Ефективність державного управління. 018. Вип. (54). ЧСкачати 155,14 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/5
Дата конвертації11.10.2019
Розмір155,14 Kb.
1   2   3   4   5
ISSN 2070-4011. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. 2018. ВИП. 1 (54). Ч. 1
Закінчення табл. 1
Для використання цього специфічного інструментарію та методів при розробці стратегії передусім необхідно вирішити проблему інформаційного забезпечення та вибору методів обробки інформації.
Як джерела внутрішньої інформації, використовуються документи бухгалтерської та фінансової звітності, статистична інформація, поточні спостереження, планові документи, рішення керівництва, думки експертів і аудиторів.
До джерел зовнішньої інформації належать: дані маркетингових досліджень,
опитування торговельних представників, фахівців відділу продажів, постачання, учасників ділових зустрічей і переговорів, публікації в книгах, газетах, каталогах, рекламних проспектах, використання електронної інформації тощо.
При розробці та реалізації стратегічно плану можна використовувати певний перелік інформації (табл. 2).
Таблиця 2
Інформація, яка використовується при розробці стратегічного плану
Функція
Підрозділ
Вхідна інформація
Вихідна інформація
1 2
3 4 f l.l
Відділ маркетингу про товар
(вимоги споживачів, порівняльна характеристика з конкурентними товарами); про конкурентів
(ціни, частка на ринку, темп зростання, активність, схильність до ризику, конкурентні переваги), політика і цілі керівництва підприємства споживчі властивості товару, тенденції в змінах попиту, ринкова позиція конкурентів, дані про найперспективніші ринки і товари, стадія життєвого циклу продукції, пропозиції щодо зміни номенклатури випуску, цінова стратегія f l.2
Відділ збуту політика керівництва в сфері ціноутворення; перелік основних сегментів споживачів; обсяги продажів за останні кілька років прогноз обсягу продажів; стратегія просування товарів; вибір каналу збуту; обґрунтування вибору форм і розрахунок ефективності реклами f l.3
Відділ кадрів чисельність, склад, стаж роботи, рівень освіти, плинність кадрів, умови оцінка кадрового потенціалу; аналіз тенденцій у змінах забезпеченості та вартості
1 2
План стратегічних операцій:
– виділення стратегічних підприємницьких підрозділів;
– типова стратегія зростання, конкурентна стратегія;
– стратегічні операції за допомогою інструментарію маркетингової сукупності;
– формулювання стратегічних варіантів;
– ідентифікація і оцінка потенційно вузлових проблем і ризиків;
– корекція на основі зворотного зв’язку
– портфель замовлень (план);
– SWOT (план);
– операційні дослідження, моделювання;
– методи теорії запасів, теорії масового обслуговування (черг);
методи мережевого аналізу;
– аналіз ризику;
– метод мозкової атаки, інші методи вартісного аналізу;
– методи експертних оцінок


12 9
ISSN 2070-4011. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. 2018. ВИП. 1 (54). Ч. 1
Закінчення табл. 2
Визначивши вихідну інформацію, потрібно перейти до складання списку функцій,
їх класифікації за ступенем значущості на основні, функції забезпечення і обслуговування.
Для підприємств харчової промисловості можна використати функціональну модель
(рис. 1), де функцією виділено забезпечення сталого функціонування в умовах нестабільного конкурентного ринку на сучасному етапі його розвитку (f 1).
Основну функцію можна реалізувати за допомогою таких функцій забезпечення,
віднесених до конкретного підрозділу:
– формування оптимальної продуктової програми (f l.l) – відділ маркетингу;
– розробка програми реалізації товару (f 1.2) – відділ збуту;
– забезпечення трудовими ресурсами (f l.3) – відділ кадрів;
– виробництво якісного товару (f l.4) – відділ матеріально-технічного забезпечення,
відділ технічного розвитку, виробничі підрозділи;
1 2
3 4 праці, положення про оплату праці, трудомістко- сті продукції робочої сили; програми навчання персоналу і підвищення кваліфікації; програми з поліпшення умов праці і вирішення соціальних програм f l.4
Відділ матеріально- технічного забезпечення перелік необхідних ресурсів за номенклатурою випуску, показники якості сировини, матеріалів і комплекту- ючих, повний перелік постачальників розрахунок матеріаломісткості, вибір постачальників і укладені контракти
Відділ технічного розвитку дані про розвиток техніки і технологій; нові види товарів і послуг; відомості про технічний рівень конкурентів; виробничі потужності підприємства прогноз розвитку продукції, техніки, технологій; аналіз конкурентоспроможності підприємства
Виробничий підрозділ номенклатура і обсяг випуску; вимоги споживачів до властивостей, дизайну та інші характеристики товару технічна документація на розроблювані продукти; технологічний процес виробництва; рекомендації щодо підвищення якості продукту f l.5
Фінансовий відділ темп інфляції та облікової ставки, основні економічні показники діяльності підприємства за останні 2 –
5 років; інформація про стратегічні заходи проектів по всіх частинах плану прогноз зміни макро- і фінансових показників діяльності підприємства на
3 роки; розрахунок
– обґрунтування розділів альтернативних стратегій та інвестиційних проектів
Планово- економічний відділ номенклатура і обсяг випуску, матеріальні та трудові витрати по кожному найменуванню планованої продукції укрупнений розрахунок собівартості випуску, ціни, прибутку і рентабельності


13 0

Каталог: vidavnitstvo 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка