Доповідь В. В. Стельмах «Шляхи та засоби реалізації завдань національного виховання на засадах педагогічної спадщини Софії Русової»Сторінка1/3
Дата конвертації30.03.2019
Розмір80 Kb.
  1   2   3
Доповідь В.В.Стельмах

«Шляхи та засоби реалізації завдань національного виховання на засадах педагогічної спадщини Софії Русової»
(Слайд 1)

На долю українського народу випала безмежна кількість страждань і принижень національної гідності. Причиною яких була чужоземна окупація, тоталітарний лад, якому змушена була підкорятися Україна. Визволитися з неволі і стати вільною наша держава змогла лише чверть століття тому. Нашою незалежністю ми завдячуємо справжнім патріотам української нації, високому патріотизму україського народу.

В поневоленій країні не могла бути вільною національна культура і національна школа. За українську освіту боролися багато синів і дочок України. Серед них визначними постатями були видатні педагоги нашої Чернгівщини: К. Ушинский, С. Русова, Г. Ващенко, які своїми ідеями народності у вихованні, націоналізації школи та дошкільної освіти, виховання українського ідеалу під гаслом «Служба Богові й Батьківщині» сприяли наближенню вільної української думки, культури, освіти.

(Слайд 2)

Сьогодні, в переддень ювілейного дня народження Софії Федорівни Русової, ми згадуємо її як справжню українку. В умовах, коли українська думка і українська нація фактично могла існувати лише в нелегальних умовах, жінка-патріот знаходила можливість на Україні та поза її межами пропагувати українську національну культуру, боротись за самостійну українську державу, організовувати національний рух українського жіноцтва, одночасно працювати в різних сферах освіти, науки. Вся діяльність C. Русової як педагога, науковця, громадського діяча була направлена на створення в Україні власної системи національного виховання.

Її педагогічні ідеї і погляди не втратили своєї значимості і сьогодні. Навпаки, в нелегкий час розбудови вільної України, час боротьби за демократію, цілісність і незалежність держави, як заклик до дії звучать слова педагога: “Життя не жде: воно нас кличе до роботи, і доля, щастя нашого народу залежить від того, як ми переведемо в життя дороге, велике гасло: вільна національна школа для виховання вільної, свідомої, дужої нації”.

Софія Русова глибоко усвідомлювала, що неможливе самоствердження українців як нації без формування української культури, мистецтва, без розвитку освіти. Важливу роль в цьому вона надавала школі. “Школа – великий фактор для остаточного формування нації.”

Наголошуючи на важливості нової національної школи на Україні педагог відводила провідну роль вчителю. “В національній школі вчитель не може не бути патріотом, щирим і глибоким. …Велика місія учителя національної школи – в його руках майбутність народу…“

Софія Русова вважала, що націоналізація школи можлива лише якщо відбудеться «...безпосередня націоналізація педагогічних засобів виховання і навчання...» і «єднання з людом…»

Вивчення історії, географії через книжки, а найкраще через екскурсії, український стиль оформлення інтер’єру, вивчення народних традицій, особистий приклад моральної довершеності оточуючих у своїй єдності сприятимуть формуванню високоморальної особистості, яка з гордістю носитиме звання українець.

Серед засобів, якими керує національна школа, вчена в першу чергу називає рідну мову. Вивчати її потрібно через усну народну творчість, твори українських письменників, поступово привчаючи дітей до вмілого використання мови для висловлення власних думок, почуттів. ”…треба навчати учнів вільно, коректно і красиво володіти мовою. ”

Привчаючи дітей до сприймання і розуміння творів мистецтва, тим самим ми учимо їх сприймати красу рідного краю, виховуємо гордість за митців своє Батьківщини. Краса і довершеність рідної мови, народного мистецтва сприяють як естетичному вихованню дітей, так само одночасно впливають і на утвердження їхньої національної свідомості, бо “Естетичне виховання не може бути не національним”. – Стверджує Софія Русова.

Педагог велику роль у вихованні дітей відводила матері, сім‘ї, різним осередкам виховання, всьому, що оточує дитину. Тому важливо, щоб зростала дитина в оточенні добра і справедливості, бачила приклади високоморальних поступків, приклади любові і відданості Батьківщині.

Сучасна загальна середня освіта, в тому числі і початкова, зазнає реформування. Проте незмінним завданням сучасної української школи залишається виховання любові до Батьківщини, рідної мови, патріотичних почуттів. А це є в свою чергу слідування ідеям великого педагога С.Ф. Русової.

Державний стандарт початкової загальної освіти ставить перед нами завдання особистісного розвитку учня, «формування його соціальної і громадянської компетентностей шляхом засвоєння різних видів соціального досвіду, що складається із загальнолюдських, загальнокультурних та національних цінностей, соціальних норм, громадянської активності, прийнятої в суспільстві поведінки, толерантного ставлення до відмінностей культур, традицій і різних думок.»

Відповідно до «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді» ( наказ Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 р. № 641)«Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.»

У початкових класах націонално-патріотичне виховання здійснюється на основі внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів та зміст виховної роботи: ціннісне ставлення до себе, до сім‘ї, родини, до культури і мистецтва, до суспільства і держави. Для молодших школярів соціальна і громадянська компетентності є ключовими і впроваджуються через усі освітні галузі.

Освітня галузь «Мови і літератури» передбачає вивчення мови не лише з метою опанування усіма видами мовленнєвої діяльності, а з метою соціально-культурного розвитку особистості. За загальнодержавними вимогами до рівня підготовки , учні початкової школи повинні:

«знати і вміти записувати назву держави та її столиці; знати державні символи України; розуміти і пояснювати значення слів — назв предметів побуту, народних звичаїв; використовувати тематичні групи слів народознавчого змісту в мовленні;

знати казки, пісні, прислів’я, приказки, загадки, лічилки; уміти доречно використовувати їх в усному і писемному мовленні для його увиразнення;

знати формули національного мовленнєвого етикету і використовувати їх під час спілкування; дотримуватися правил етикету під час спілкування з представниками різних вікових груп і статусів.»

В свою чергу освітня галузь «Суспільствознавство» серед ряду державних вимог передбачає, що учні початкових класів повинні :

«мати уявлення про Конституцію України, державний устрій, головні історичні події, традиції і звичаї українського народу, основні пам’ятки; знати свій родовід, історію і традиції своєї школи; національну символіку і державні символи; основні права та обов’язки громадянина.»


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
downloads -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
downloads -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
downloads -> Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Я. Франка «Зів'яле листя»
downloads -> Мозгова людмила Анатоліївна
downloads -> Малієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
downloads -> Главное управление образования Луганской областной государственной администрации
downloads -> Тема: Азбука дорожнього руху
downloads -> Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів з питань формування навичок здорового способу життя І. Вступ Суспільству сьогодні особливо потрібні сильні, здорові особистості, які чітко розрізняють поняття добра і зла, любові і ненависті
downloads -> На м’якій постелі спати – у здоров’ї програвати


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка