Додаток до наказу по ліцею від 05 2016 № Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнівСкачати 32,89 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації26.03.2019
Розмір32,89 Kb.
ТипДодаток
  1   2
Додаток до наказу по ліцею

від 05.-4.2016 №______


Довідка

про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів

із історії України на І та ІІ курсах

Ніжинського обласного педагогічного ліцею

Чернігівської обласної ради
У період із 01.02.2016 р. по 18.03.2016 р. комісією у складі: голова комісії – директор ліцею Т.М.Шевчук; заступник голови комісії – заступник директора з НВР С.М.Сліпак; заступник голови комісії – заступник директора з ВР Т.М.Вантух; член комісії – Т. І. Бутурлим, голова кафедри вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії України.

Аналіз питання здійснювався на основі матеріалів вивчення стану навчально-матеріальної бази викладання предмета, вчительської та учнівської документації, співбесід із вчителями та учнями, відвідування 16 уроків, вивчення рівня навчальних досягнень учнів.

Вчитель історії України Рябцева Олена Миколаївна, має повну вищу освіту, закінчила Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя у 2003 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», має кваліфікацію вчителя історії, кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», 12 річний стаж роботи.

У межах роботи над науково-методичною темою «Бінарний урок як один із інноваційних методів та інтерактивних форм навчання» Олена Миколаївна провела 3 бінарні заняття: «Стилістична диференціація лексики в контексті історичних подій 20-х років ХХ ст.» (історія та українська мова); «І тільки пам’ять не вмирає…». Проблема нівелювання людського життя у творчості поетів-фронтовиків», «Жити, щоб пам'ятати…». Трагедія Голокосту. «Фуга смерті» П. Целана» (історія та зарубіжна література). У 2015-2016 рр. вчитель провела 2 відкриті заняття: «США в 20-30-их рр. ХХ ст.» (на базі Ніжинської ЗОШ № 3, грудень), «СРСР та Україна в добу загострення радянської системи» (на базі ліцею, березень).

Вчитель поширює свій педагогічний досвід через публікації («І тільки пам’ять не вмирає…». Проблеми нівелювання людського життя у творчості поетів-фронтовиків / О.М. Рябцева, Ю.С. Шлапко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради. – 2012. – №1. – С.79-84.; Урок пам'яті. «Жити, щоб пам'ятати…». Трагедія Голокосту. «Фуга смерті» П. Целлана / О.М. Рябцева, Ю.С. Шлапко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради. – 2013. – №2. – С. 84 -89. ; Формування життєвих компетенцій на уроках історії / О.М. Рябцева // Формування життєвих компетентностей учнів в умовах особистісно зорієнтованого навчання та виховання: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Ніжин, 2014. – С. 32 – 34), участь у науково-практичних конференціях («Права та обов’язки людини і громадянина в Україні», «Актуальні проблеми становлення та розвитку держави і права в Україні»), конкурсах («Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі» (диплом ІІ ступеня, 2012 р.; диплом І ступеня, 2013 р.), «Українсько-канадський конкурс досліджень, присвячений пам'яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр.» (диплом І ступеня, 2013 р.), «Учитель року – 2016» (переможець І етапу, 2016 р.)).

Брала участь у двох обласних практичних семінарах: «Роль предметів суспільно-гуманітарного циклу на шляху формування життєвих компетентностей учнів» (2011), «Застосування на уроці методик педагогіки успіху як стратегії радісного навчання» (2016).

Оленою Миколаївною у 2015 році було створено власний блог (http://lyceumhistory.blogspot.com/2015/12/2-2015_2.html), де представлено її науково-методична робота.

О. М. Рябцева є координатором конкурсу «Лелека».

Пройшла курси підвищення кваліфікації при ЧОІППО імені К.Д.Ушинського як вчитель історії (посвідчення від 14.11.2014, № 28).

За сумлінну педагогічну діяльність, вагомі успіхи у справі навчання, виховання підростаючого покоління нагороджена Почесною грамотою Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (наказ від 11.09.2013, № 40).

Олена Миколаївна має 13,5 годин педагогічного навантаження з історії України. Кількість учнів, що вивчають предмет – 179 (І-ІІ курси).

Заняття з історії проводяться в навчальних аудиторіях, що забезпечені технічними засобами навчання, зокрема мультимедійним проектором.

Календарно-тематичне планування складено за чинною навчальною програмою з історії України О. І. Пометун, Н. М. Гупан, Г. О. Фрейман. Варіативна складова викладання історії забезпечувалася через надання учням групових та індивідуальних консультацій (2,5 год.). Вивчення навчальної дисципліни здійснюється за підручниками: С. В. Кучицький, Ю. Г. Лебедєва «Історія України. 10 клас» (2010), Ф. Г. Турченко «Новітня історія України. 10 клас» (2002), О. І. Пометун, Н. М. Гупан «Історія України. 11 клас» (2011).

Під час вивчення системи роботи вчителя виявлено, що вона обізнана із сучасними вимогами до проведення уроку, знає програму та пояснювальну записку до неї, використовує місцевий матеріал, першоджерела та відомості з літературних джерел (газети «Історія України та правознавство», «Історія в школах України», журнали «Історія України»). Олена Миколаївна добре розуміє мету і завдання навчального курсу історії України з давніх часів до сьогодення, які складають хронологічно послідовну лінійну систему шкільної історичної освіти, інтегруючи соціальну, економічну, політичну й духовну історію, висвітлюючи тісний взаємозв’язок всіх сфер людського буття. Формуючи знання та загальноісторичні уявлення учнів, створює умови для розвитку їхніх моральних та естетичних цінностей. Велику увагу приділяє регіональній та місцевій історії, що дає можливість виховувати патріотичні та державницькі почуття і якості ліцеїстів, посилює інтерес до історичної інформації. Використовує багато науково-методичної літератури, відомостей із мережі Інтернет, дає широку додаткову інформацію для учнів, удало реалізовує міжпредметні та внутріпредметні зв’язки.Вчитель історії працює над формуванням в учнів ключових компетентностей, які допоможуть їм досягти певного рівня соціалізації, допомагає старшокласникам індивідуалізувати теоретичні знання, зрозуміти перебіг подій вітчизняної та всесвітньої історії, формує позитивну мотивацію до пізнавальної діяльності.

Відвідані уроки підтвердили, що вчитель доцільно визначає та реалізує навчальну, виховну та розвивальну мету заняття; методично правильно моделює структуру уроку; організовує роботу відповідно до індивідуальних можливостей учнів; використовує методи бесіди, лекції, фронтального опитування, тестування, ефективно застосовує інтерактивні прийоми («Мікрофон», «Мозковий штурм», «Асоціативний кущ», «Мозковий штурм», «Фішбоун», «Шість капелюшків мислення», «Аукціон знань»). На уроках Олени Микоаївни панує демократизм та гуманізм у взаємовідносинах між учасниками навчально-виховного процесу.

Аналіз поурочних планів засвідчує ретельність підготовки до уроків вчителя. Простежується системність у плануванні різних типів уроків, що охоплюють усі аспекти навчально-виховного процесу: повторення, поглиблення, систематизацію, засвоєння знань, творче їх застосування на практиці, узагальнення, контроль і корекцію знань у процесі навчання.

Проте О.М.Рябцевій у подальшій роботі порібно звернути увагу на такі недоліки: домінування лекційної форми роботи на уроці; не використання роздаткового матеріалу для пперевірки знань, умінь, учнів; відсутність диференційованих домашніх завдань.

Аналіз стану заповнення класних журналів виявив, що Олена Миколаївна в основному веде класні журнали згідно вимог. Проте є певні недоліки, а саме: невчасно виставляються оцінки за контрольні роботи, записуються проведені навчальні заняття.

Зріз знань із предмета здійснювався у формі тестів із вибором однієї правильної відповіді, тестів на встановлення відповідності, завдань на встановлення правильної послідовності, завдань із короткою відповіддю множинного вибору.

Результати зрізів знань свідчать про високий рівень якості знань 20% учнів, достатній – 51%.


№ п/п

Клас, курс

ПІБ вчителя

Кількість учнів


Писало

0-3 б.

4-6 б.


7-9 б.


10-12 б.


% якості

% успішність

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

1

І інозем.

філол.


О.М.Рябцева

30

18

0

0

5

28

8

44

5

28

13

72

18

100

2

І укр.

філол.


О.М.Рябцева

29

24

0

0

7

29

16

67

1

4

17

71

24

100

3

І фіз.-мат.

О.М.Рябцева

30

27

0

0

11

41

11

41

5

18

16

59

27

100

4

ІІ інозем. філол.

О.М.Рябцева

30

24

0

0

1

4

15

63

8

33

23

96

24

100

5

ІІ укр. філол.

О.М.Рябцева

30

25

0

0

9

36

8

32

8

32

16

64

25

100

6

ІІ фіз.-мат.

О.М.Рябцева

30

29

0

0

10

34

17

59

2

7

19

66

29

100


Каталог: upload -> iblock
iblock -> Особливості методики роботи з обдарованими дітьми на уроках історії
iblock -> Учителем історії та правознавства я працюю в Костопільській гімназії ім
iblock -> Система роботи педагога-організаторащодо прилучення учнівської молоді до народних традицій, звичаїв та обрядів
iblock -> Конгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського
iblock -> Додаток до п. 2 педагогічної ради №3 Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів
iblock -> Основні напрями навчання вчителів використанню ікт
iblock -> Кандидат педагогічних наук, доцент Міжнародного економіко-гуманітарного університету
iblock -> Технологія колективного планування виховної роботи навчального закладу


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка