Дубенська районна станція юних туристів Форми роботи з батьками у позашкільному навчальному закладіСкачати 301,5 Kb.
Сторінка1/35
Дата конвертації28.07.2020
Розмір301,5 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Дубенська районна станція юних туристів

Форми роботи з батьками у позашкільному навчальному закладі

(методичні рекомендації)Дубно – 2013

Підготувала : Ковальчук Галина Володимирівна –

керівник гуртків Дубенської районної станції юних туристів.


Схвалено педагогічною радою райСЮТур

Протокол № 2 від 24.12.2013р.

АНОТАЦІЯ

Кожна дитина - особистість. Якими б рисами вдачі не була вона наділена, якби вона не ставилась до оточуючого світу, вона залишається особистістю.

Допомогти її розвиткові та становленню в суспільстві - наше з вами, шановні педагоги, завдання.

Кожен з Вас має в руках ключик до серця дитини. Але трапляються випадки, коли ми не в змозі самі їх розв'язати. Тому ми звертаємось по допомогу до досвідчених учителів, відомих педагогів та психологів. Але досягти необхідних результатів ми зможемо тільки у тісному взаємозв'язку із сім'єю.

У збірнику, який Ви тримаєте в руках, зібраний матеріал про різні форми роботи з батьками.

Даний матеріал може стати в пригоді заступникам директорів з виховної роботи, вихователям,керівникам гуртків.ВСТУП

Особливістю роботи з батьківським колективом у позашкільному закладі, є постійна і тісна співпраця батьків з педагогами й учнями. До традиційних функцій батьківського колективу в позашкільному закладі додається ще й величезна за обсягом батьківська практична допомога станції юних туристів та багатогранна творча складова партнерської співпраці.

З-поміж багатьох функцій, які виконує сім'я, найважливішою є виховна. Однак катаклізми, що відбуваються у сучасному українському суспільстві, та економічні труднощі гальмують адаптацію сім'ї як соціального інституту до нових умов сьогодення, негативно позначаються на її виховній ролі. Вочевидь, що сьогодні сім'я не готова взяти на себе всю відповідальність за соціалізацію дітей.

Проте сім'я не є ізольованим мікросередовищем: багатоканальні зв'язки з'єднують її з суспільством; різноманітні зовнішні чинники впливають на її виховну функцію. Важливе місце тут займають заклади освіти, педагоги, які завдяки фаховій освіті володіють необхідними психолого-педагогічними знаннями, професійними вміннями і навичками, є важливою складовою в педагогічному трикутнику «дитина — батьки — вчитель». Важливу функцію координації виховних дій сім'ї за сучасних умов покладено на позашкільний освітній заклад, і від того, як організована і реалізована робота з батьками кожного навчального закладу і кожного його окремого класу, значною мірою залежить успішність процесу навчання і виховання дітей. Суттєвим за своєю значущістю завданням є широке залучення батьків, усіх дорослих членів сім'ї до співпраці з педагогічним колективом, до активної участі в житті навчального закладу, класу. Установлення та підтримка педагогічної співдії «діти — батьки — педагоги» повинні вибудовуватися на принципах взаємоповаги, довіри, відповідальності та рівноправному партнерстві.

Основою такої співдії повинна стати єдність у ставленні до дитини як до найвищої цінності. Зміст педагогічної діяльності вчителя у зазначеній спів дії повинен спрямовуватися на підвищення готовності батьків до виховання дітей, на усвідомлення ними важливості відповідального батьківства, на передачу всім дорослим членам родини певної психолого-педагогічної, фізіолого-гігієнічної, правової та іншої інформації, на формування у них відповідних практичних умінь та навичок.

В позашкільному навчальному закладі є постійним співробітництво адміністрації, керівників гуртків з батьківським комітетом, використовуючи його різноманітні форми. Традиційно, це участь: Проведення батьківських зборів по гуртках; Робота батьківського комітету закладу; Проведення консультації для батьків;  1. Залучення до участі в святі «День Позашкільника»

  2. Робота з батьками, діти яких пропускають заняття без поважних причин.

  3. Залучення батьків до участі у виховних заходах та святкових програмах закладу.

  4. Співпраця з батьками: спільний діалог «Ділова розмова»;

  5. «Вечір проблемних питань і відповідей» – зустріч з батьками;

  6. Залучення батьків до проведення Новорічних свят;

  7. Зустріч з батьками вихованців девіантної групи;

  8. Залучення батьків до організації участі вихованців у конкурсах різних рівнів;

  9. Організація участі батьків у проведенні звіту творчих колективів закладу;

  10. Робота з батьками щодо надання допомоги під час ремонтних робіт в закладі;

Сьогодення вплинуло на зміст позашкільної роботи з дітьми і підлітками. Ринкові відносини, конкуренція, вільний вибір галузі діяльності сприяють посиленню потреби особистості у додатковій освіті, ранньому професійному самовизначенні. І головне – потрібно посилювати увагу й зацікавленість батьків до позашкільної діяльності дітей.

РОБОТА З БАТЬКІВСЬКИМ КОЛЕКТИВОМ У ПОЗАШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Особливістю роботи з батьківським колективом у позашкільному закладі, є постійна і тісна співпраця батьків з педагогами й учнями. До традиційних функцій батьківського колективу в позашкільному закладі додається ще й величезна за обсягом батьківська практична допомога закладу та багатогранна творча складова партнерської співпраці.

Спільна праця об'єднала і працівників закладу, і учнів, і їх батьків. Без підтримки та допомоги батьківської громади в нас не було б ні затишних охайних приміщень, ні виїздів на численні районні та обласні змагання.

За ці роки тісної співпраці педагогів, учнів та батьків в закладі склалася певна система партнерської роботи, з'явилися сталі традиції. Якщо в перші роки існування закладу основною формою спілкування з батьками були збори,індивідуальні співбесіди, то сьогодні спілкування відбувається на якісно новому рівні.

Вивчаючи запити батьків, їх родинний досвід, естетичні вподобання та моральні пріоритети, кожен керівник будує свої відносини з батьківським колективом відповідно до напрямку роботи гуртка, свого професійного і педагогічного досвіду.

Сімейні свята, які вже стали доброю традицією проводяться й у вигляді посиденьок у невимушеній обстановці, й у вигляді веселих конкурсів «Туристична родина», вітальних концертів. Роль батьків у цих заходах як вдячних глядачів і активних учасників не задовольняла в повній мірі найбільш творчо налаштованих і завзятих татусів, бабусь і мам. Невдовзі до сімейних свят у закладі додалися й цікаві екскурсії - до міського виставкового залу, краєзнавчого музею,майстерні художника. І батьки, і діти, і педагоги, спілкуючись під час екскурсій, і духовно збагачувались, і більш пізнавали один одного. Педагоги ж, зі свого боку, запрошували на сімейні свята цікавих людей - народних майстрів, поетів, художників, акторів, обирали цікаві об'єкти екскурсій.

Вивчаючи батьківський колектив, ми зазначили, що серед причин, з яких батьки привели дітей до нашого центру 48 % респондентів назвали бажання реалізувати свій творчий потенціал. Інтерес батьків до занять у гуртках виявлявся завжди - часто вони просили дозволу відвідати занятті не тільки в ролі глядача, але й учня. У гуртку «Історичне краєзнавство» дізнавалися про «білі сторінки історії» свого району, міста чи села. Виховний ефект таких заходів важко переоцінити для створення теплої, комфортної атмосфери дружньої родини нашого освітнього закладу, де кожного помічають, заохочують і просто люблять.

Походи вихідного дня,тренувальні збори - ще одна добра традиція. Якщо в перших таких заходах батьки були тільки глядачами, то зараз вони активні учасники.

Тут уже творчий потенціал батьків реалізується в повній мірі та надихає і дітей, і педагогів. Після роботи завзято тренуються разом з власними дітьми. Звісно, це додаткове навантаження на керівника гуртка, але результат такої співпраці - позитивна мотивація учнів, підвищення ефективності навчальних занять, творча атмосфера в колективі.

Ніколи не буває порожньою «Скринька пропозицій, зауважень і побажань», яка знаходиться у керівника гуртка.

За принципом «долаємо проблеми разом» працює й адміністрація закладу, організовуються конференції для батьків та круглі столи за участю і дітей, і батьків, і педагогів.

Останньою інноваційною формою роботи з батьківським колективом є тренінгові сесії в рамках проекту «Покращення громадського здоров'я шляхом підвищення потенціалу місцевих громад». Тематика тренінгових занять: «Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини», «Виховання на основі здорового глузду», «Ранній розвиток дитини» відповідає інтересам та запитам батьків, їх визначенню в соціокультурному середовищі як особистості відповідальної за майбутнє своїх дітей.РОБОТА З БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ
Сучасна сім'я все більше стає головною ланкою у виховання дитини. Вона має забезпечувати її достатні матеріальні та педагогічні умови для інтелектуального, фізичного, морального та духовного розвитку.

У державній програмі «Освіта. Україна XXI століття» серед пріоритетних напрямків реформування освіти відзначено, що в основу національного виховання мають бути покладені принципи єдності сім'ї і школи, наступності та спадкоємності поколінь, прищеплення поваги до батьків, жінки-матері, організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного всеобучу сім'ї.

«Сім'я - це джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої держави».

«На моральному здоров'ї сім'ї будується педагогічна мудрість школи», - відзначив В. Сухомлинський (Сухомлинський. «Батьківська педагогіка». - К, 1978 - с.22).

Важливим компонентом у моделюванні виховної системи родини є визнання всіх членів сім'ї суб'єктами виховного процесу. Дитина в сучасних умовах виховується не тільки членами сім'ї, а й усім соціумом через засоби масової інформації, а також шляхом впливу виховних систем різних навчально-виховних закладів, унаслідок чого перестає сприймати авторитет батьків. Якщо батьки перестають працювати над собою, займатися самовдосконаленням, то дуже швидко з'явиться конфлікт між старшим і молодшим поколінням. Саме це і визначає необхідність надання психолого-педагогічної підтримки сім’ї. Навчання батьків слід здійснювати спільно з дітьми на базі навчально-виховного закладу, використовуючи активні форми і методи роботи з батьками — турніри, ділові ігри тощо.

Психолого-педагогічне середовище розвитку дитини створюється в процесі сімейного виховання та залежить від типу сім'ї.

Розуміння цього педагогами сприяє поглибленню зв'язків із родиною, пошуку можливостей щодо корекції сімейного виховання, підвищення психолого-педагогічної культури батьків, захисту дитини від несприятливого впливу неблагополучної сім'ї.

Мета «Батьківського клубу» — систематизувати знання батьків, що сприятиме більш плідному їх використанню у вихованні дітей. Допомогти батькам та дітям засвоїти якнайбільше гармонійно-доброзичливих типів взаємодії, сприяти створенню позитивного мікроклімату та взаєморозуміння в родині.

Основні принципи роботи «Батьківського клубу»

1. Особистий приклад батьків — найефективніший засіб виховання в родині.

2. Створення сприятливих умов для особистісного розвитку дитини

3. Наявність дисципліни та її дотримання з метою розуміння дитиною її вчинків та усвідомлення відповідальності за них.

4. Утвердження доброзичливих стосунків між дітьми та батьками.

5. Гідне ставлення до особистості дитини та емпатія з боку батьків, педагогів як одна з найважливіших засад виховання.

6. Повага до дитини, її думок, рішень та почуттів.

7. Співпраця батьків і педагогів для покращення продуктивності процесу виховання.

8. Виявлення та розвиток творчих здібностей дитини.

9. Уміння виправдовувати довіру дітей як обов'язковий компонент діяльності будь-якої соціальної групи.

Основні завдання діяльності «Батьківського клубу»

Підвищення рівня обізнаності батьків у правовому аспекті виховання дитини.

• Формування здорового способу життя в усіх членів педагогічного процесу.

• Вивчення стану сімейного виховання.

• Підготовка батьків до можливих кризових ситуацій.

• Відпрацювання психолого-педагогічних методик з метою покращення виховання дитини в сім'ї.

• Формування необхідних навичок у батьків: вирішення проблем батьків та проблем дитини, застосування гуманних методів сімейного виховання.

• Сприяння формуванню сімейних умов, сприятливих для творчого розвитку дитини.

Форми роботи засідань «Батьківського клубу»

1. Групові дискусії за темами.

2. Тренінгові заняття.

3. Лекції та бесіди на актуальні теми.

4. Індивідуальні консультації.

5.Ділові та рольові ігри.

Форми клубних засідань допомагають батькам уникнути зайвих хвилювань, тривоги, оскільки на засідання збираються батьки за інтересами. На заняттях у групі батьки зможуть навчитися активно слухати, усвідомити більш ефективні форми взаємодії і дітьми, самовдосконалити себе як вихователів та закріпити почуття впевненості у собі. Заняття з підготовки батьків до виховання культури взаємин із дітьми спрямовані на вивчання сімейного кодексу культури батьків і дітей; визначення ефективних способів виховання культури взаємин батьків і дітей; удосконалення системи виховання у дітей доброзичливості, чуйності, щедрості як основи реалізації культури взаємин між дорослими і дітьми.

Засідання «Батьківського клубу» проводяться з батьками, діти яких у цей час знаходяться на заняттях у гуртках.

Заняття проводяться в колі. Кількість учасників — не більше ніж 12-15 осіб.

Важливим є створення комфортної обстановки, бажано наявність килиму, столів для проведення письмових та рисункових занять.

З метою виявлення запиту батьків і отримання додаткової інформації про них можна провести попереднє анкетування.

Основна форма проведення засідань за програмою — практична робота, під час якої виробляються певні уміння та навички взаємодії з дітьми. Причому обов'язково перед практичною роботою проводиться ознайомлення з теоретичним матеріалом.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗАСІДАНЬ БАТЬКІВСЬКОГО ВСЕОБУЧУ
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка