Додаток до рішення районної ради від 04 серпня 2016 року №20-8/vіі стату т комунального закладу «Божедарівська середня загальноосвітня школа і ііі ступенів» Криничанського району Дніпропетровської області смт Божедарівка 2016 рік ІСкачати 125,5 Kb.
Сторінка1/9
Дата конвертації31.03.2020
Розмір125,5 Kb.
ТипДодаток
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Додаток

до рішення районної ради від 04 серпня 2016 року

№ 20-8/VІІ

С Т А Т У Т
Комунального закладу

«Божедарівська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів»

Криничанського району Дніпропетровської області

смт Божедарівка2016 рік
І. Загальні положення
1. Комунальний заклад «Божедарівська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» Криничанського району Дніпропетровської області, здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, у тому числі Закону України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про середній загальноосвітній навчально - виховний заклад та цього Статуту.

2. Комунальний заклад «Божедарівська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» Криничанського району Дніпропетровської області, (далі заклад освіти) знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Криничанського району. Засновником закладу освіти є Криничанська районна рада. Заклад освіти перебуває в управлінні відділу освіти, молоді та спорту Криничанської райдержадміністрації, який провадить фінансування закладу освіти, організовує та здійснює його матеріально-технічне забезпечення.

3. Комунальний заклад «Божедарівська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» Криничанського району Дніпропетровської області є повним правонаступником Щорської середньої загальноосвітньої школи.

4. Головною метою закладу освіти є задоволення потреб громадян, суспільства у догляді, оздоровленні, навчанні, вихованні та розвитку дітей дошкільного віку, надання їм загальної середньої освіти, створення правових та економічних умов для роботи з використанням принципів розвиваючого навчання, розвиток та впровадження народних традицій та народної творчості у навчально-виховному процесі.

5. Головними завданнями закладу є:

виховання морально і фізично здорового покоління;

створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні, не нижчому від державних стандартів;

розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися; формування громадської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

заклад освіти створює сприятливі умови для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, розкриття у них позитивних природних нахилів, здібностей і обдарованості

6. Діяльність закладу освіти будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об ’єднань; взаємозв'язку розумового, морального, фізичного, естетичного і художнього виховання; рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв ’язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти; науковості; розвиваючого характеру навчання; гнучкості і прогностичності; єдності і наступності; безперервності і різноманітності; поєднання державного управління і громадського самоврядування; сприйняття конструювання даної реальності з подальшим моделюванням нової, тобто від споглядання - до абстрактного мислення і від нього до творчості.

7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою.

8. Зміни до Статуту вносяться у порядку, встановленому для його реєстрації.

9. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, Положенням про дошкільний заклад та власним Статутом.

10. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

реалізацію головних завдань, визначених Законом України ”Про освіту ”, Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, Положенням про дошкільний заклад;

дотримання умов, що визначаються за результатом атестації та акредитації;

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов ’язань з іншими суб ’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов ’язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.
11. Випускники закладу освіти одержують документи про освіту встановленого зразка.

12. У закладі освіти визначена українська мова навчання згідно з Законом "Про мови Юридична адреса закладу освіти: 52323, Дніпропетровська область

Криничанський район,

смт Божедарівка,

вул. Лагерна, 14 а.

телефон 2-32-03

13. Заклад освіти має право:

користуватися пільгами, що передбачені державою;

проходити в установленому порядку державну акредитацію;

визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу;

визначати варіативну частину змісту освіти, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

спільно з іншими навчальними закладами, ії кафедрами або філіями, науково - дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну експериментальну пошукову роботу;

організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

створювати структурні підрозділи, формувати штатний розклад, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису;

запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних ) умовах;

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та Статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;

розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально - профілактичних і культурних підрозділів; спрямовувати кошти на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів;

здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

встановлювати форму для учнів;

об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами;

надавати додаткові педагогічні послуги на госпрозрахунковій основі.

14. На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти у закладі освіти встановлюється така мережа дошкільній груп, класів, груп продовженого дня, факультативів тощо:

групи дошкільного виховання (діти з 3 до 6 років);

початкова школа 1 ступеня (вивченням іноземної мови з першого / другого класу)

школа II ступеня (профільне вивчення предметів гуманітарного, естетичного та спортивного циклів);

школа III ступеня (профільне вивчення предметів трудового навчання,

інформатики);

групи продовженого дня, які можуть функціонувати на госпрозрахунку;
15. У складі закладу освіти функціонують:

психологічна служба;

методична служба;

медична служба.

16. Медичне обслуговування учнів забезпечується засновником, місцевим органом державного управління.

17. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними, фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка