Діяльності та розвитку


"Профільна середня освіта"Скачати 166,59 Kb.
Сторінка16/38
Дата конвертації27.03.2020
Розмір166,59 Kb.
ТипПротокол
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   38
"Профільна середня освіта"

на 2019-2025 роки
Мета проекту:

забезпечення рівного доступу до здобуття якісної профільної підготовки здобувачів освіти; виявлення та розвиток професійних інтересів здобувачів освіти; реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя.

Завдання проекту:

· забезпечити рівний і безоплатний доступ старшокласників до профільної та початкової допрофесійної підготовки;

· забезпечити диференціацію, варіативність, багатопрофільність здобуття освіти;

· спрямувати підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;

· налагодити зв’язки закладу освіти з вищими та науково-дослідницькими установами;

· налагодити моніторинговий супровід ефективності профільної середньої освіти;

· створити сучасну матеріально-технічну базу для організації якісної профільної середньої освіти.

Пріоритети проекту: формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій здобувачів освіти на допрофільному рівні та створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб здобувачів освіти в процесі їхньої профільної середньої підготовки.

Шляхи реалізації проекту
Зміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

Примітки

Інформаційно-організаційні заходи

1.

Продовжити роботу над удосконаленням організаційно-педагогічних та інформаційних умов реалізації профільного навчання

Постійно

ЗДНВР
2

Вивчення нормативно-правової бази організації профільної середньої освіти

Щороку

ЗДНВР
3

Провести моніторингове дослідження готовності педагогів до роботи в профільних класах

Протягом І семестру кожного навч. року

Совгуть Л.Й,

Грушевська Р.І.


4

На основі аналізу удосконалювати позакласну роботу, направлену на розвиток компетенцій здобувачів освіти

Постійно

Грушевська Р.І.,

Шкабко Н.В.


5

Оснащення предметних кабінетів відповідно до змістовного наповнення компоненту державного стандарту освіти на профільному рівні

І етап 2019-2020роки ІІ етап (удосконалення) 2021-2025 роки

Адміністрація школи, класні керівники
6

Розміщувати інформацію з питань змісту й напрямів профілізації на веб-сайті закладу

2019-2025 роки

Мамчиц Н.П.
7

Здійснювати моніторинг щодо відстеження ефективності системи профільної освіти

Постійно

Грушевська Р.І.
8

Проводити системний моніторинг щодо вивчення думки здобувачів освіти, батьків, педагогів із питань організації профільної середньої освіти

2019-2025 роки

Совгуть Л.Й.,

Соціальний педагог


9

Забезпечувати комп’ютерну підтримку викладання профільних дисциплін

2019-2025 роки

Волосячик С.С.,

Мамчиц Н.П.


10

Проводити аналіз працевлаштування випускників з урахуванням обирання профілю з метою корекції профілізації

Щороку

Совгуть Л.Й., класні керівники
11

Створювати освітньо-матеріальну базу забезпечення профільної середньої освіти в закладі з урахуванням різних механізмів фінансування

2019-2025 роки

Адміністрація школи
Психолого-педагогічні заходи

12

Забезпечити координацію інформаційних та ресурсних потоків між закладом освіти та вищими навчальними закладами шляхом участі: · у сумісних заходах і проектах; · конференціях і семінарах; · рекламних акціях вузів (День відкритих дверей, зустрічі)

2019-2025 роки

Адміністрація школи
13

Залучення іноземних спеціалістів-носіїв мови (волонтерів) для удосконалення мовних компетенцій учнів

Щороку

Адміністрація школи
14

Налагодити співпрацю із пілотними закладами освіти з метою обміну досвідом, встановлення партнерських відносин

2019 – 2020 роки

Адміністрація школи
15

Організувати позакласну роботу, направлену на удосконалення мовленнєвих компетенцій , створивши на базі старших класів · Відеоклуб .

2019 рік

Радчук В.Ф,

Дойонко Л.Ф.,МатушевськаЮ.В.
16

Забезпечити умови для розвитку творчих здібностей здобувачів освіти, реалізації їхніх природних задатків, нахилів шляхом: · включення до варіативної складової навчальних планів спецкурсів та факультативів; · удосконалення навчальних планів спецкурсів та факультативів; · залучення до проектної діяльності (різних рівнів); · залучення до участі у предметних конкурсах, олімпіадах, тощо

Постійно

Заступники директора
17

Поповнювати банк науково-методичних матеріалів із профільної середньої освіти

Постійно

Заступники директора
18

Поповнювати бібліотечні фонди освітньо-методичною, сучасною довідковою літературою відповідно до обраних профілів

2019-2025 роки

Адміністрація школи, бібліотекар
19

Забезпечити психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та профільної середньої освіти

2019-2025 роки

Совгуть Л.Й.Методичні заходи на реалізацію проекту

20

Методична рада «Моніторинговий супровід ефективності профільної середньої освіти»

2019 – 2020 роки

Грушевська Р.І.,

21

Нарада при директору з питання: «Сучасні методики на шляху удосконалення профільної середньої освіти»

2021 рік

Кучик О.А.
22

Педагогічна рада: «Використання ІКТ в реалізації допрофільної підготовки та профільної середньої освіти»

2025 рік

Грушевська Р.І.,

Голови МО


23

Нарада при директору: «Стан реалізації проекту «Профільна середня освіта»

2024 рік

Кучик О.А.Очікувані результати:

* впровадження нових моделей профільної середньої освіти;

* підготовка педагогів для реалізації проекту «профільна середнья освіта;

* сприяння оснащенню кабінетів для здобуття профільної середньої освіти здобувачами освіти;

* налагодження конструктивних зв’язків з закладами освіти різних рівнів акредитації;

* запровадження системного моніторингового спостереження за якістю профільної середньої освіти;

* підготовка здобувачів освіти до свідомого вибору майбутньої професії.

Проект


«Обдарована дитина»

на 2019-2025 роки

Мета проекту:

створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуального, творчого, спортивного,естетичного.

Шляхи реалізації проекту

Зміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

Забезпечення реалізації проекту

Організаційно-педагогічні заходи

1

Систематично поповнювати шкільний інформаційний банк даних про: · інтелектуально обдарованих дітей; · творчо обдарованих дітей; · спортивно обдарованих дітей; · технічно обдарованих дітей

До 01.10 щороку

Грушевська Р.І., Класні керівники
2

Висвітлювати інформацію про обдарованих дітей на шкільному сайті відповідно до розробленої форми

систематично

Грушевська Р.І.,

Мамчиц Н.П.


3

Оформити і поповнювати портфоліо для роботи з обдарованими дітьми з метою визначення творчо обдарованих підлітків та надання їм необхідної підтримки;

До 01.10 кожного року

Грушевська Р.І.,

Совгуть Л.Й.


4

Здійснювати інформаційно-педагогічний супровід обдарованих дітей з метою надання консультацій щодо створення особистих портфоліо в рамках · круглого столу «Портфоліо здобувача освіти – крок до успіху» · педагогічних консультацій

До 15.12 кожного року систематично

Грушевська Р.І.,

Голови М.О.


5

Забезпечення умов для систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, шляхом участі в семінарах і практикумах.

Постійно

Адміністрація школи
6

Поновлювати методичними рекомендаціями науково-методичну базу даних з формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних перевантажень здобувачів освіти


До 15.09 кожного року

Совгуть Л.Й.
7

Здійснення особистісно орієнтованого підходу до здобувачів освіти шляхом впровадження нових технологій освітнього процесу

2019-2025 роки

Педагоги, класні керівники
8

Координація дій з культурно-просвітницькими закладами регіону

Постійно

Адміністрація школи
9

Здійснення педагогічного відбору методик педагогічних технологій, особистісно розвивальних методик з предметів, що відповідають формам і завданням здобуття освіти обдарованих дітей. Поповнювати методичну скарбничку «Сучасні форми, методи і прийоми роботи з обдарованими дітьми»

Постійно

Керівники ШМО
10

Проводити моніторинг стану здоров’я обдарованих дітей

Постійно

Соціальний педагог
11

Пропаганда кращих авторських розробок дидактичного, психолого-педагогічного забезпечення освітнього процессу · на засіданнях МО · під час участі в педагогічних семінарах

2 рази на рік

Керівники МО Шкільний психолог
Соціально-психологічне забезпечення

12

Розробка та апробація системи ранньої поетапної діагностики та своєчасного виявлення талановитих дітей

2019 – 2020 роки

Психологічна служба
13

Здійснювати психологічний моніторинг з метою виявлення обдарованих учнів

Постійно

Психологічна служба
14

Організація постійно діючого семінару для педагогів, які працюють з обдарованими дітьми, спрямованого на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної підготовки

Постійно

Психологічна служба
15

Проведення психологічних обстежень особистісних особливостей обдарованих дітей за методикою ПДО, Леонгарда, Шмішека, Кетелла.

Постійно

Психологічна служба
16

Впровадження в роботу рекомендацій з профілактики емоційних та розумових перевантажень, запобігання стресів обдарованих дітей

Постійно

Психологічна служба
17

Удосконалення алгоритмів, пам’яток для обдарованих дітей, способів проведення самостійної науково-практичної діяльності.


2019-2025 роки

Психологічна служба
18

Залучення здобувачів освіти до соціологічних досліджень як форми наукової роботи

Постійно

Соціально-психологічна служба
19

Організація консультування батьків здобувачів освіти щодо роботи з обдарованими дітьми

Постійно

Соціально-психологічна служба
20

Підвищення рівня мотивації здобувачів освіти закладу як основа здобуття якісної освіти

Постійно

Психолог, вчителі, класні керівники
Педагогічний супровід

21

Удосконалення системи заходів щодо ефективної підготовці здобувачів освіти до участі у І етапі олімпіад з базових дисциплін

Постійно

Заступник з НВР
22

Організація і проведення предметних олімпіад

Жовтень кожного року

Заступник з НВР
23

Підготовка здобувачів освіти до участі в ІІ, ІІІ, ІV етапах предметних олімпіад

Постійно

Заступник з НВР Педагоги
24

Організувати та взяти участь в міжнародних інтерактивних конкурсах з предметів природночо- математичного циклу («Кенгуру», «Левеня» та інші), філологічного циклу («Галлус», «Грінвіч» та інші)

Кожного року

Заступник з НВР Педагоги
25

На сторінках шкільного сайту систематично наповнювати рубрику «Вісті з олімпіад» за результатами участі здобувачів освіти

Постійно кожного року

Грушевська Р.І
26

Відзначати переможців та призерів олімпіад: a) у наказі; b) на шкільному інформаційному стенді c) у відповідній рубриці на сайті школи d) нагородженням призами на лінійках

Травень кожного року

Адміністрація школи Педагоги
27

Започаткувати та удосконалити роботу гуртків, направлених на розвиток творчості філологічно обдарованих дітей · Юний літератор · Журналістика

До 1.10.2020 року

Заступники директора
28

Започаткувати та удосконалити роботу гуртків, направлених на розвиток творчості естетично обдарованих дітей · вокального · декоративно - ужиткового · хореографічного

До 1.10.2019

Заступники директора Керівники гуртків
29

Удосконалювати діяльність гуртків

Постійно

Шкабко Н.В.

30

Проводити творчі звіти учасників гуртків наприкінці кожного навчального року

Травень щороку

Шкабко Н.В, Керівники гуртків.
31

Удосконалити роботу шкільного парламенту через співпрацю

Постійно

Степчук Л.А.
32

Залучення учнів до всеукраїнських дослідницьких проектів (у тому числі комунікаційних)

Постійно

Адміністрація школи
33

Постійно організовувати зустрічі з успішними особистостями села

1-2 рази на рік

Заступники директора Класні керівники
34

Організація творчих звітів педагогів, що працюють з обдарованими дітьми

Травень кожного року

Заступник з НВР Керівники МО
35

Оформлення інформаційно-аналітичного документа: «Моніторинг результативності роботи з обдарованими дітьми»

Травень кожного року

Заступник з НВР Керівники МО
36

Встановлення міжнародних, міжрегіональних, регіональних зв’язків з організаторами пошуку, освітнього процесу обдарованих дітей

Постійно

Адміністрація школи Керівники МО
Методичні заходи на реалізацію проекту

37

Педагогічна рада · «Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми» · «Рівень сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності учасників освітнього процесу. Ефективність використання ІКТ в роботі з обдарованими дітьми»

2019 – 2020 2024-2025 н.

Заступники директора
38

Круглий стіл «Результативність роботи з обдарованими дітьми»

2023-2024 н.р.

Грушевська Р.І.
39

Нарада при директору «Робота з обдарованими: проблеми і перспективи»

2022-2023

Кучик О.А.
40

Семінар «Шляхи підвищення рівня мотивації саморозвитку здобувачів освітияк основа успішного навчання»

2021-2022 н.р.

Грушевська Р.І.,

Совгуть Л.Й.


41

Методична рада «Роль наставника у творчому зростанні здобувача освіти»

2024-2025 н.р.

Грушевська Р.І.
Очікувані результати: · формування банку даних із різноманітних напрямків роботи з обдарованими дітьми; · створення системи виявлення та розвитку обдарованих і талановитих дітей; · створення умов для їх самореалізації через надання якісних освітніх послуг, особистісно-орієнтований освітній процес, доступ до сучасних і традиційних інформаційних ресурсів.

Проект
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   38


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка