Додаткова програма


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИСкачати 285,2 Kb.
Сторінка3/16
Дата конвертації09.01.2020
Розмір285,2 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження обумовлена тим, що багато духовно-філософських джерел не освоєні в сучасній культурі у всій їх повноті і багатстві.

Російська філософія кінця XIX – середини XX століття пов’язана з низкою імен, які в недавньому минулому піддавалися критиці, або замовчувалися. Водночас, вони створили складні, цільні й дуже оригінальні системи. Цей спадок є важливим для української культури, адже в його створенні прямо або опосередковано брала участь інтелектуальна еліта, що є духовно пов’язаною з Україною, яка входила на той час до складу Російської імперії. Софійна спадщина київського християнства зумовила розвиток релігійно-філософської думки в Україні в дусі “християнського платонізму”, на основі якого формувалась органічна спадкоємність від “філософії серця” до софіології “філософії всеєдності”. Дослідження зазначеної проблематики є актуальним ще й тому, що вивчення творчого доробку представників цього релігійно-філософського напряму є неповним в українській історії філософії і релігієзнавстві, зокрема, до цього часу недостатньо аналізувалась релігійно-філософська концепція Л.Карсавіна.

На початку ХХІ ст. гостру увагу дослідників привертає криза культурної ідентичності європейських народів, втрата автентичності особистості, зменшення її морального та духовно-творчого потенціалів, звуження кола духовних запитів. У наш час існують такі форми секулярного світогляду, в яких особистість, як цінність, розглядається поза межами вищих духовних ідеалів. В рекомендаціях ПАРЕ 1720 (2005р.) по результатам ІV сесії “Освіта і релігія” зазначається, що освіта відіграє ключову роль у боротьбі з невіглаством, стереотипами і неправильними уявленнями про різні релігії, а знання релігій є невід’ємною частиною знання історії людської цивілізації.

Всю силу свого філософського мислення Л.Карсавін застосовував для прямого й послідовного розвитку важливої світоглядної традиції, яка постійно проявлялася в історії культури і має важливе значення для сучасної духовної культури. За останнє десятиліття була перевидана більша частина доробку цього визначного мислителя, що створює можливість поглибленого вивчення його спадку.

Творчість Л.Карсавіна була предметом дослідження і оцінок вчених різних напрямків та наукових позицій. Перші узагальнення специфіки його творчої діяльності здійснені В.Зеньковським, через призму як загальної оцінки спадку російської релігійної філософії, так і через узагальнення поглядів євразійців. Філософська складова дослідження центральних догматів християнства в працях Л.Карсавіна стала предметом вивчення Г.-А.Веттера. Особливу роль в оцінці ідей і життєвого шляху Л.Карсавіна відіграє Л.Валеєв.

Високу оцінку ідеям та творчій діяльності Л.Карсавіна давав М.Бахтін. Проте, згадування про Л.Карсавіна в радянській філософії носило переважно тенденційний, навіть відверто негативний характер. На жаль, багато років спадок цього визначного філософа був несправедливо відкинутим.

Більш системне вивчення спадку Л.Карсавіна почалось лише в 90-ті роки ХХ ст. З початком перебудови в СРСР з’явилась значна кількість якісно інших оцінок творчої діяльності цього філософа. По-новому аналізували роботи Л.Карсавіна такі філософи, як Бойцов М.А., Гаврюшин Н., Гайденко П.П., Карташев А.В., Кошарний В.П., Мосолова С.В., Савків І.А., Філонова Л.Г.

Ґрунтовний аналіз творів Л.Карсавіна в контексті історії російської метафізики здійснив І.Євлампієв; спадок Л.Карсавіна як історика культури і медієвіста осмислений в працях А.Ястребицької; життя і вчення Л.Карсавіна всебічно висвітлені в праця С. Хоружого; персоналізм Л.Карсавіна в якості ключової складової його філософських побудов розглянутий в роботах Ю.Меліх.

Для дослідження творчого доробку Л.Карсавіна важливою є метафізика всеєдності, праці її визначних представників, таких, як С.Булгаков, І.Ільїн, Н.Лосський, В.Соловйов, Є.Трубецький, П.Флоренський, Г.Флоровський, С.Франк, та інші. Вони створили на спільному ґрунті самостійні філософські системи. Філософська система Л.Карсавіна в часовому відношенні є останньою, але при цьому виявилась не простим продовженням попередніх авторських, оригінальних філософських систем, а якісно новою і самостійною. Особливе значення для аналізу духовно-філософських пошуків цього мислителя мають праці М.Бердяєва, Г.Федотова.

Загальнометодологічне значення для опрацювання роботи мали роботи вітчизняних дослідників, які особливу увагу приділяли проблемам вищих вимірів духовності і традиції російської релігійної філософії. Це, зокрема, Г.Аляєв, В.Горський, С.Кримський, В.Ларіонова, В.Малахов, О.Наконечна.

Аналіз складного процесу взаємовпливу духовних факторів та суспільної практики став можливим завдяки зверненню до робіт таких українських філософів як В.Андрущенка, Т.Аболіної, Г.Волинка, І.Надольного, В.Пазенок, В.Панченко, В.Ярошовця та ін.

Для всебічної оцінки творів Л.Карсавіна з історії, культурології використані напрацювання С.Аверінцева, Ж.Ле Гоффа, А.Горського, А.Гуревича, О.Добіаш-Рождественської. Аксіологічна проблематика в працях Л.Карсавіна досліджувалась з урахуванням ідей М.Шелера, М.Гартмана, Д. фон Гільдебранта, Е.Левінаса.

Релігійно-філософське вчення Л.Карсавіна та його історичні праці досліджувались в дисертаціях Б.Бейліна, Г.Жданової, Б.Каганович, А.Мітько, Б.Степанова.

Академічні роботи, які дають розуміння феномену релігійності, конфесійної специфіки, перетину богословських та філософських ідей, своєрідність духовних коренів українства стали засадничими для даного дослідження. Це, насамперед, праці М.Заковича, В.Бондаренка, А.Колодного, Л.Конотоп, В.Лубського, О.Марченка, П.Сауха, Л.Филипович, Є.Харьковщенка.

Проте, залишається відкритим питання про співвідношення науково-історичної, богословської та філософської складових його концепції у пов’язаності з духовно-особистісним виміром, як надзвичайно важливим фактором вирішення сучасних кризових проблем духовної культури.

Таким чином, можна зробити висновок, що концептуальна своєрідність творчого спадку Л.Карсавіна є актуальною в контексті пошуку нових духовних орієнтирів на основі релігійно-філософських розвідок тих мислителів, які акцентували увагу на особистісних вимірах божественного, на підтримці індивідуальних шляхів до вищої духовності, плюралізму в царині духовно-етичних орієнтацій.
Каталог: upload -> universitet -> Osobisti zdobutki -> Zahist disertaciy I R
Zahist disertaciy I R -> В умовах посилення боротьби з тероризмом
Zahist disertaciy I R -> М. П. Драгоманова курняк лариса миколаївна формування екологічної культури студентської молоді в умовах системних трансформацій в сучасній україні
Zahist disertaciy I R -> Формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
Zahist disertaciy I R -> Карпюк Роман Петрович. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до розв'язання педагогічних ситуацій: Дис канд пед наук
Zahist disertaciy I R -> Г. С. Костюка апн україни кириленко валентина граціянівна удк
Zahist disertaciy I R -> Карпюк Роман Петрович
Zahist disertaciy I R -> Становлення і розвиток комп'ютерної освіти студентів педагогічних коледжів україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка