«Ефективні форми і методи контролю навчальних досягнень учнів». Огляд різних видів контролю за навчаннямСкачати 22,26 Kb.
Дата конвертації16.01.2020
Розмір22,26 Kb.

Методична панорама

«Ефективні форми і методи контролю навчальних досягнень учнів».

Огляд різних видів контролю за навчанням.
Незважаючи на те, що в педагогіці та методиці проведено багато досліджень з проблеми контролю успішності та оцінки знань, умінь і навичок учнів, проблема організації контролю в школі залишається актуальною.

Об'єкт дослідження - контроль і оцінка знань, умінь і навичок учнів.

Предмет дослідження - тести успішності, їх види та особливості застосування на уроках англійської мови.

Сутність і завдання контролю в навчально-виховній діяльності школи.

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю школярів невід’ємна складова частина навчального процесу. Він сприяє виявленню успішності навчання кожного учня, розкриттю причин недостатнього засвоєння учнями певного матеріалу і пошуку шляхів ліквідації прогалин у знаннях. Шкільна оцінка є також певним регулятором соціальних відносин у житті людини. У широкому розумінні термін „контроль" означає виявлення, вимірювання та фіксацію результатів у вигляді оцінного балу. Звідси, основними компонентами контролю є перевірка - виявлення знань і умінь, оцінка - вимірювання знань, умінь і навичок, встановлення їх рівня і облік -фіксація результатів оцінювання у вигляді оцінок у класному журналі, щоденнику, табелі, відомостях тощо.Мета контролю - забезпечення ефективності навчання.
Основними принципами контролю є:

- об'єктивність - оцінювання за встановленими критеріями,

- регулярність - контроль на всіх етапах навчання;

індивідуальний характер - контроль за роботою кожного, недопущення групової оцінки;

- гласність - повідомлення учневі результатів перевірки його роботи, мотивація оцінки;

- всебічність - контроль за усіма темами і розділами програми;

- різноманітність форм контролю.

Контроль з боку вчителя здійснюється під час проведення уроку і передбачає передусім корекцію помилок учня.

Контроль з боку учня може реалізуватись у формі взаємоконтролю, самоконтролю і самокорекції. Взаємоконтроль передбачає здійснення контролю володіння іншомовною мовленнєвою діяльністю самими учнями.
Особливості контролю і оцінки при вивченні іноземної мови

Контроль за ходом навчального процесу - важлива ланка у навчанні англійської мови. Він дає змогу оцінити навчальну діяльність кожного учня і класу в цілому, а також на основі здобутої інформації зробити висновок про "реальний стан мовної підготовки учнів і вносить необхідні корективи в хід навчального процесу: об'єктом контролю є володіння учнями видами мовної діяльності - аудіюванням, говорінням, читанням і письмом. При цьому обов'язково треба враховувати засвоєння учнями мовного матеріалу, в першу чергу — структурного, відповідно до вимог програмиОсобливості застосування тестового контролю на уроках англійської мови

Серед різних форм і методів перевірки засвоєння нового матеріалу певний інтерес ставить тестовий контроль. Порівняно із звичайними засобами контролю тести мають ряд переваг:

- відносно високий ступінь об'єктивності;

- можливість кількісної характеристики обсягу засвоєних знань;

- зручність для роботи із сучасними технологічними засобами;

- можливість вдосконалення тестів на основі результатів експериментальної перевірки, велику кількість тестових балів (кількох десятків або навіть сотень одиниць),що дає можливість застосувати статистичні методи;

- легкість проведення і підрахування результатів тестування;

- можливість використання стандартизованих засобів перевірки результатів тестування;

- зручність для масової перевірки.

Ці переваги тестів дають підставу вважати, що вони займають належне місце в навчальному процесі з іноземної мови. Багато творчо працюючих педагогів розробляють тести, які базуються на відповідних теоретичних принципах і до яких додаються спеціальні норми для оцінки знань, умінь та навичок учнів.

Самооцінювання
Основна функція освіти – розкрити індивідуальність кожної дитини, створити умови для її розвитку, забезпечити становлення засобами освіти критичності, самостійності, ініціативи, творчості. Тому одне із важливих завдань школи – формування сприймання дитиною навчального процесу як результату своєї власної діяльності, відповідальності за навчальну роботу, розвиток себе, своєї індивідуальності. Одним із важливих шляхів сприяння цьому - залучення самих учнів в оцінку своєї навчальної діяльності.

Активна участь дітей в самооцінюванні своїх досягнень на уроці дає змогу учню постійно й наполегливо контролювати свої власні досягнення, краще спланувати свій час і свою роботу, свої успіхи спостерігати й бачити самому, а не чекати на їх оцінювання вчителем, частіше отримувати оцінки, покращити свої досягнення з предмету.При організації самооцінювальної діяльності учнів на уроці вчителю треба виконувати такі умови: до кожної конкретної навчальної ситуації критерії оцінювання навчальної діяльності розробляти спільно з учнями; постійно створювати необхідну психологічну атмосферу довіри і взаєморозуміння.

Ухвалили: використовувати на уроках різні види оцінювання;
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
123456789 -> Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
123456789 -> Загальна характеристика роботи
123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка