Додаток до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської областіСторінка1/13
Дата конвертації28.04.2020
Розмір0,69 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Кременчуцький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І ступеня № 15 – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу Кременчуцької міської ради Полтавської області є правонаступником Кременчуцької загальноосвітньої школи І ступеня № 15 Кременчуцької міської ради Полтавської області, створеної на підставі рішення LXII сесії VI скликання Кременчуцької міської ради Полтавської області від 26 серпня 2015 року, знаходиться у комунальній власності Кременчуцької міської ради Полтавської області.

1.2. Юридична адреса Кременчуцького навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І ступеня № 15 – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу Кременчуцької міської ради Полтавської області: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, квартал 278, № 11.

1.3. Кременчуцький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І ступеня № 15 – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі – навчально-виховний комплекс) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником (власником) навчального закладу є територіальна громада м. Кременчука в особі Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі – засновник).

Повна назва навчального закладу – Кременчуцький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І ступеня № 15 – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу Кременчуцької міської ради Полтавської області, скорочена назва навчального закладу – КНВК №15.

1.5. Головною метою навчально-виховного комплексу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної початкової освіти.

1.6. Головними завданнями навчально-виховного комплексу є:

створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного
віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та
зміцнення її фізичного і психічного здоров'я;

створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями


безперервної дошкільної та загальної початкової освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування основних норм загальнолюдської моралі;

формування і розвиток творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

розвиток особистості дитини, її здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

виховання поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

формування гігієнічних навичок, засад здорового способу життя;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Навчально-виховний комплекс у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про навчально-виховний комплекс, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8. Навчально-виховний комплекс самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9. Навчально-виховний комплекс несе відповідальність перед особою, суспільством, засновником і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчально-виховному комплексі визначена українська мова навчання та виховання.

1.11. Навчально-виховний комплекс має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не розподіляються серед засновників (учасників), членів, працівників навчально-виховного комплексу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.    1. У навчально-виховному комплексі створюються та функціонують предметні методичні об’єднання; творчі групи і психологічна служба.

    2. Взаємовідносини у навчально-виховному комплексі з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка