Ефективність педагогічної діяльності як показник успішності вчителяСкачати 12,12 Kb.
Дата конвертації18.04.2019
Розмір12,12 Kb.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ РІШЕНЬ ЯК ПОКАЗНИК УСПІШНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Чернобровкін В.М.

Успішність вчителя пов’язана зі здатністю досягати високих результатів у професійній діяльності, тобто з професійною майстерністю. Бути успішним педагогом – це, насамперед, бути ефективним, вміти досягати конкретних й досить високих результатів у процесі навчання і виховання учнів. Оскільки ж сутність діяльності педагога полягає у сприянні особистісному та інтелектуальному розвиткові учнів і вихованців, то основні її ефекти пов’язані зі здійсненням педагогічного впливу.

В нашому дослідженні педагогічна діяльність вивчалась через процеси прийняття рішень, які здійснюються вчителями у проблемних педагогічних ситуаціях. Наші теоретичні й емпіричні розвідки дозволяють стверджувати, що успішні (ефективні) педагогічні рішення складають статистично незначну частку всього масиву вчительських рішень, що приймаються у проблемних ситуаціях взаємодії з учнями, їх батьками та колегами-педагогами.

Аналіз вдалих, успішних педагогічних рішень дозволив нам виділити критерії ефективності процесу прийняття рішення в педагогічній діяльності.

Перший з них може бути позначений як критерій мети, який характеризує прийняте рішення з точки зору його відповідності меті педагогічної діяльності. Якщо основний вектор, напрямок дій, ініційованих учителем, пов’язаний із сприянням особистісному чи інтелектуальному розвитку учня, таке рішення в загальному розумінні може розглядатись як цілевідповідне, педагогічне. Цей критерій виявляється в центрації свідомості педагога під час міркування над рішенням на учневі (учнях), а не на проблемах власного Я-образу й учительського іміджу. В центрі ефективного педагогічного рішення перебуває особистість дитини, проблеми її мотивації, ціннісної сфери, навчальної діяльності, стосунків з оточуючими та ін. Зазначений критерій характеризує педагогічне рішення з точки зору його смислового змісту.

Другий критерій – це критерій засобів, який відображає педагогічно-дійову сторону рішення. Оскільки прийняття педагогом рішення – це визначення дій, здатних перетворити проблемну ситуацію й реалізувати цілеспрямований педагогічний вплив, то цей критерій характеризує ступінь відповідності дій учителя поставленій ним педагогічній меті. Він виражається в наданні переваги демократичним, а не авторитарним, примусовим методам впливу на учнів. В основі рішення, яке відповідає даному критерію, лежить конструктивно-позитивне ставлення вчителя до учня, сприймання проблемних сторін розвитку дитини без негативної оцінки. Вчитель обирає ті педагогічні прийоми, що засновані на відкритому, толерантному спілкуванні, вплив яких спрямований на свідомість учня (через переконання й досягнення розуміння), на емоційну сферу (вплив переважно через позитивні емоції) й на самостійну активність (вплив через заохочення самовизначення, самостійного вибору та відповідальної позиції).

Третій критерій – функціональний, який відображає здатність до операційного розгортання ланок процесу прийняття рішення. При цьому, зазначена здатність не впливає на швидкість та оперативність прийняття рішення. Навіть коли ці процеси відбуваються досить оперативно, і свідомість педагога фіксує лише їх кінцевий результат у вигляді готового варіанту дії, вчитель здатний функціонально «розгорнути» весь процес прийняття рішення. Це проявляється у вмінні чітко визначити основну проблему, наявну у розв’язуваній педагогічній ситуації, сформулювати мету, виокремити кілька можливих альтернатив рішення та здійснити аргументований вибір однієї з них. Здатність учителя до операційного розгортання функціональних ланок процесу прийняття рішення на основі його суб’єктно-діяльнісних механізмів підвищує якісні особливості змістовно-смислової сторони рішення і забезпечує більш високий рівень його ефективності. Таким чином, функціональний критерій ефективності прийняття педагогічного рішення відображає ступінь суб’єктної включеності педагога в процес побудови власної активності в проблемних ситуаціях.Результати нашого дослідження засвідчили також, що вчителям, які здатні приймати ефективні педагогічні рішення, притаманні певні психологічні властивості. Вони задоволені процесом і результатом власного життя, мають розвинені сенсожиттєві орієнтації і переконання про свою здатність визначати власне життя. Система его-захисту цих педагогів характеризується ненапруженістю, а їх реакції у проблемних ситуаціях не мають ознак фрустраційної поведінки. Вони не фіксовані на проблемах власного авторитету та іміджу, а, отже, впевнені у собі і поважають себе. Такі педагоги мають розвинену систему професійних переконань і життєвих цінностей, вони чутливі до етичних і моральних нюансів міжособистісних стосунків з іншими людьми.

Це дає змогу говорити про те, що ефективність діяльності педагога у проблемних ситуаціях його діяльності може розглядатись як показник не тільки професійної, а й особистісної успішності.
Каталог: sites -> default -> files -> praci
praci -> Психологічні особливості дистанційного навчання
praci -> Інформатизація суспільства і бурхливий розвиток комп'ютерних технологій, що спостерігається в останній час, усе більш впливає
praci -> Дистанційне навчання як складова інклюзивної освіти
praci -> Детермінація професійного становлення та розвитку саморегуляції мислення відбувається, базуючись на закономірностях детермінації особистості, що трактується по-різному різними психологічними школами
praci -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
praci -> Специфика основных аспектов рефлексии
praci -> Проблема розвитку технічного мислення учнів засобами нових інформаційних технологій навчання
praci -> Психологічні обриси розвитку інтелекту особистості: теоретичний аспект
praci -> Професійний інтелект та його характеристики
praci -> Особистість – це форма існування психіки людини, яка являє собою цілісність, здатну до саморозвитку, самовизначення, свідомої предметної діяльності і саморегуляції, та має свій унікальний і неповторний внутрішній світ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка