його професійної діяльності.

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання.

Знати:

 • предмет естетики, структуру естетичної діяльності;

 • основні естетичні категорії;

 • історичні закономірності розвитку мистецтва;

 • некласичні і постнекласичні естетичні теорії і концепції;

 • естетичну специфіку модернізму, постмодернізму;

 • особливості естетичних стратегій представників українського модернізму й постмодернізму в культурі ХХ-ХХІ ст.;

 • технообрази, віртуальність, гіпертекст в художніх практиках сучасності;

 • соціальні функції мистецтва, мистецтво як соціальний інститут.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка