Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з Основ здоров’я у , 2, класах Протягом вересня-грудня 2016 рокуДата конвертації23.07.2020
Розмір41,5 Kb.
ТипДовідка

Довідка

про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів

з Основ здоров’я у 1, 2, 4 класах
Протягом вересня-грудня 2016 року відповідно до перспективного плану школи вивчалося питання щодо стану викладання предмету «Основи здоров’я» у початкових класах Удачненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, а саме у 1, 2, 4 класах. Узагальнення вивчених матеріалів здійснено на основі аналізу відвіданих уроків у відповідних класах, аналізу представленої шкільної документації, співбесід з вчителями та адміністрацією школи.

У 2016-2017 навчальному році «Основи здоров’я» в 1 та 4 класах викладає Харченко Світлана Вікторівна. Вищу освіту отримала у 1999 році, закінчивши Слов’янський ДПУ. Педагогічний стаж 20 років. Спеціаліст І категорії. Бовкун Юлія Володимирівна викладає даний предмет у 2 класі. В 1997 році закінчила Харківський ДПУ ім. Г.С.Сковороди. Педагогічний стаж 23 роки. Спеціаліст І категорії, має звання «Старший учитель».

Навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я – одне з найважливіших завдань сучасної школи, яке реалізується в предметі «Основи здоров’я». Мета предмета «Основи здоров’я» – формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, оволодіння життєвими навичками здорового способу життя та безпечної для здоров’я поведінки. У процесі навчання зазначена мета передбачає вирішення таких завдань: формувати уявлення про здоров’я, мотивувати позитивне ставлення до збереження життя і зміцнення здоров’я, формувати основні життєві навички щодо здорового способу життя та безпечної поведінки, виховувати потребу в здоров’ї як важливої життєвої цінності.

Викладання предмета «Основи здоров’я» у 1–4-х класах здійснюється за навчальними програмами: «Основи здоров’я». 1–4 класи (автор О.В. Гнатюк). Учні початкових класів забезпечені підручниками за даними програмами на 100 %.

Аналіз представленої документації свідчить про обізнаність та дотримання вчителями сучасних вимог щодо оформлення сторінок класних журналів з даного предмету, оцінювання знань учнів з предмету здійснюється вербально; в наявності – поурочні та календарні плани, відповідно до яких проводяться практичні роботи, підсумкові уроки з тем предмету.

Відвідані уроки, за результатами вивчення стану викладання основ здоров’я у початковій школі, а також співбесіди показали, що вчителі, як правило, формують і розвивають здоров’язберігаючу компетенцію учнів, застосовують метод розвитку життєвих навичок, реалізуючи концепцію особистісно-орієнтованого навчання і ставлячи за мету позитивні зрушення в поведінці учнів, удосконалення здатності дітей адаптуватися в повсякденному житті.

Бовкун Юлія Володимирівна на уроках в 2 класі розвиває мислення, мовлення дітей, удосконалюючи практичні уміння й навички через рольові та дидактичні ігри, проблемні запитання, творчі завдання, тести, вправи-тренінги, використання міжпредметних зв’язків та зв’язків з навколишнім середовищем й життєвим досвідом дитини. Доцільно поєднує навчально-пізнавальну і ігрову діяльність з практично-дійовою через доступність і зацікавлення навчальним матеріалом, його унаочнення, через використання запитань проблемного характеру з життя, опору на досвід і знання дітей, різні форми організації навчальної діяльності учнів (індивідуальну, в парах, групах, колективну).

Харченко Світлана Вікторівна на уроках з даного предмету перевагу надає практичним діям молодших школярів, практичному застосуванню теоретичних відомостей у повсякденному житті; використанню життєвого досвіду дітей, поєднанню різних видів організації пізнавальної діяльності (спостереження, практичні завдання, ігрові ситуації, інсценізації, робота в парах, трійках, робота «Довідкового бюро») ; приділяє належну увагу формуванню психічної та духовної складових здоров’я через милосердя, співчуття, взаємодопомогу, оволодіння уміннями й навичками морально-етичної поведінки.

Використовуює нестандартні форми проведення уроків: проблемні ситуації, практичні роботи. У структурі уроків вчителя органічно поєднується навчально-пізнавальна та оздоровчо-рухова діяльність дітей, включаються різні види діалогу, групової співпраці тощо.

Бовкун Ю.В. та Харченко С.В. подають життєво важливий навчальний матеріал з предмету «Основи здоров’я» доступно, цікаво та емоційно; організовують навчально-пізнавальну діяльність через гру, що відповідає віковим особливостям учнів, допомагають підготувати дитину до правильних і вмілих дій у реальних умовах; планують практичні роботи і рольові ігри, формуючи у дітей зацікавленість до навчання, установку на роботу, створюють атмосферу позитивного настрою до частково-пошукової діяльності. Особливу увагу вчителі приділяють виробленню практичних навичок молодших школярів , формуванню в учнів моделей поведінки в нестандартних, екстремальних ситуаціях на вулиці, у побуті, у транспорті, у школі, на воді, тощо.Вчителі проводять в системі послідовну позакласну роботу: тижні здоров’я, тематичні виховні години, тематичні виставки малюнків, плакатів, про що свідчать слідові матеріали. У класних кімнатах оформлені куточки здоров’я з відповідними матеріалами.

Але поряд із позитивними явищами наявні певні недоліки. При організації навчально-виховного процесу на уроках з основ здоров’я педагогам слід звернути увагу на наступне:
- не завжди раціонально використовується час на уроці (більше часу витрачається на фронтальну роботу з класом з метою активізації навчальної діяльності, а на практично-дійові види і активні форми роботи з метою розв’язання проблемних ситуацій, виконання практичних дій або їх моделювання у змінених чи нестандартних умовах часу не вистачає);

  • вчителі не застосовують проблемно-пошукові завдання, завдання творчого характеру, активні та інтерактивні форми роботи з учнями;

Заступник директора З НВР Харченко С.В.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка