«Естетика» Комплекс навчально-методичного забезпечення


Тема 9. Соціокультурні аспекти сприйняття мистецтва. Рецептивна естетикаСторінка13/30
Дата конвертації24.03.2020
Розмір0,58 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   30
Тема 9. Соціокультурні аспекти сприйняття мистецтва. Рецептивна естетика.

1.Рецептивна естетика як один із важливих напрямів сучасної естетики.

2.Вплив герменевтичної теорії Г.-Г. Гадамера на формування рецептивної естетики.

3.Проблема соціальної детермінованості художнього змісту в концепції рецептивної естетики В. Ізера і Г. Р. Яусса.

4.Естетична цінність твору як результат взаємодії художнього твору і інтерпретаційної діяльності реципієнта.

Питання для самостійної роботи студентів


  1. Багатозначність художнього змісту та ствердження множинності інтерпретаційних стратегій.

  2. Поняття «горизонт сподівання», «горизонт розуміння» за концепцією Г. Р. Яусса.

Базова література

2; 3; 4; 7.Допоміжна література

27; 28; 40; 44; 58; 59; 70; 79; 73; 84, 89.Вивчення даної теми пов'язане з потребою окреслити основні принципи рецептивної естетики, оскільки саме вона складає методологічне підґрунтя інших напрямів сучасної соціології мистецтва. Цей науковий напрям дозволяє розглянути художню культуру певного соціуму як полілогічну цілісність, в межах якої співіснують множинні художні явища; визначити гетерогенність художнього життя суспільства; дослідити варіативність естетичних уподобань різних соціальних груп, а також проаналізувати специфіку сприйняття творів мистецтва представниками різноманітних субкультур суспільства. Рецептивна естетика ( від лат rесерtіо - прийняття) сформувалася в західноєвропейській естетиці та соціології мистецтва на рубежі 60-х-70-х рр. XX століття, зокрема в концепціях німецьких вчених Г. Р. Яусса, Г. Г. Вайнриха, В. Ізера та ін. У контексті даних теорій рецептивна естетика визначила коло теоретичних інтенцій, зосереджуючись на специфіці сприйняття художнього твору й комунікації, що відбувається між реципієнтом та твором і зумовлює принципову багатозначність художнього тексту та множинність інтерпретаційних стратегій. Дана властивість рецептивної естетики дозволяє дійти висновків щодо певної кореляції її теоретичних принципів з принципами інших естетичних напрямів, зокрема з герменевтичною теорією Г.-Г. Гадамера, а також з поструктуралістсько-постмодерністськими концепціями.

Однією із принципово важливих для затвердження специфіки рецептивної естетики є концепція німецького вченого Г. Р. Яусса - літературознавця та естетика. Головна інтенція естетичної теорії Яусса спрямована на обгрунтування нової методологічної стратегії, що повинна враховувати мінливість змісту художнього твору, історичну модифікацію художніх смислів через єдність їхнього суб'єкт-об'єктного буття. Тобто німецький вчений наполягає на тому, що художній зміст створюється саме в процесі художнього сприйняття завдяки інтерпретаційній діяльності реципієнта, його креативному потенціалу, естетичному смаку. Задля визначення естетичної цінності художнього твору Яусс запропонував поняття «горизонт очікування» твору, що фіксує специфіку буття твору мистецтва, потенційну множинність створення художнього змісту. Це поняття репрезентує певний діапазон, в який складаються різноманітні естетичні оцінки як сучасників так і представників наступних генерацій реципієнтів та професійних критиків щодо визначення художньої цінності певних художніх творів. За таких умов "горизонт очікування" сучасного художнього твору відбиває контекст традицій певної національної культури, специфіку соціокультурної ситуації та особистий естетичний досвід реципієнта. За Яуссом, потенційна варіативність та множинність художніх інтерпретацій щодо змісту є ознакою високого естетичного рівня твору мистецтва. Треба додати, що ця концепція корелює з постмодерністською концепцією художнього твору як тексту, а саме з теорією текстового аналізу Р. Барта.  1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   30


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка