Додаток до рішення сесії районної ради скликання відСкачати 432,19 Kb.
Сторінка1/9
Дата конвертації31.12.2018
Розмір432,19 Kb.
ТипДодаток
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Додаток

до рішення 8 сесії районної ради

7 скликання від 28.10.2016

№ 29-08-07
С Т А Т У Т

КОЗЯТИНСЬКОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО

НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

І-ІІІ СТУПЕНІВ «ШКОЛА-ІНТЕРНАТ-ГІМНАЗІЯ»

ІМ.В.М.ПІДГОРБУНСЬКОГО

(нова редакція )

м. Козятин – 2016

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Козятинський загальноосвітній навчально-виховний комплекс І - ІІІ ступенів «Школа – інтернат – гімназія» імені В.М. Підгорбунського

створений рішенням 12 сесії Козятинської районної ради 5 скликання від 12.10.2007 «Про внесення змін до рішення 17 сесії районної ради 4 скликання від 23.12.05 №16-17-04 «Про реорганізацію Козятинської загальноосвітньої школи – інтернат І-ІІІ ступенів в спеціалізований навчально-виховний заклад «Козятинська загальноосвітня школа-інтернат-гімназія», знаходиться у спільній комунальній власності територіальних громад Козятинського району, управління якою здійснює Козятинська районна рада.

1.2 Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

22145 Вінницька область, Козятинський район с. Сигнал, вулиця Ярослава Мудрого, 168, тел.(04343) 2-79-40, e –mail: internatkaz@ukr.net

1.3 Повна назва – «Козятинський загальноосвітній навчально – виховний комплекс І – ІІІ ступенів «Школа-інтернат – гімназія» ім. В.М.Підгорбунського; скорочена назва – Козятинський ЗНВК «Школа-інтернат – гімназія».

1.4 Козятинський загальноосвітній навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів «Школа-інтернат-гімназія» ім.В.М.Підгорбунського (далі – Козятинський ЗНВК «Школа-інтернат – гімназія») є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, гербову печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.5 Засновником Козятинського ЗНВК «Школа-інтернат-гімназія» є Козятинська районна рада Вінницької області.

1.6 Головною метою Козятинського ЗНВК «Школа-інтернат-гімназія» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.7 Головними завданнями Козятинського ЗНВК «Школа-інтернат- гімназія» є:


 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

 • виховання громадянина України;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 • реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

 • пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей;

 • оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання і виховання.

1.8 Козятинський ЗНВК «Школа-інтернат-гімназія» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, Положенням про загальноосвітню школу-інтернат, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 12.06.2003 року №36, Положенням про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1121 від 05.10.2009 року.

1.9 Козятинський ЗНВК «Школа-інтернат-гімназія» самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.10 Козятинський ЗНВК «Школа-інтернат-гімназія» несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:


 • безпечні умови освітньої діяльності;

 • дотримання державних стандартів освіти;

 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни.

1.11 У Козятинському ЗНВК «Школа-інтернат-гімназія» мовою навчання є українська мова, запроваджується поглиблене вивчення предметів природничого і гуманітарного циклів. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, можуть створюватися класи з російською мовою навчання. Профільне навчання організовується за природничим, гуманітарним та універсальними напрямками. В подальшому навчальний заклад може змінити вибраний напрямок.

1.12 Козятинський ЗНВК «Школа-інтернат – гімназія» має право: • проходити в установленому порядку державну атестацію;

 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

 • визначати контингент учнів;

 • проводити прийом і зарахування учнів на навчання всіх категорій;

 • виключати учнів із школи, якщо це не суперечить чинному законодавству;

 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;

 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

 • призначати стипендії здібним і обдарованим дітям;

 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

 • користуватися пільгами, що передбачені державою;

 • запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних на договірних (контрактних умовах);

 • здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

 • встановлювати форму для учнів;

 • створювати Фонд підтримки розвитку школи;

 • укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо, а відповідно до чинного законодавства України.

1.13 У Козятинському ЗНВК «Школа-інтернат-гімназія» створюються та функціонують: педагогічна рада, методична рада, по можливості – піклувальна рада, кафедри (методичні об’єднання ) вчителів-предметників, класних керівників, вихователів, динамічні творчі групи, які створюються за наказом директора школи, психологічна та соціальна служба.

1.14 Структура Козятинського ЗНВК «Школа-інтернат-гімназія» слідуюча: • дошкільне відділення з підготовчою групою ;

 • загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів;

 • гімназія.

В складі Козятинського ЗНВК «Школа-інтернат-гімназія» функціонують:

 • загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів – загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів з частковим або повним утриманням за рахунок держави дітей, які потребують соціальної допомоги; він забезпечує реалізацію права дітей, які потребують соціальної допомоги, на загальну середню освіту. Головним завданням загальноосвітньої школи-інтернату І - ІІІ ступенів є утримання, виховання та навчання дітей, які потребують соціальної допомоги (не мають необхідних умов для виховання та навчання у сім’ї ), розвиток їх природних здібностей, формування соціально зрілої особистості.

 • у складі загальноосвітньої школи-інтернату І - ІІІ ступенів функціонують школи:

- І ступеня – початкова школа (1-4 класи – термін навчання 4 роки);

- ІІ ступеня – основна школа (5 – 9 класи – термін навчання 5

років);

- ІІІ ступеня – старша школа, як правило, з профільним

спрямуванням навчання (10 – 11 класи – термін навчання 2 роки). Навчальні заклади всіх трьох ступенів можуть функціонувати разом, або самостійно – початкова, основна і старша школи.


 • гімназія або гімназійні класи з природничим і гуманітарним напрямками; Головним завданням гімназії у складі Козятинського ЗНВК «Школа-інтернат-гімназія» є забезпечення науково-теоретичної, гуманітарної і загальнокультурної підготовки обдарованих і здібних дітей. Створення сприятливих умов для самовираження особистості учня у різних видах діяльності, пошук і відбір на навчання здібних і обдарованих дітей, оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів та форм навчання і виховання.

1.15 Структура навчального закладу визначається концепцією особистісно-орієнтованого навчання, дотриманням принципів наступності, системності, диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, забезпеченням відповідності мети навчання, виховання і розвитку учнів у кожному віковому періоді їх психологічним, фізіологічним та віковим особливостям.

Навчання в навчальному закладі здійснюється на основі:
- зовнішньої і внутрішньої диференціації;
- впровадження сучасних технологій навчання;
- урахування здібностей та можливостей дитини;
- запровадження системи цілеспрямованої психодіагностичної корекції методів та форм навчання;
- відповідності соціально-психологічним вимогам до навчання у навчальному закладі.
1.16 У структурі Козятинського ЗНВК «Школа-інтернат-гімназія» можуть функціонувати класи змішаного типу, гімназійні класи, класи поглибленого вивчення навчальних предметів, профільні класи. У школі І ступеня проводиться підготовка учнів до навчання у гімназії. У школі ІІ ступеня проводиться допрофільна підготовка, мета якої: виявлення інтересів та перевірка можливостей щодо оволодіння учнем певним профілем. У школі ІІІ ступеня здійснюється профільне навчання, мета якого: задоволення освітніх та професійних потреб учнів і розвиток здібностей у певній галузі пізнавальної та практичної діяльності.

1.17 Дошкільне відділення відкрите відповідно до наказу по відділу освіти Козятинської РДА № 99 від 22.02.2011 «Про організацію роботи дошкільного відділення Козятинського ЗНВК «Школа-інтернат-гімназія» у складі. У його складі можуть бути 1-2 підготовчі групи дітей 4-5 – річного віку.

1.18 Дошкільне відділення забезпечує збалансоване 3-х разове харчування дітей дошкільного віку, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів.

1.19 Козятинський загальноосвітній навчально – виховний комплекс І – ІІІ ступенів «Школа – інтернат – гімназія» ім. В.М. Підгорбунського Козятинської районної ради Вінницької області є навчальним закладом комунальної власності;

- школа самостійно організовує освітній процес, а також має юридичну і фінансову самостійність;

- навчальний заклад несе відповідальність перед суспільством і державою за реалізацію прав особистості на освіту.

1.20 Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюється Козятинською ЦРЛ.

1.21 Взаємовідносини Козятинського ЗНВК «Школа-інтернат – гімназія» з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.Каталог: upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
files -> Освіта. Виховання. Навчання pehota, Elena
files -> Освіта. Виховання. Навчання анісімова, Галина Олексіївна
files -> Педагогіка сімейного виховання дітей шкільного віку
files -> Освіта. Виховання. Навчання анісімова, Галина Олексіївна
files -> Харківська обласна державна адміністрація департамент науки і освіти Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів»
files -> Про затвердження Програми національно патріотичного виховання дітей та молоді в Роменському районі на 2018 -2020 роки


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка