Додаткова програмаСкачати 285,2 Kb.
Сторінка11/16
Дата конвертації09.01.2020
Розмір285,2 Kb.
ТипАвтореферат
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
У другому розділі “Особливості концепції релігійно-філософського персоналізму Л.Карсавіна” розглядаються основоположні філософські поняття, на основі яких концепція Л.Карсавіна набула авторського характеру і є важливою для сучасного філософського дискурсу.

У першому підрозділі “Персоналістські ідеї Л. Карсавіна в контексті формування і розвитку “філософії всеєдності”” аналізується значення поняття “особистість” для привнесення Л. Карсавіним якісно нових ідей у “філософію всеєдності”, яка на час активного включення філософа у цю проблематику уже існувала у вигляді систем В.Соловйова, С.Франка, М.Булгакова, П.Флоренського. Проблема особистості має дуже специфічне потрактування в російській релігійній філософії, тому що відношення “Я” до “Іншого” осмислюється на основі ідеї Соборності. Вона розглядається як безпосереднє духовне єднання людей у спільному діянні любові. Православний тип духовного єднання, слов’янська ментальність знайшла персоналістське уособлення в Святій Софії, яку уявляли як всесвітнє соборне буття людей, культури і природи. В підрозділі узагальнюються і аналізуються принцип боголюдства В.Соловйова, звеличення особистісного начала у М.Бердяєва. Прояви визначальної соборності, на думку С.Франка, є такими, що потреба в “Іншому” є органічно притаманною особистості. Звернення до концептуальних персоналістичних ідей Л.Карсавіна дозволило виявити ті виміри проблеми особистості, які залишались за межами уваги інших визначних представників персоналізму. Він є персоналістом і у філософії, і у богослов’ї. Зв’язок між всеєдиним суб’єктом і Абсолютом визначається як зв’язок “індивідуальностей”. Відношення між двома суб’єктами Карсавіна розглядає як відношення “я” до іншого.

У рамках концепції “триєдності – всеєдності” поняття особистість є центральним, яке складається з трьох частин: індивідуальної, досконалої і недосконалої особистості. Особистість розгортається як “самоєдність, самороз’єднання, самовоз’єднання”. Відповідно до позиції християнської догматики поняття особистість трактувалось як Бог, особистість для людини є бажана цінність. Особлива увага приділяється в цій частині роботи поняттю “симфонічна особистість”, яке вперше введено у філософський дискурс самим Л.Карсавіним. Також заслуговує на увагу детальна концептуальна розробка поняття соціальна особистість. Подальший аналіз здійснюється у підрозділі з урахуванням точок зору на цю центральну проблему таких дослідників як С.Хоружого та Ю.Меліх. Розглядається критика Л.Карсавіним поглядів А.Бергсона. Розгляд досконалої особистості пов’язаний у Карсавіна з важливою для філософії всеєдності темою “образу”, “лиця”, співвідношення духовного і тілесного. Ця проблематика знайшла своє відображення у художній формі в творчості Ф.Достоєвського та філософському аналізі Е.Левінасом “образу іншого”. Порівняння позицій Е.Левінаса та Л.Карсавіна дозволило зробити висновок про їх значну близькість, зокрема, таким поняттям є “асиметрична відповідальність” Е.Левінаса, яка значною мірою співпадає з карсавінським переважаючим прагненням людини від себе до іншого.

У другому підрозділі другого розділу “Діалектика “першоєдності, роз’єднання, возз’єднання” як методологічна основа динамічної концепції “особистості” наголошується на тому, що серцевиною філософської частини творчого спадку Л.Карсавіна стала онтологія вчення про буття і Абсолют. Якщо на основі принципу всеєдності Л.Карсавін описує статику реальності, то на основі принципу триєдності – її динаміку. Особлива увага приділяється в цій частині роботи такому складному розумінню роз’єднання, яке являється, на думку Л.Карсавіна, присутнім на всіх рівнях буття і сама його наявність не є ознакою недосконалості. В цьому питанні Л.Карсавін розходиться з С.Франком і В.Соловйовим, даючи цьому досить глибоке обґрунтування і створює власну концепцію особистості. Допущення наявності двох протилежних і рівноправних тенденцій, як до розз’єднання, так і до єдності, призводить до досить оригінальних висновків стосовно структури Абсолюту та породженого ним тварного світу. Для філософа найбільш важливою є проблема стосовно можливості розгляду поряд з Абсолютом всього існуючого світу, що не збігається з ним. Л.П.Карсавіна розгортає аргументацію, яка є версією релігійної онтології, що є подібною до головного принципу онтології Гайдеггера, особливо в його пізніх роботах. Ця онтологічна конструкція є основою подальшої логіки праць Л.Карсавіна. Він вважав її такою, що в найбільшій мірі відповідає православ’ю. У підрозділі приводяться заперечення цієї позиції Л.Карсавіна В.Зеньковським та іншими дослідниками його творчості. Для Л.Карсавіна саме Абсолютний суб’єкт є вищою особистістю, вищою єдністю, що є проявом особистісної структури буття, його ієрархії. Така концепція, на нашу думку, має певний потенціал для буттєвого самопізнання людини, що спирається на нерозривну єдність соборності і персоналізму. Доведення метафізики всеєдності до філософії особистості, використання її як основи концепції особистості опис побудови і життя особистості через структуру “Триєдності – Всеєдності” є найголовнішим внеском Л.Карсавіна у філософську думку.
Каталог: upload -> universitet -> Osobisti zdobutki -> Zahist disertaciy I R
Zahist disertaciy I R -> В умовах посилення боротьби з тероризмом
Zahist disertaciy I R -> М. П. Драгоманова курняк лариса миколаївна формування екологічної культури студентської молоді в умовах системних трансформацій в сучасній україні
Zahist disertaciy I R -> Формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
Zahist disertaciy I R -> Карпюк Роман Петрович. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до розв'язання педагогічних ситуацій: Дис канд пед наук
Zahist disertaciy I R -> Г. С. Костюка апн україни кириленко валентина граціянівна удк
Zahist disertaciy I R -> Карпюк Роман Петрович
Zahist disertaciy I R -> Становлення і розвиток комп'ютерної освіти студентів педагогічних коледжів україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка