Додаток до наказу від № положення про методичну раду Волинського обласного ліцеюСкачати 46,57 Kb.
Дата конвертації29.04.2020
Розмір46,57 Kb.
ТипДодаток

Додаток

до наказу від ________№ ____


ПОЛОЖЕННЯ

про методичну раду Волинського обласного ліцею

з посиленою військово-фізичною підготовкою
Загальні положення

Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх структурних підрозділів методичної служби Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Рада є колективним громадським органом.

Рада є консультативним органом з питань організації методичної роботи у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Методична рада у своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується Законами України, органів управління освітою всіх рівнів з питань навчально-виховної, методичної, дослідницько-експериментальної й проектної діяльності, а також Статутом і локальними правовими актами закладу.

 Завдання й основні напрямки діяльності ради

Методична рада створюється з метою вирішення таких завдань:

- розробка основних напрямів, формування мети й завдань методичної служби методичної роботи;

- координація діяльності кафедр (методичних комісій), методичних об’єднань та інших структурних підрозділів методичної служби;

- забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;

- організація дослідницько-пошукової, інноваційної й проектної, спрямованої на оволодіння новими педагогічними тех­нологіями,

- розробка авторських програм, апробація навчально-методич­них комплексів, нових технологій, форм і методів навчання і т.д.;

- організація консультації педагогів ліцею щодо проблем удосконалення професійної майстерності, методики проведення різних видів за­нять і їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення;

- узагальнення й поширення педагогічного до­свіду педагогів ліцею;

- методичний супровід атестаційного процесу в ліцеї;

- професійне становлення молодих учителів;

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково - дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими техноло­гіями в галузі освіти;

- розробка програмного забезпечен­ня для проведення занять і впровадження їх у навчальний процес.

  Зміст діяльності методичної ради

- аналіз результатів освітньої діяльності з навчальних предметів;

- участь у розробці варіативної частини навчальних планів;

- апробація навчально-методичних посібників і дидактич­них матеріалів за предметами;

- обговорення методики проведення окремих видів занять і змісту ди­дактичних матеріалів до них;

- розгляд питань організації, керівництва й контролю дослідницькою роботою учнів;

- організація й проведення педагогічних експериментів щодо пошуку й впровадження нових технологій навчання;

- вивчення досвіду роботи споріднених методичних осередків інших навчальних закладів;

- організація роботи наставників з молодими фахівцями й малодосвідченими вчителями;

- розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань за предметами.

 

Організація роботи ради

До складу ради входять керівники кафедр, досвідчені вчителі, начальник ліцею, заступники начальника, методист ліцею.

Склад ради затверджується наказом начальника ліцею.

У складі ради можуть формуватися секції за різними напрямках діяльності (проектно-дослідницька, інноваційна, моніторингова, розробки змісту й т.п.).

Керує радою начальник ліцею. Для забезпечен­ня роботи рада обирає секретаря.

Робота ради здійснюється на основі плану роботи методичної ради. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, узгоджується з начальником ліцею.

Періодичність засідань ради – 4 -5 разів на рік. Про час і місце проведення засідання голова методичної ради (секретар) зобов’язаний попередити членів ради.

При розгляді питань, що торкаються інших напрямів освітньої діяльності, на засідання запрошуються відповідні посадові особи. З кожного питання, яке обговорюється на засіданні, ухвалюються рішення, які фіксуються в протоколі.

 Протокол підписують голова методичної ради й секре­тар.

Права методичної ради

Методична рада має право:

- висувати пропозиції щодо покращення організації навчально-виховного процесу в закладі;

- рекомендувати для публікації матеріали передового пе­дагогічного досвіду;

- порушувати питання перед адміністрацією ліцею про заохочення спів­робітників закладу за активну участь у дослідницько-пошуковій, експеримен­тальній, науково – методичній і проектній діяльності, результативну роботу з обдарованими дітьми;

- визначати кандидатів для участі в конкурсах «Учитель року» й інших конкурсах професійної майстерності.

 

Контроль за діяльністю методичної ради

У своїй діяльності рада підзвітна педагогічній раді ліцею. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється відповідно до планів методичної роботи й графіка внутріліцейного контролю.

 

 


Затверджено

рішенням педагогічної ради від 28.08.2003 р.

Протокол № 1Голова педагогічної ради

полковник П.З.Боснюк


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка