Ефективність упровадження інноваційних та інтерактивних освітніх технологій у практику роботи навчального закладуСкачати 41,78 Kb.
Дата конвертації23.03.2020
Розмір41,78 Kb.


Ефективність упровадження інноваційних та інтерактивних освітніх технологій  

у практику роботи навчального закладу 

Нікіфорова Тетяна Іванівна

 заступник директора з навчально-виховної роботи 

Думаючи  про  майбутнє,  прагнемо  побачити  його  в  якнайкращому  вигляді,  адже 

французький  філософ  П’єр  Тейяр  де  Шарден  зазначав:

  «Майбутнє  знаходиться  в  руках 

тих, хто здатен дати  наступним поколінням істотні підстави жити та сподіватися». 

Сьогодні  реальний  рівень  постановки  методичної  роботи  в  школі  є  одним  з 

найважливіших  критеріїв  оцінки  її  діяльності.  Методична  робота  –  це  система 

взаємопов'язаних заходів, дій та заходів, спрямованих на всебічно підвищення кваліфікації 

та  професійної  майстерності  кожного  вчителя,  на  розвиток  і  підвищення  творчого 

потенціалу  педагогічного  колективу  в  цілому,  а  в  кінцевому  рахунку,  на  вдосконалення 

навчально-виховного  процесу,  досягнення  оптимального  рівня  освіти,  виховання  і 

розвитку конкретних учнів. 

Виявити і об'єктивно оцінити реальні можливості, здібності і талановитість кожного 

вчителя, виростити з них майстрів педагогічної справи, які забезпечать кінцевий результат 

– високий навчальний потенціал наших учнів, - основні складові методичної роботи. 

Успіх  вирішення  накреслених  завдань  багато  в  чому  залежить  від  того,  наскільки 

правильно  сплановані  в  навчальному  закладі  організаційно-педагогічні  та  методичні 

заходи. У річному плані роботи ліцею чітко окреслюються пріоритетні завдання науково-

методичної  роботи  на  поточний  навчальний  рік.  Адміністрація  направляє  методичну 

роботу  на  підвищення  професійного  і  освітнього  рівня  вчителів,  вивчення  і  втілення  в 

практику  передового  педагогічного  досвіду,  збагачення  досвіду  педагогів  ліцею  новими 

прогресивними  технологіями  і  постійне  вдосконалення  навичок  самоосвіти.

 

З  метою оптимізації керівництва методичною роботою на початку навчального року адміністрація 

ліцею  визначає  організаційну  структуру  методичної  роботи,  забезпечує  умови  участі 

вчителів  у  курсовій  підготовці,  конкурсах  фахової  майстерності.  Складаються  плани 

роботи  методичних  кафедр,  розглядаються  і  затверджуються  плани  методичної  роботи 

вчителів,  систематично  проводяться  засідання,  в  тому  числі  і  в  нетрадиційній  формі,  на 

яких  вчителі  діляться  досвідом  вирішення  актуальних  проблем  організації  навчально-

виховного  процесу.  Кожен  педагогічний  працівник  працює  над  індивідуальною  науково-

методичною темою, актуальною за змістом. 

Робота  ліцейських  методичних  комісій  спрямована  на  реалізацію  єдиної  науково-

методичної  проблеми  області  «Освітні  стратегії  соціалізації  особистості  громадянського 

суспільства». 

У  ліцеї  впроваджується  дослідно-експериментальна  робота  з  профільного  напрямку 

Всеукраїнського рівня «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес ліцею» на 2012-2019 роки (спецкурс «Фінансова грамотність» 

для  учнів  10-х  класів)  та  регіональний  експеримент:  «Системне  узгодження  та 

збалансування економічної, екологічної та соціальної складових сталого розвитку у  змісті 

ліцейської освіти».  

 У зв’язку з цим була відкоригована концепція ліцею, яка розглядає надання освітніх 

послуг  під  кутом  зору  формування  нової  системи  ціннісних  орієнтирів  та  моделей 

поведінки  підростаючого  покоління,  створення  оптимально  комфортного  середовища:  в 

соціальному, економічному, екологічному та духовному вимірах. 

Впровадження  експерименту  зі  сталого  розвитку  дозволило  створити  та  реалізувати 

нову  інтерактивну  модель  навчання:  паритетну  співпрацю  учнів  та  вчителів,  активність 

кожного  учасника  навчання,  повагу  один  до  одного,  взаємодію.  Реалізація  цієї  моделі 

включає  в  себе:  навчальну  діяльність,  позакласну  роботу,  адміністративно-господарську 

діяльність,  ліцейське  самоврядування,  роботу  з  органами  місцевого  самоврядування, 

вишами, взаємодію з місцевою громадою. 

Цілеспрямоване  професійне  зростання,  самовдосконалення  педагогічних  кадрів  – 

одне  з  головних  завдань  методичної  роботи  ліцею.  Педагоги  ліцею  постійно 

вдосконалюють  свій  професійний  рівень  на  курсах  підвищення  кваліфікації,

 

знайомляться, вивчають і творчо застосовують елементи передового педагогічного досвіду вчителів  ліцею,  району,  області,  країни.  Предметні  курси,  курси  з  впровадження  ідей 

сталого  розвитку,  курсове  підвищення  кваліфікації  з  ІКТ,  а  саме:  100%  проходження 

курсів  «Intel®  «Навчання  для  майбутнього»  (Версія  10.1)»  та  курсів  «Ефективне 

використання  Інтерактивних  дошок  Panasonik  у  навчальному  процесі»  веде  до  того,  що 

учитель  стає  ключовою  фігурою  не  тільки  навчально-виховного  процесу,  а  й  самого 

процесу  інформатизації  освіти.  Вчителем  інформатики  пройдено  курси:  «Учителі  в  он-

лайні»,  «Microsoft  Excel  у  профільному  навчанні»,  «Основи  візуального  програмування», 

«Digital Literacy»,  отримано сертифікат обласного тренера та проведено обласний семінар-

тренінг за програмою «Учителі в он-лайні». 

Набутий  у  ліцеї  педагогічний  досвід  адміністрація  та  вчителі-новатори 

розповсюджують  через  виступи  на  семінарах,  конференціях,  під  час  проведення 

тематичних  майстер-класів.  Високо  оцінено  роботу  педагогічного  колективу  в 

Міністерстві  освіти.  Перемога  в  конкурсних  номінаціях  міжнародних  форумів  «Сучасні 

заклади  освіти»  та  «Інноватика  в  сучасній  освіті»  доводить  те,  що  навчально-виховний 

процес  у  ліцеї  відбувається  в  інноваційному  руслі,  а  педагогічні  технології  допомагають 

втілювати в життя сучасні запити навчання та виховання. 

Важливим  фактором  підвищення  професійної  майстерності  є  участь  педагогів  у 

щорічному  професійному  конкурсі  «Учитель  року».  Учитель  математики  Сапачова  Т.Г. 

стала переможцем Всеукраїнського етапу; директор ліцею Новохатна Д.А. є дипломантом Всеукраїнського  конкурсу  «Директор  року»,  учитель  математики  Іванова  О.В.,  класний 

керівник  Мар’їна  О.В.  –  переможці  обласного  етапу;  учитель  хімії  Крайняк  О.В.  - 

переможець  міського  етапу;  учителі  Нікіфорова  Т.І.,  Ярощук  Н.О.,  Шаріпова  Т.В.  – 

переможці  міського  етапу  за  попереднім  місцем  роботи.  Дипломантами  конкурсу  стали 

вчитель інформатики Філозова Л.В., вчитель української мови Мар’їна О.В. Таким чином, 

із 17 вчителів ліцею 60% прийняли участь в даному конкурсі педагогічної майстерності. 7 

предметних  кабінетів  з  11  (64%),  бібліотека  та  їдальня  визнані  переможцями  міських 

конкурсів-оглядів. 

Конкурс  педагогічної  майстерності  «Сучасний  урок»,  який  щорічно  проводить 

департамент  гуманітарної  політики  разом  з  інститутом  педагогіки  Національної  академії 

педагогічних  наук  України,    довів,  що  педагогічний  досвід  вчителів  ліцею  може  бути 

застосований у школах України. Ми маємо 6 переможців та 3 лауреати цього конкурсу. 

Крім  цього  вчителі  ліцею  приймають  участь  в  конкурсах  «Творчий  учитель  –

обдарований  учень»,  «Геліантус  –  вчитель».  Переможцем  обласного  конкурсу  науково-

методичних  розробок  та  віртуальних  ресурсів  з  еколого-натуралістичного  напряму 

позашкільної  освіти  у  2016  році  стала  вчитель  хімії  Крайняк  О.В.  Вчителі  ліцею 

приймають  участь  у  вебінарах  як  в  якості  доповідачів,  так  і  у  якості  слухачів.  Ця  форма 

дозволяє поширювати свій досвід не тільки в межах міста, а і в межах області: 

-

 

співпраця  з  Дніпропетровським  обласним  центром  науково-технічної  творчості  та інформаційних  технологій  учнівської  молоді.  Вчитель  фізики  провела  цикл  вебінарів 

обласної очної Віртуальної аерокосмічної школи; 

-

 

вчитель  хімії  провела  он-лайн-лекцію  «Методи  дослідження  водних  об’єктів», використовуючи  досвід  роботи  ліцейського  водно-інформаційного  центру  в  рамках 

співпраці з Малою академією наук

-

 

співпраця  з  дистанційною  Академією  ВГ  «Основа».  Вчителі  ліцею  взяли  участь  в он-лайн  майстер-класах  «РефлЕксія  або  рефлексІя»    та  «Як  домашнім  завданням  «не 

загубити» жодного школяра».  

Вчителі  та  адміністрація  ліцею  публікують  статті,  уроки  в  різних  педагогічних 

виданнях.  

Інтернет Асоціація України за підтримки Міністерства освіти і науки України у 2016 

році провела VI Конкурс на кращий веб-сайт закладу освіти. Організатори отримали понад 

1800  заявок  на  участь  у  Конкурсі  від  освітніх  закладів  України,  639  –  у  номінації  «Веб-

сайти міських шкіл». За підсумками конкурсу ліцей увійшов у ТОП 50 кращих Веб-сайтів 

міських шкіл.  

Особлива  роль  у  ліцеї  приділяється  роботі  з  обдарованою  молоддю.  В  навчальному 

закладі створена освітня система наукове товариство «Fellow, яка забезпечує організацію і 

координацію  науково-дослідницької  діяльності  учнів,  олімпіад  ний  рух,  участь  в 
інтелектуальних  змаганнях,  створює  умови  для  їхнього  інтелектуального,  духовного, 

творчого  розвитку  та  професійного  самовизначення,  сприяє  нарощуванню  наукового 

потенціалу  країни.  На  першому  етапі,  під  час  вступу  учнів  до  ліцею,  вивчаються  їхні 

здібності  й  творчий  потенціал  за  допомогою  психологічних  тестувань,  моніторингових 

контрольних  робіт,  співбесід,  рейтингової  системи  оцінювання  якості  знань,  часу 

індивідуальної  корекції  знань,  у  формі  виховних  заходів,  таких  як  День  знайомств,  День 

ліцейського  братерства  та  інші.  На  другому  етапі  науково-дослідницької  діяльності  учні 

знайомляться з роботою науковців і науковими досягненнями. Цьому сприяють зустрічі з 

провідними  фахівцями  Університету  митної  справи  та  фінансів  та  Дніпропетровського 

національного  університету  (ДНУ).  Наукові  керівники  залучають  учнів  до  науково-

дослідницької  роботи.  Поруч  з  викладачами  вищої  школи  керівниками  робіт  є  майже  всі 

вчителі  ліцею.  Вони  допомагають  ліцеїстам  організувати  роботу  з  опрацювання 

літературних джерел, ознайомитись з вимогами до змісту дослідної роботи. 

Результативність цієї роботи ви можете побачити на слайді. 

Результативність Олімпіад, МАН, конкурсів. 

Таким  чином,  головні  зусилля  методичної  служби  ліцею  зосереджені  на  наданні 

реальної,  дієвої  допомоги  педагогічним  працівникам  у  підвищенні  їх  професійної 

майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який 

сприяв би пошуку технологій педагогічної праці, втіленню інновацій. 

 

   


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка