Ефективність державного управління. 018. Вип. (54). ЧСкачати 155,14 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка4/5
Дата конвертації11.10.2019
Розмір155,14 Kb.
1   2   3   4   5

Розділ
Зміст розділу
1 2
3 1
З
ага л
ь н
и й
(ге н
е ра л
ьна с
тр ат егі я)
1.1. Загальна характеристика підприємства
Опис виду економічної діяльності, у якій працює підприємство.
Адреса підприємства.
Банківські реквізити.
Організаційно-правова форма власності.
Засновники і розподіл акцій між акціонерами.
Статутний капітал.
Структура управління підприємством.
Склад вищої ланки управління, якщо присутні.
Філії та представництва підприємства, якщо присутні


13 4
ISSN 2070-4011. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. 2018. ВИП. 1 (54). Ч. 1
Продовження табл. 3 1
2 3
1.2. Поточна діяльність підприємства
Структура та показники економічної та виробничої діяльності
(оцінка фінансового стану підприємства, форма організації бізнесу, стратегічні зони господарювання, обсяг і структура реалізації).
Рівень організації підприємницької діяльності (конкурентний статус підприємства на ринку; опис продукції, що випускається з точки зору конкурентоспроможності, якості, безпеки використання та ресурсозбереження для споживача; оцінка кадрового потенціалу)
1.3. Стратегічні цілі і завдання
Місія, цілі, завдання розвитку підприємства в короткостроковій і довгостроковій перспективі
2
Фу нк ці о
на л
ьни й
2.1. Маркетинг
Огляд потенційних ринків збуту (оцінка привабливості і сегментація ринку, позиціонування товару).
Вибір альтернативи поведінки на ринку.
Визначення конкурентної переваги.
Аналіз і прогнозування номенклатури і якості товарів, що випускаються.
Стратегія розробки нових товарів.
Вибір схеми ціноутворення.
Обґрунтування обсягів інвестицій, пов’язаних з реалізацією товарів (система збуту і реклами)
2.2. Продукт
План виробничої програми.
План товарного асортименту.
План портфеля замовлень і його аналіз за стадіями життєвого циклу виробів.
План заходів щодо підвищення якості і конкурентоспроможності продукції.
План з модифікації і оновлення товарного асортименту
2.3. Технологія
План підвищення якості технологічного, інформаційного, правового забезпечення виробництва.
План оновлення та модернізації процесу виробництва.
План забезпечення виробництва необхідними ресурсами.
План зі зниження виробничих витрат.
План розвитку виробництва
2.4. Орга- нізаційний розвиток
Техніко-економічне обґрунтування прогнозів розвитку харчової промисловості, виробництва, продукту.
План необхідних організаційних змін.
План діяльності в галузі охорони навколишнього середовища та розробка екологічної стратегії
2.5. Фінанси
Базова фінансова стратегія: обґрунтування і розрахунок стратегічних фінансових показників; вибір фінансової стратегії на основі порівняння отриманих даних з показниками по промисловості та за конкурентами.
Інвестиційна стратегія: прогноз зміни фінансових показників по товарах, ринках, підприємству загалом; техніко-економічне обґрунтування довгострокових інвестиційних проектів (план прибутків і збитків, розробка стратегічного бюджету).
Короткострокова фінансова стратегія: прогноз бюджету виручки, план основних фінансово-економічних показників на рік вперед


13 5
ISSN 2070-4011. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. 2018. ВИП. 1 (54). Ч. 1
Закінчення табл. 3
Стратегічний маркетинговий план є основою для розробки основної стратегії,
джерелом отримання інформації для складання виробничої програми, плану матеріально-технічного постачання, фінансового та інвестиційного планів і інших планів підприємства.
Побудова ефективної маркетингової стратегії формується на множинній сегментації ринку, тобто на кількох ринкових сегментах, що відрізняються умовами функціонування. Комплексне дослідження ринку товарів харчової промисловості включає визначення місткості ринку, виявлення тенденції розвитку ринку цього товару,
дослідження тенденції розвитку галузі загалом [3].
Тому, враховуючи специфіку виробничо-господарської діяльності підприємств харчової промисловості, потрібно вибирати найбільш придатні для нього критерії привабливості ринку і оцінювати їх за шкалою балів, із урахуванням вагового коефіцієнта важливості критерію.
При складанні плану продажів потрібно враховувати закладені в стратегічний бюджет обсяги реалізації щодо кожної групи виробів. Визначення відпускної ціни продукції підприємств харчової промисловості, залежно від прийнятої маркетингової стратегії, потрібно проводити за таким алгоритмом:
1. Визначення стратегічної мети підприємства; забезпечення сталого функціонування; підвищення конкурентоспроможності виробництва; поліпшення виробничо-господарських показників.
2. Постановка завдання: стабілізація частки ринку; максимізація прибутку;
підвищення рентабельності виробництва тощо.
3. Визначення ринкового попиту: виходячи з очікуваного попиту, встановлення верхньої межі ціни на продукцію і визначення обсягів виробництва з розрахунку виробничих потужностей та ресурсів.
1 2
3 2.6. Персонал
План по персоналу відповідно до стратегічних цілей підприємства.
План програми навчання і підвищення кваліфікації.
План цільових програм щодо поліпшення умов праці та вирішення соціальних проблем персоналу
3.
П
р огр а
м и
(пр о
ек т
и
)
3.1. Основна ідея проекту
Загальна характеристика проекту.
Мета і основна стратегія проекту.
Ринкова ніша, частка на ринку.
Тип розміщення (ринкова або ресурсна орієнтація).
Економічна, виробнича і фінансова політика проекту.
Організатори (засновники, партнери) проекту.
Схема і способи фінансування
3.2. Планування процесу реалізації проекту
Розробка виробничої програми з урахуванням кон’юнктури ринку.
Визначення величини необхідної виробничої потужності.
Визначення потреби у виробничих, фінансових і трудових ресурсах
3.3. Оцінка результатів проекту
Фінансові та економічні показники ефективності проекту (рівень річного прибутку; чистий приведений дохід проекту, термін окупності, рентабельність тощо). Соціальний ефект проекту
(середня заробітна плата, число нових робочих місць, обсяг відрахувань до бюджету)


13 6

Каталог: vidavnitstvo 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка