Додаток до наказу директораСторінка1/6
Дата конвертації10.10.2019
Розмір165 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Додаток 1 до наказу директора

від _______________№ ______


ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

для слухачів денної, вечірньої, заочної та заочно-дистанційної форм навчання
спеціальності „Державне управління”

Кафедра державного управління та місцевого самоврядування


 1. Удосконалення системи державного управління на регіональному / місцевому рівні.

 2. Практичні аспекти застосування самоорганізаційної парадигми в державному управлінні.

 3. Напрями вдосконалення методів державного управління (на прикладі діяльності органів державної влади регіонального рівня).

 4. Взаємовідносини держави та суспільства: шляхи удосконалення.

 5. Структури публічного управління: організаційно-правовий аспект.

 6. Організаційно-правові засади державного регулювання процесів надання соціальних послуг населенню.

 7. Розвиток органів самоорганізації населення в умовах децентралізації державного управління.

 8. Організація моніторингу та оцінювання ефективності діяльності органів державної влади / органів місцевого самоврядування.

 9. Впровадження сучасних інноваційних технологій публічного управління.

 10. Особливості непереривного професійного навчання та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 11. Місцеве самоврядування як самоорганізаційна система.

 12. Проблеми надання адміністративних послуг: регіональний і місцевий рівні.

 13. Управління процесом стабілізації суспільства у пост-виборчий період.

 14. Підвищення правової культури державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо організації виборчих процесів.

 15. Обґрунтування напрямів та методів проведення реформи адміністративно-територіального устрою.

 16. Особливості проходження державної служби в сучасних умовах державотворення.

 17. Організаційно-правові засади управління персоналом в органах державної влади / органах місцевого самоврядування.

 18. Формування й реалізація державної кадрової політики в органах державної влади / органах місцевого самоврядування.

 19. Напрями удосконалення надання адміністративних послуг органами державної влади / органах місцевого самоврядування.

 20. Проблеми вдосконалення законодавчого розподілу повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 21. Обґрунтування напрямів децентралізації та деконцентрації в державному управлінні України.

 22. Дослідження структури та методики обчислення показників соціально-економічного розвитку територій під час підготовки відповідних стратегій, програм, планів

 23. Обґрунтування напрямків вдосконалення законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.

 24. Ініціативи в сфері організації надання адміністративних (управлінських) послуг населенню.

 25. Регіоналізація процесів державного управління в сучасних умовах державотворення.

 26. Функціональний підхід у державному управлінні та приклади його реалізації в органах державної влади.

 27. Шляхи вдосконалення адміністративної культури державних службовців.

 28. Надання державних і громадських послуг органами державної влади та місцевого самоврядування.

 29. Стан і перспективи розвитку територіальних громад (в контексті реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади).

 30. Актуальні проблеми оптимізації та реструктуризації системи надання адміністративних (управлінських) послуг населенню.

 31. Напрями оптимізації та впорядкування наглядово-контрольних функцій органів влади та місцевого самоврядування.

 32. Обґрунтування завдань та інструментів державної політики щодо сприяння розвитку територій.

 33. Удосконалення використання громадської думки в системі державного управління.

 34. Удосконалення державного управління соціальним захистом в Україні.

 35. Формування іміджу муніципального утворення.

 36. Удосконалення професійного добору державних службовців України.

 37. Проблеми реалізації нового антикорупційного законодавства на місцевому рівні.

 38. Удосконалення діалогу органів місцевого самоврядування з громадою.

 39. Модернізація управління державною службою.

 40. Розвиток державної служби як інституту публічних послуг.

 41. Удосконалення професіоналізації посадових осіб місцевого самоврядування в сучасних умовах державотворення.

 42. Соціально-професійна адаптація державних службовців до модернізаційних перетворень в Україні.

 43. Соціальна інституціоналізація державної служби України.

 44. Технології конструювання іміджу державної служби.

 45. Удосконалення організаційних відносин в системі державної служби України.

 46. Функціональна трансформація державної служби в умовах адміністративної реформи.

 47. Розвиток спеціалізованих видів державної служби в Україні.

 48. Розвиток державної служби як форми реалізації публічних інтересів.

 49. Трансформація професійних орієнтацій державних службовців в умовах адміністративної реформи.

 50. Розвиток особистісного потенціалу державних службовців.

 51. Трансформація соціальної стереотипізації державних службовців в сучасному українському суспільстві.

 52. Соціально-управлінські технології формування і підготовки кадрового резерву державних службовців.

 53. Розвиток політичних інститутів сучасного суспільства.

 54. Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин в Україні.

 55. Активізація участі територіальних громад у формуванні політики у сфері культури на рівні міста.

 56. Удосконалення організаційно-правових засад діяльності органів місцевого самоврядування щодо розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

 57. Участь громадян у формуванні та реалізації державної політики як чинник становлення громадянського суспільства в Україні.

 58. Розвиток форм громадської участі у процесі прийняття рішень на місцевому рівні.

 59. Актуальні проблеми організації та проведення громадських слухань щодо конкретних напрямів діяльності органів місцевого самоврядування.

 60. Проблеми впровадження нових організаційних форм надання послуг населенню.

 61. Проблема прозорості діяльності та рішень органів державної влади на місцевому рівні.

 62. Критерії оцінювання ефективності діяльності органів державної влади (місцевого самоврядування).

 63. Стиль державного управління: об’єктивні і суб’єктивні чинники і їх взаємозв’язок.

 64. Проблеми децентралізації державної влади в контексті реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

 65. Індикатори демократизації державного управління на регіональному (районному) рівні.

 66. Ґендерні виміри державного управління і місцевого самоврядування.

 67. Удосконалення функції цілепокладання (прогнозування, планування) державного управління (місцевого самоврядування).

 68. Впровадження інноваційних технологій управління в органах державної влади та місцевого самоврядування.

 69. Сучасні виборчі технології в умовах демократизації суспільства.

 70. Іміджмейкінг в органах державної влади та місцевого самоврядування.

 71. Public Relations в органах державної влади та місцевого самоврядування.

 72. Система моніторингу ефективності діяльності органів державної влади / органів місцевого самоврядування.

 73. Забезпечення ефективного зворотного зв’язку в державному управлінні.

 74. Вдосконалення системи прийняття рішень в органах державної влади / органах місцевого самоврядування.

 75. Удосконалення управління захистом населення й територій від надзвичайних ситуацій нетехногенного характеру.

 76. Удосконалення управління захистом населення й територій від надзвичайних ситуацій природного характеру.

 77. Підвищення ефективності державного управління у похованні радіоактивних відходів.

 78. Удосконалення систем управління місцевими енергетичними ресурсами.

 79. Організація діяльності органів місцевого самоврядування в сфері забезпечення радіаційної безпеки.

 80. Державне управління процесами запобігання та реагування на надзвичайні ситуації в Україні.

 81. Особливості організації служби документаційного забезпечення управлінської діяльності в місцевих державних адміністраціях та удосконалення її функцій.

 82. Проблеми співвідношення вертикальних і горизонтальних зв’язків на різних рівнях управління.

 83. Розвиток і становлення муніципальної служби як шлях до зміцнення системи самоврядування.

 84. Управління професійною працездатністю державних службовців як фактор удосконалення державної кадрової політики.

 85. Шляхи селекції державних службовців як чинник удосконалення державної кадрової політики.

 86. Організаційно-правові основи процесу адаптації державних службовців до професійної діяльності.

 87. Методи та технології управління конфліктами як засіб підвищення ефективності діяльності державних службовців.

 88. Соціально-психологічні основи адаптації до професійної діяльності на державній службі.

 89. Системна організація діяльності органів державної влади з професійного вдосконалення та кар’єрного розвитку державних службовців.

 90. Професійна мотивація та стабілізація (утримання) на державній службі.

 91. Системні вади організації роботи органів державної влади з професійного розвитку персоналу в Україні в контексті досвіду розвинених країн.

 92. Проблема подолання корупції в органах влади.

 93. Організація взаємодії органів влади з територіальними громадами / підприємницьким середовищем.

 94. Теоретико-методологічні засади формування і реалізації державної кадрової політики.

 95. Система навчання керівних кадрів.

 96. Робота з кадрами як найважливіший засіб реалізації державної політики.

 97. Модернізація державної служби в зарубіжних країнах.

 98. Історичний досвід здійснення державної кадрової політики.

 99. Зарубіжний досвід організації та функціонування державної служби.

 100. Розвиток етичної інфраструктури в системі державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

 101. Вдосконалення кадрових технологій на державній службі.Каталог: doc
doc -> «Соціальна педагогіка»
doc -> Тема: Лірична драма І
doc -> Урок з елементами інсценування Учитель української мови та літератури Івашиненко Н. А. м. Макіївка
doc -> Таблиця за творами української літератури
doc -> Основи здоров’я
doc -> Програма харків 014 Порядок роботи конференції листопада 2014 р
doc -> Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики, як засіб підвищення результативності навчання з досвіду роботи Кровіцької Л
doc -> Активні форми та методи навчання при вивченні спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка