Ефективність державного управління. 018. Вип. (54). ЧСкачати 155,14 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації11.10.2019
Розмір155,14 Kb.
  1   2   3   4   5


12 6
ISSN 2070-4011. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. 2018. ВИП. 1 (54). Ч. 1
УДК 664:658.5
Ю. Журавель
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВ
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Розглянуто елементи та методи стратегічного планування, досліджено підходи щодо побудови моделі стратегічного плану. Запропоновано власну модель стратегічного плану підприємств харчової промисловості.
Ключові слова: план, модель, інструменти, стратегія, розвиток, стратегічне планування, підприємства харчової промисловості.
На сьогодні найважливішою передумовою стратегічного планування на вітчизняних підприємствах харчової промисловості є розвиток ринкових відносин, їх постійне і безперервне вдосконалення. В умовах ринкових відносин різко підвищилася відповідальність підприємств за економічні та фінансові результати роботи. Планування розвитку стало найважливішою сферою діяльності будь-якого суб’єкта соціально-ринкового господарства,
насамперед підприємства, що веде виробничо-комерційну діяльність. Зміна технології виробництва, вихід на нові ринки, розширення або згортання обсягів випуску продукції
ґрунтуються на глибоких фінансових розрахунках, на стратегії залучення, розподілу,
перерозподілу й інвестування фінансових ресурсів. Тенденції розвитку локальної і глобальної ринкової ситуації (мало передбачувані зміни попиту, посилення цінової конкуренції на традиційних ринках, диверсифікація та завоювання нових ринкових ніш, зростання ризиків при проведенні операцій) є основою зростаючої ролі стратегічного планування.
Теоретичні та практичні аспекти стратегічного планування висвітлені у праця вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема: В. Василенка, В. Герасимчук, П. Гордієнко,
Б. Данилишина, Л. Дідковської, Г. Кіндрацької, О. Ковтуна, М. Круглової, О. Кузьміна,
О. Мельник, А. Міщенка, А. Наливайка, В. Нємцова, С. Оборської, О. Орлова, Г. Осовської,
Т. Ткаченка, Р. Тяна, О. Фіщук, Л. Швайки, З. Шершньової та інших.
Метою статті є аналіз та вибір інструментів побудови концептуальної моделі стратегічного плану для підприємств харчової промисловості.
Стратегічне планування на підприємствах харчової промисловості орієнтоване на довгостроковий розвиток, досягнення високих темпів економічного зростання на основі поетапного вдосконалення різних виробничо-технічних чинників та організаційно- управлінських структур. Відповідно, для такого стратегічного планування залучаються певні інструменти та методи стратегічного менеджменту (табл. 1).
Таблиця 1
Методи та інструменти стратегічного менеджменту [1]
Вид робіт (операцій, дій)
Методи, підходи, технології
1 2
Ситуаційний аналіз (макроекономічне оточення підприємства):
– економіка і політика;
– технологія та екологія;
– правове забезпечення;
– демографія, суспільство
– огляд, інформаційні узагальнення, проекти, звіти, бібліографічні довідки, статистичні реферати;
– кабінетні дослідження, різноманітні методи сегментації, збору даних, аналізу та статистичної оцінки;
– PEST-аналіз
© Ю. Журавель, 2018


12 7
ISSN 2070-4011. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. 2018. ВИП. 1 (54). Ч. 1
Продовження табл. 1 1
2
Безпосереднє оточення
(зовнішні зв’язки, суб’єкти ринку):
– замовники;
– посередники;
– конкуренти;
– зовнішні впливи;
– громадськість;
– постачальники
аналіз ринкової позиції, ставлення до престижу підприємства;
– аналіз конкуренції та інших впливів
(кабінетні дослідження та безпосередні спостереження)
Власне підприємство:
– результати реалізації цілей минулої стратегії;
– оцінка стану маркетингової сукупності;
– можливості, ресурси;
– маркетингова інфраструктура
– порівняльний аналіз “цілі – план – факт – оптимізація – відхилення”;
– причинний аналіз, пірамідальна структура;
– аналіз, бальна оцінка можливостей і здібностей;
– інформаційна служба, бухгалтерський і оперативний облік
Конфронтаційний аналіз (підприємство – конкуренція): ідентифікація переваг і недоліків на основі оцінки можливостей за допомогою інструментарію маркетингової сукупності
– аналіз SWOT;
– методи порівняльного аналізу
Детальний аналіз параметрів маркетингової сукупності:
– аналіз позицій стратегічних одиниць у сфері ринкових цін;
– аналіз процесу продажів продукції, витрат і прибутку протягом життєвого циклу виробів;
– аналіз частки торгових витрат;
– аналіз циклу “продукція – ринок – товарообіг – прибуток – витрати”
– аналіз портфеля замовлень (за методикою
БКГ, Мс Kinsey, поєднання аналізу портфеля і надходження грошових засобів);
– класифікація продукції за П. Дракером;
– метод аналізу збуту протягом життєвого циклу виробів;
– ABC-аналіз, оптимум Парето
Синтез: визначення актуальних проблемних областей, вузьких місць, обмежень, шансів, небезпек, ризиків
– причинний аналіз;
– аналіз SWOT, аналіз портфеля замовлень
Прогнози і передбачення:
– динаміка оточення підприємства;
– динаміка параметрів ринку;
– динаміка параметрів підприємств
– сценарій розвитку;
нормативний метод;
– аналіз часових рядів, екстраполяція;
– тенденцій, аналіз критичних зв’язків;
– операційні дослідження, імітаційні моделі;
– методи експертних оцінок Дельфі, мозкової атаки тощо
Планування цілей:
– місія підприємства, його ідентифікація, шлях розвитку;
– вибір цільового ринку (сегментів і локальних ринків);
– профілювання пропозицій;
цільові пріоритети, цільові траєкторії;
– масштаби цілей (техніко-економічна оцінка, ефективність із урахуванням тимчасових і просторових параметрів)
– портфель замовлень (план);
– SWOT (план);
– моделі прийняття рішень, методи оцінки варіантів;
– операційні дослідження, моделювання;
– аналіз ризику;
– методи творчого мислення при вартісному аналізі;
– методи експертних оцінок


12 8

Каталог: vidavnitstvo 1


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка