Економічне вихованняСкачати 63,62 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації04.04.2019
Розмір63,62 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ

У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІБойчук Світлана Борисівна,

учитель трудового навчання


КЗ «НВО «ЗШ І-ІІІ ступенів №17 - центр естетичного виховання «Калинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

Ринкова економіка, до якої з труднощами, протиріччями, але неминуче крокує Україна, припускає економічний і соціальний суверенітет особистості, свободу вибору для кожного, повну особисту відповідальність за благополуччя своє і своєї родини. Соціальні зміни, що відбуваються в Україні, ставлять особистість у складні психологічні умови, пов'язані з процесом зміни громадської свідомості.

Це впливає на картину мотивації праці, оцінку людиною власного положення, тому потрібні додаткові педагогічні засоби, спрямовані на те, щоб на основі знань і вмінь, отриманих через різні види діяльності в конкретній сфері, учні могли набути навичок самостійних дій і прийняття рішень в умовах вибору з низки альтернативних варіантів. В останнє десятиліття йде активне обговорення стратегії і тактики здійснення економічних перетворень як на макрорівні (у масштабах регіону і держави), так і на мікрорівні (підприємство, фірма).

Підвищення економічної культури особистості набуває у зв'язку з цим особливої актуальності, оскільки при низькій економічній грамотності населення, відсутності навичок економічної діяльності та почуття відповідальності за соціально-економічний розвиток країни всі намічені реформи так і залишаться на стадії теоретичного обговорення.

Саме тому я працюю над проблемою: «Розвиток економічних знань на уроках трудового навчання. Співтворчість з учнями».

Здобувши державну незалежність, Україна розв’язує надзвичайно важливе завдання – створення економіки, спроможної забезпечити гідне життя народу. З цією метою Україна здійснює перехід до ринкової економіки. Ринкова економіка передбачає, що кожна людина, дбаючи про свій добробут, про добробут своєї родини, щоденно протягом усього життя робить економічний вибір, приймає економічні рішення і відповідає за їх наслідки, покладаючись, головним чином, на власні зусилля і власний хист. Саме тому для громадян України економічні знання стають нагальною потребою, а економіка перетворюється на одну з найпопулярніших наук.

Працюючи в школі, я поставила для себе мету: організувати педагогічну діяльність, спрямовану на формування економічної культури учнів, важливим компонентом якої є економічна свідомість — знання основних законів розвитку ринкової економіки, підвищення ефективності виробництва, перебудови його структури, вдосконалення виробничих відносин, системи управління та методів господарювання. В умовах економічних реформ формування економічної свідомості підростаючого покоління стає загальним і обов'язковим.

Складником економічної свідомості є економічне мислення — здатність до осмислення явищ економічного життя з урахуванням досягнень науки і техніки. Воно сприяє творчому розв'язанню особистістю економічних проблем, конкретних трудових завдань.

Для реалізації поставленої мети на основі аналізу психолого-педагогічної, методичної літератури з трудового навчання, нормативних документів, педагогічного досвіду удосконалення навчального процесу перед трудовим навчання ставиться завдання – розробити та апробувати методику економічного виховання учнів для створення комфортного навчального середовища, формування вмінь і навичок дослідницької й пошукової роботи учнів з сучасними інформаційними ресурсами, поєднання знань, отриманих на уроках трудового навчання, з життєвим досвідом та майбутньою професійною діяльністю.

Економічні знання потрібні всім: і тим, хто має власну справу, і тим, хто наймається на роботу, і тим, хто продає, і тим, хто купує. Вони стають необхідними у родинних стосунках і взаєминах людей.

Перехід до нових економічних відносин потребує не тільки розуміння, а й прискореного розвитку економічного мислення людей. У процесі набуття дитиною економічних знань важливою проблемою є зміна економічної поведінки в плані розвитку в неї підприємливості, діловитості, ощадливості, працьовитості та інших ціннісних орієнтацій, які ґрунтуються на економічному способі мислення.

Сьогодні суспільство потребує, щоб кожна людина, незалежно від її фахової орієнтації, здобула гарантований державою певний мінімум систематизованих економічних знань.

Зараз економічні знання дітей практично пов’язані з тим, що вони бачать навкруги. Неважко здогадатися, наскільки однобічною є така «економічна освіта». Дуже погано, що в дітей складається «візуальне» враження про економічні реалії. Те, що вони бачать, викликає певний інтерес, зацікавленість і спонукає до отримання знань про явища, далеко не завжди позитивні. А те, що не лежить на поверхні або асоціюється з якимись консервативними поняттями, ще довго залишається незрозумілим. Якщо своєчасно не скоригувати систему інтересів школяра, потім може бути запізно.

Для цього треба викликати необхідний інтерес за допомогою нестандартних методів навчання.

Моя творча робота присвячена дослідженню економічного виховання учнів середньої та старшої ланки на уроках трудового навчання та технологій в умовах проведення практичних робіт. На основі узагальнень, отриманих внаслідок аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури, досвіду видатних та практикуючих вчителів, власного досвіду роботи, в мене склались рекомендації з питань впровадження економічного виховання на уроках та ефективного набуття соціально-економічних знань підлітками, які будуть корисними для подальшої роботи вчителів трудового навчання та технологій.

Моє планування уроків націлене на економічне виховання учнів, спрямоване на вироблення у них економічного мислення, почуття громадянина-господаря, бережливого ставлення до індивідуальної, колективної і суспільної власності, умінь застосовувати здобуті економічні знання у повсякденному житті і діяльності, раціонально використовувати матеріальні й духовні цінності, примножувати їх; на виховання таких моральних якостей, як почуття господаря своєї справи і своєї держави, відповідальність, діловитість, організованість, підприємливість, творче ставлення до праці, вміння порівнювати власні потреби з можливостями їх задоволення, поєднувати особисті інтереси з колективними, загальнонародними та загальнодержавними.

Економічне виховання учнів здійснюється в процесі засвоєння ними основ економічних наук, позакласних і позашкільних заходів, спільної роботи школи, сім'ї, трудових колективів і громадських організацій з економічної освіти і виховання.

Таким чином, я вбачаю, що економічна освіта й виховання учнів є одним з найважливіших аспектів виховання всебічно й гармонійно розвиненої особистості, патріота України, що нерозривно пов'язані з розумовим, моральним, естетичним, фізичним, трудовим, правовим, екологічним вихованням.

Моя мета, як учителя трудового навчання та технологій, полягає в тому, щоб забезпечити систематизоване оволодіння учнями економічними законами, категоріями, поняттями, виробити економічне мислення, підприємливість і діловитість, свідому дисципліну, потребу трудитися на благо своєї сім'ї, своїх батьків і дітей, свого народу і своєї держави України, ефективно використовуючи інформаційні технічні засоби – персональний комп’ютер, прикладні програми та мережу Інтернет.

 Методичні питання, над якими працюю:
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
downloads -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
downloads -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
downloads -> Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Я. Франка «Зів'яле листя»
downloads -> Мозгова людмила Анатоліївна
downloads -> Малієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
downloads -> Главное управление образования Луганской областной государственной администрации
downloads -> Тема: Азбука дорожнього руху
downloads -> Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів з питань формування навичок здорового способу життя І. Вступ Суспільству сьогодні особливо потрібні сильні, здорові особистості, які чітко розрізняють поняття добра і зла, любові і ненависті
downloads -> На м’якій постелі спати – у здоров’ї програвати


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка