Дорожня карта приєднання України до спільної транзитної процедури єс/єавтСторінка1/6
Дата конвертації17.04.2019
Розмір0,86 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ЗАТВЕРДЖУЮ
від Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України


ЗАТВЕРДЖУЮ
від Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖУЮ
від Державної фіскальної служби України

_______________________
«___» ___________ 2018 р.

_______________________
«___» ___________ 2018 р.

_______________________
«___» ___________ 2018 р.


Дорожня карта приєднання України

до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ

  1. Загальні аспекти

  2. Мета

  3. Фази виконання Дорожньої карти

  4. Терміни реалізації фаз Дорожньої карти

4.1. Фаза реалізації основних завдань

4.2. Фаза реалізації ІТ

4.3. Фаза навчання

4.4. Фаза розгортанняСкорочення


CCN/CSI

Спільна мережа спілкування/Інтерфейс спільної системи

ECG

Електронна митна група

EDI

Електронний обмін даними

NCTS

Нова комп’ютеризована транзитна система1. Загальні аспекти
Метою цього документа є всеосяжне загальне планування необхідних кроків для застосування NCTS у світлі приєднання до Конвенції про спільний транзит.

Необхідно зазначити, що цей документ є так званим живим документом з не абсолютно фіксованими датами. Багато з них знаходяться під впливом зовнішніх факторів і майбутніх розробок. Також буде необхідно розділити роботу на складові з розподілом обов’язків.


Ця Дорожня карта включає в себе такі важливі складові:

  • Митні питання

  • ІТ

  • Навчання

  • Розгортання

Ця Дорожня карта є основою не тільки для всіх видів діяльності, але й для планування потреб у технічних, людських та фінансових ресурсах.2. Мета
Дорожня карта має включати всі відповідні етапи та діяльність, необхідну для повної імплементації правил спільного транзиту, в тому числі NCTS. Крім того, необхідною умовою виконання Дорожньої карти є призначення відповідальних осіб у сферах ІТ та митних процедур.

3. Фази виконання плану дій
1. Фаза реалізації бізнес-процесів

Ця фаза включає в себе перелік необхідних для виконання завдань для підгрупи з митних процедур Робочої групи.

2. Фаза реалізації ІТ

Ця фаза включає в себе перелік необхідних для виконання завдань для підгрупи з інформаційних технологій Робочої групи.

3. Фаза навчання

Ця фаза включає в себе всі дії, які необхідно виконати персоналу, який відповідає за сферу навчання.

4. Фаза розгортання

Ця фаза включає в себе перелік необхідних для виконання завдань для підгрупи з митних процедур та підгрупи з інформаційних технологій Робочої групи.

   

4. Здійснені заходи з приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ
В рамках виконання зобов’язань України з приєднання до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ здійснено наступний обсяг роботи:
1) для успішної реалізації Дорожньої карати (Плану дій) створено Наглядову раду та Робочу групу, повноваження та діяльність яких регламентовані наказом ДФС від 10.04.2015 № 270. Згідно з наказом ДФС від 23.06.2018 № 395 склад Наглядової ради та Робочої групи оновлено;
2) підготовлено та направлено на адресу Урядового офісу з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України перелік актів законодавства ЄС для здійснення їх перекладу на українську мову;
3) з метою інформування громадськості на офіційному веб-порталі ДФС розміщено відповідну інформацію щодо початку роботи з приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ;
4) розроблено проекти змін до національного законодавства, які відповідатимуть нормам Конвенцій, в тому числі проектів змін до Митного кодексу, актів законодавства, нормативно-правових актів та наказів ДФС, а саме:
- законопроект «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо приведення транзитних процедур у відповідність до Конвенції про єдиний режим транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами)». Законопроект перебуває на розгляді Верховної Ради України (реєстр. № 5627 від 29.12.2016), мета якого – започаткування процедури приєднання до Конвенції про єдиний режим транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами. У травні 2018 року законопроект № 5627 був винесений на розгляд Верховної Ради України але відхилений народними депутатами.

Прийнятий у 2-му читанні 05.07.2018 Верховною Радою України проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України» від 28.07.2017 р. № 7010 включив доопрацьовані положення, що були запропоновані у законопроекті № 5627.

27.07.2018, за інформацією прес-служби Глави держави на офіційному сайті, Президент України повернув законопроект до Верховної Ради України із пропозиціями на доопрацювання;
- законопроект «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України (щодо імплементації положень Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20.05.1987 р. та Конвенції про єдиний режим транзиту від 20.05.1987 р.)». Направлений на розгляд до Мінфіну (лист ДФС від 02.02.2017 № 308/4/99-99-18-02-01-13), доопрацьовану редакцію направлено 21.08.2017;
- наказ ДФС від 19.01.2017 № 26 «Про затвердження Класифікатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних підрозділів». Цим наказом здійснено приведення форматів кодів ДФС, митниць, митних постів, відділів і секторів митного оформлення та пунктів пропуску (пунктів контролю) у відповідність до вимог Конвенції про єдиний режим транзиту;
- наказ Мінфіну від 28.12.2016 № 1193 «Про затвердження змін до деяких відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій». Наказ має на меті вдосконалення та актуалізацію відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій (коди окремих документів та типів митних декларацій приводяться у відповідність до Конвенцій про єдиний режим транзиту та про спрощення формальностей у торгівлі товарами), та забезпечення тестового функціонування нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS) на національному рівні в ДФС;
- наказ Мінфіну від 01.06.2018 № 541 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року № 1011». Згідно з наказом Класифікатор видів транспорту викладено в новій редакції з метою приведення його у відповідність до європейського законодавства з питань митної справи, вдосконалення та актуалізації відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій;
5) визначені та обговорені теми для започаткування проекту Twinning, сформовано та відправлено заявку Twinning, взято участь у заходах, що проводились в рамках проекту Twinning;
6) підготовлено та направлено на адресу структурного підрозділу ДФС, відповідального за розробку програмного забезпечення, заявку на встановлення електронної системи обміну даними про товари, які переміщуються транзитом (версія 0.0.1), необхідну для розробки програмного забезпечення щодо встановлення електронної системи обміну даними про товари, які переміщуються транзитом;
7) здійснено аналіз довідників, які використовуються в інформаційних системах ЄС при роботі NCTS, на предмет їх повного застосування або внесення змін до існуючих довідників інформаційної системи ДФС;

8) опрацьовано та визначено можливі ризики у проекті NCTS;


9) здійснено порівняльний аналіз існуючої інформаційної системи ДФС та NCTS на предмет визначення обсягів та строків доопрацювання;
10) здійснено аналіз діючої ІТ інфраструктури митного адміністрування (визначення всіх необхідних інтерфейсів) на предмет забезпечення повноти функціональної системи в майбутньому;
11) оновлено навчально-методичні матеріали щодо загальних положень Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами та Конвенції про єдиний режим транзиту; розміщено матеріали в Електронному навчально-методичному кабінеті у відомчій мережі ДФС за адресою 172.21.160.11; включено в плани спеціальної та спеціалізованої підготовки посадових осіб органів ДФС на 2018 рік заняття щодо загальних вимог Конвенцій на тему: «Міжнародні процедури загального транзиту»;
12) розроблено та погоджено із заінтересованими сторонами проект Угоди про надання фінансових гарантій, 28.03.2018 направлено до Незалежної асоціації банків України (станом на 09.08.2018 укладено Угоди про надання фінансових гарантій з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «МТБ БАНК» та АБ «УКРГАЗБАНК»);
13) направлено звернення до Представництва України при Європейському Союзі (лист від 05.09.2017 № 15180/5/99-99-09-03-01-16) для отримання допомоги у вирішенні окремих питань технічної реалізації та впровадження нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS) в Україні, зокрема, інформації про структуру бази даних інформаційної системи, яка використовується в одній із країн ЄС для NCTS;
14) досягнута попередня домовленість (під час зустрічі 20.02.2018 керівництва ДФС з керівництвом Митного департаменту при Міністерстві фінансів Литовської республіки) про можливість закупівлі Європейською стороною для ДФС програмного забезпечення «Minimum Common Core», розробленого Єврокомісією для NCTS;
15) опрацьовано та остаточно погоджено українською стороною проект Плану заходів з реалізації третього компоненту «Мобілізація доходів бюджету» Програми підтримки управління державними фінансами в Україні (далі – План заходів EU4PFM), Компонент 6 якого передбачає допомогу з приведення національного митного законодавства у відповідність до законодавства ЄС та кращих міжнародних практик в частині приєднання до Конвенції про спільну транзитну процедуру та запуску NCTS, Компонент 7 – пропонує допомогу в розробці функціональної автоматизованої системи ризиків для NCTS та її інтеграції в загальний процес контролю і управління ризиками.


Каталог: data -> material -> 000
000 -> Порівняльна таблиця організації навчання за дистанційним курсом „Модернізація державної податкової служби України”
000 -> Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян, і не підлягають оподаткуванню
000 -> Місія, функції, повноваження, основні завдання
000 -> Твір – роздум «Майбутнє країни в моїх мріях»
000 -> Додаток 2 до листа Житомирської митниці дфс від. 01. 2019 № Звіт про виконання Плану роботи Житомирської митниці дфс
000 -> Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці в апараті Державної фіскальної служби України Загальні положення
000 -> Головному інспектору канцелярії
000 -> Основні напрями реформування української митниці Зміст Вступ іi. Напрями реформування української митниці


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка