Довідка Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з економіки в 11 класіСкачати 58,41 Kb.
Дата конвертації26.03.2019
Розмір58,41 Kb.
ТипДовідка
Довідка

Про стан викладання та рівень навчальних

досягнень учнів з економіки в 11 класі
Відповідно до перспективного плану перевірки стану викладання навчальних предметів, річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю протягом листопада 2016 року адміністрацією школи вивчався стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів 11 класу з економіки.

Метою перевірки було:

- вивчення питання забезпечення базового рівня знань учнів економіки;

- матеріально-технічне та методичне забезпечення навчально-виховного процесу:

• відповідність викладання навчальним програмам;

• об`єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів;

• розвиток творчих здібностей учнів;

• використання диференційованого підходу; формування знань, умінь і навичок у відповідності до вимог програм для загальноосвітніх шкіл;  • науковість, планування навчального матеріалу;

• підбір наочності, індивідуальних завдань з урахуванням індивідуальних здібностей учнів;

• наявність поурочних і календарно-тематичних планів, їх якість;

• використання наочних посібників;

• раціональне використання робочого часу;

• забезпеченість підручниками.

У процесі вивчення були відвідані уроки, проаналізовано стан матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення викладання предметів та рівень їх використання, перевірена учительська документація, проведено співбесіду з вчителем, вивчено рівень навчальних досягнень учнів 11 класу, здійснено огляд роздаткового матеріалу та наочності, здійснено перевірку поурочного планування, проведено контрольну роботу.

Предмет «економіка» викладається в 11 класі по 1 годині на тиждень за підручником «Економіка» (автор Радіонова І.Ф.), рекомендованим МОН України від 16.03.2011 р. Економіку в школі викладає Дерев’янко Ніна Юхимівна – вчитель математики вищої кваліфікаційної категорії,відмінник народної освіти, педагогічний стаж - 43 років.

Календарне планування вчителя складено відповідно програм і підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України та затверджено адміністрацією школи, наявні методичні рекомендації щодо викладання економіки в поточному навчальному році та критерії оцінювання знань.

Матеріально-технічне забезпечення економіки знаходиться на достатньому рівні, учні на 100% забезпечені навчальними підручниками, ведуть робочий зошит з предмета.

На уроках економіки Ніна Юхимівна формує пізнавальний інтерес до вивчення предмета, допитливість та цікавість учнів; насичує уроки матеріалом, що потребує активного мислення, велику увагу приділяє виробленню в учнів навичок розв’язання економічних задач, посилює практичну спрямованість уроків економіки, вчить самостійно набувати, засвоювати і застосовувати економічні знання, спостерігати і пояснювати сучасні економічні явища.

Пояснення нового матеріалу побудовано на принципах мотивації навчання, доступності, науковості, зв’язку з життям, теорії з практикою. Учні працюють з опорними схемами, співставляють таблиці, вирішують економічні задачі.

Учитель прагне формуванню ключових компетентностей учнів, пізнавального інтересу засобами економіки, вмінню учнів працювати з різними джерелами інформації, робити висновки. Велика увага приділяється самостійній роботі учнів, роботі з підручником. Учні ведуть записи у робочих зошитах. Для економії часу на уроці учителька роздруковує кожному учневі шаблони, зокрема, для виконання в них необхідних обчислень та побудови графіків або розв’язання задач в графічній формі. Практичні та контрольні роботи виконуються на окремих аркушах.До навчально – методичного забезпечення викладання предмету входять:

  • Опорні схеми до всіх тем курсу;

  • Мультимедійні презентації до всіх уроків;

  • Кольорові ілюстрації до тем: «Податки», «Макроекономічний кругообіг», «Міжнародні організації», «Фінансово – бюджетна система України», «Світове господарство» та ін.;

  • Картки для здійснення контролю знань учнів з усіх тем курсу. Частина цих матеріалів розроблена особисто учителем.

Під час підготовки до уроків учителька використовує додаткову літературу, зокрема:

  • Економіка. Педагогічні тести. Завдання та відповіді. (укл.Т.А. Масло та ін.);

  • Математика + Економіка: Методичні рекомендації. За ред.Л.М.Співак;

  • Дахнова О.Є. Основи економіки: Практичний довідник;

  • С.Лях. Економіка в задачах з математики та інші.

З метою вивчення результативності викладання курсу здійснено аналіз рівня навчальних досягнень учнів 11 класів з економіки за останні 3 роки. Отримали наступні результати:

Навч.рік

К-сть учнів

Рівень навчання

Якісний
показник

%
успішності

Поч.

Середн

Дост.

Вис.

Учнів

%

Учнів

%

Учнів

%

Учнів

%2013-2014

14

-

-

4

29

9

64

1

7

71

100

2014-2015

16

-

-

6

36

10

64

-

-

64

100

2015-2016

9

-

-

5

55

4

45

-

-

45

100

Разом

39

-

-

15

40

23

58

1

7

60

100

Крім того, було проведено контрольний зріз знань учнів 11 класу з тем «Основи економічного життя суспільства». Результати отримали наступні:Кількість
учнів

Писали

Рівень навчальних досягнень

Якісний показник

Середній бал

Вис

%

Дост

%

Серед

%

Поч


%

5

5

2

40

3

60

-

-

-

-

100

8,0

Учні в більшості на достатньому та високому рівнях засвоїли зміст економічних явищ, що вивчалися під час проходження теми «Основи економічного життя суспільства». Для частини учнів труднощі визвало розв’язування задач та побудова графіка. Причиною є те, що при 1 годині викладання предмету дуже мало часу на практичне відпрацювання тем.

Не приділяється увага роботі з обдарованими дітьми, учні школи уже кілька років не приймають участь в районних олімпіадах з економіки, також

недостатньою залишається залучення учнів до науково-дослідницької роботи з економіки, їх участь у конкурсах різних рівнів.

Виходячи з вищесказаного рекомендую:

1.На засіданні шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу проаналізувати типові помилки, які допустили учні при написанні контрольної робіти, результати врахувати при виставленні тематичних оцінок.

2.Дерев’янко Н. Ю., вчителю економіки:

2.1. У 2017/2018 н.р. покращити роботу з обдарованими дітьми з економіки і забезпечити більш якісну підготовку до олімпіад, конкурсів.

2.2. Практикувати організацію екскурсій на виробництва району з метою ознайомлення з організацією діяльності.2.3. Продумувати ефективне використання різноманітних форм і методів роботи з учнями на уроках та періодично організовувати змістовну позакласну роботу з метою розвитку інтересу учнів до вивчення предмету.

Заступник директор з НВР Н. М. Біла
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
downloads -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
downloads -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
downloads -> Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Я. Франка «Зів'яле листя»
downloads -> Мозгова людмила Анатоліївна
downloads -> Малієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
downloads -> Главное управление образования Луганской областной государственной администрации
downloads -> Тема: Азбука дорожнього руху
downloads -> Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів з питань формування навичок здорового способу життя І. Вступ Суспільству сьогодні особливо потрібні сильні, здорові особистості, які чітко розрізняють поняття добра і зла, любові і ненависті
downloads -> На м’якій постелі спати – у здоров’ї програвати


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка