До вивчення курсуСторінка1/12
Дата конвертації27.12.2018
Розмір158 Kb.
ТипВитяг
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти

кафедра загальної та соціальної педагогіки

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«ПЕДАГОГІКА»


для студентів IІІ курсу філологічного факультету


ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ


Семестр


Усього годин

Кількість годин, відведених на:Форма


звітності

90


лекції

практично-семінарські

заняття


самостійну роботу

5


16

16

58

екзаменЛекційні заняття:

Понеділок: 13.30–14.50Лектор: доц. Біляковська Ольга Орестівна

Дні консультації:

 вівторок, 13.40–14.40, кафедра загальної та соціальної педагогіки

(вул. Туган-Барановського, 7);


Контакти:

Кафедра загальної та соціальної педагогіки

вул. Туган-Барановського, 7.

тел. 239-47-65.

Інтернет-сторінка: http://lnu.edu.ua/Pedagogika/indexukr.htm

Мета та завдання навчальної дисципліни
Головною метою навчальної програми курсу «Педагогіка», розробленої для студентів ІІІ курсу філологічного факультету є забезпечення загальнопедагогічної підготовки студентів у процесі вивчення основних здобутків вітчизняної та зарубіжної педагогічної теорії і практики; отримання уявлення про навчання та виховання особистості; набуття навиків орієнтування в закономірностях, принципах навчання та виховання; опанування знаннями про різні форми, методи, засоби навчання і виховання; оволодіння елементарними навичками ефективного спілкування, аналізу навчально-виховних і проблемних педагогічних ситуацій; ознайомлення з прогресивними дидактичними ідеями та теоріями, спрямованими на вдосконалення розвитку сучасної школи; оволодіння теоретичними основами використання методів науково-педагогічних досліджень та дидактичного діагностування.

Зміст курсу надає уявлення про цілісну професійну діяльність педагога, його особи, сприяє формуванню гуманістичної спрямованості мислення

Основні завдання курсу – сприяти процесу оволодіння студентами базових понять з педагогіки, розумінні психолого-педагогічних процесів та явищ; логічному засвоєнні теоретичних знань та виробленні навичок науково-дослідницької роботи. Певне місце у програмі відводиться проблемам аргументації, доказу, пошуку істини на основі розвитку елементів критичного мислення.

Мета кожного заняття – реальне співробітництво і взаємодія викладачів зі студентами, досягнення високої комунікативності, включення кожного студента у навчальний процес. Проведення практично-семінарських занять передбачає самостійну підготовку студентів й обговорення у групах творчих робіт, проектів, інноваційних напрямів дослідження, які висвітлено у періодичних психолого-педагогічних виданнях; розробку та презентацію навчального заняття за фахом.


Інформація щодо здійснення оцінювання

навчальних досягнень студентів
Оцінювання навчальних досягнень студентів упродовж семестру здійснюються на основі рейтингової системи за шкалою від 0 до 100 балів. Підсумковий семестровий контроль у формі екзамену передбачає виставлення підсумкової оцінки з дисципліни «Педагогіка» на основі набраних балів за модулями (поточна навчальна діяльність, самостійні роботи, модульне тестування, навчальний міні-проект) – 50 балів; та екзаменаційного тесту – 50 балів.

Передбачено такі види оцінювання навчальної діяльності студентів: • поточний контроль навчально-пізнавальної діяльності на практично-семінарських заняттях (доповідь, повідомлення, участь у дискусіях тощо), максимально – 3 бали;

 • самостійна робота студента – виконання одного із завдань з кожного модуля (на вибір студента), максимально – 3 бали;

 • підсумковий контроль – модульне тестування після завершення змістового модуля, МТ1 – 6 балів; МТ2 – 10 балів;

 • навчальний міні-проект – максимально за проект 4 бали.

Навчальний міні-проект

Обсяг міні-проекту становить не менше визначеної кількості сторінок формату А4 (див.: завдання). Виконання міні-проекту передбачає дотримання запропонованого алгоритму та наступної структури: 1. титульна сторінку;

 2. вступ (у ньому обґрунтовують важливість теми, проблеми);

 3. головну частину (у ній розкриваються основні питання);

 4. висновок (коротке узагальнення);

 5. використану літературу, включаючи Інтернет-джерела (вказують з дотриманням загальноприйнятих вимог).

 на стандартних листках (формат А4) викласти інформацію за опрацьованою літературою, дотримуючись структури та складеного плану.

Виконаний міні-проект вкладаються в окремий файл та здається керівнику семінару (04.12.2017 р.). Після встановленого терміну роботи не приймаються.ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки

Семінарське заняття № 1

Тема: Педагогіка як наука. Методи науково-педагогічних досліджень 1. Виникнення та розвиток педагогіки як науки. Основні етапи становлення педагогічної науки.

 2. Головні педагогічні категорії та завдання педагогіки на сучасному етапі.

 3. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками.

 4. Методи науково-педагогічних досліджень (метод педагогічного спостереження, метод бесіди та інтерв’ю, метод анкетування та тестування, метод педагогічного експерименту).

Ключові слова: педагогіка, виховання, навчання, освіта, розвиток, формування, метод, методи науково-педагогічного дослідження.
 Завдання для «презентації». Ознайомтесь із періодичними педагогічними виданнями. Створіть рекламу одного з них.

 Дискусійне питання. Педагогіка: наука чи мистецтво? Проаналізуйте та обговоріть кроки до вирішення спірного питання, використовуючи метод «Прес», за яким студенти обґрунтовують свою думку у такий спосіб: а) позиція («Я вважаю, що …», «На мій погляд, …); б) обґрунтування («… тому, що…»); в) приклад («Так, наприклад, …»); г) висновки («Отож, …», «Підсумовуючи, зазначимо …»).Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі
2017 -> Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
2017 -> Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»
2017 -> Лекція історичний розвиток українського шкільництва та педагогіки виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського
2017 -> Програма навчальної дисципліни Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
2017 -> Microsoft Word Підготовка до уроку docx
2017 -> Закону України «Про вищу освіту»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка