Діяльності та розвиткуСкачати 166,59 Kb.
Сторінка14/38
Дата конвертації27.03.2020
Розмір166,59 Kb.
ТипПротокол
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   38
«Стратегія розвитку

Великожолудського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад»

Володимирецької районної ради

Рівненської області

на 2019-2025 роки»

Назва

Стратегія розвитку Великожолудського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Володимирецької районної ради Рівненської області на 2019-2025 роки

Тип

Стратегія розвитку закладу освіти

Адреса

Рівненська область Володимирецький район с.Великий Жолудськ вул. Шкільна 42

Керівник

Кучик Оксана Андріївна,директор НВК

Підстава для розробки

Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням освітньої реформи в Україні

Нормативно-правова база

Конституція України, Закон України «Про освіту» від 27.09.2017р., Закон України «Про загальну середню освіту», Конвенція ООН про права дитини, Концепція національно-патріотичного виховання, Статут школи …

Мета

Визначити перспективи розвитку школи як закладу, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави. Створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості

й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу.Завдання

1. Формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, орієнтованого на автономію, академічну свободу для всебічного розвитоку особистості, як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей.

2. Забеспечення якості надання освітніх послуг на початковому, базовому та профільному середньому рівнях освіти.

3. Формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів освіти компетентностей.

4. Створення опорного закладу освіти для здобуття профільної освіти учасниками освітнього процесу.

5. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учасників освітнього процесу.

6. Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного законодавства (очна, дистанційна, сімейна, екстернатна, мережева, педагогічний патронаж).

7. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, громадськості, суспільства.

8. Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг.

9. Розвиток в здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.

10. Прищеплення здобувачам освіти шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну.

11. Врахування вікових і індивідуальних особливостей здобувачів освіти і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини.

12. Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами ( інклюзивне, індивідуальне навчання).

13. Виховання свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності здобувачів освіти.

14. Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього процесу.

15. Підвищення професійного рівня кадрового по­тенціалу згідно Положення про атестацію та сертифікацію педагогічних працівників.

16. Перехід на академічну, організаційну, фінансову, кадрову автономію закладу

17. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості з приводу роботи закладу на власному вебсайті.

18. Розвиток в закладі міжнародного співробітництва та міжнародної академічної мобільності.Термін реалізації

2019-2025 роки.

Етапи реалізації

Концептуально-організаційний (2019 рік.) Реалізація проблеми (2019-2023 роки.) Набуття досвіду (2020-2024 роки) Узагальнення результатів (2025 рік)

Ресурсне забезпечення

Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів. Залучення фахівців державних та громадських організацій у якості консультантів. Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Структура

· Вступ; · Загальні положення; · Загальна стратегія розвитку закладу; · Філософські засади успіху; · Управлінський аспект; · Методичний аспект; · Виховний аспект; · Психолого-педагогічний аспект; · Модель випускника; · Фінансово-господарський аспект; · Очікувані результати; · Принципи діяльності.

Очікувані результати

• Освітній процес здійснюється відповідно до навчального плану;

• удосконалюється мотиваційне середовище ди­тини;

• здійснюється допрофільне на­вчання, створюються можливості вибору учнями освітнього профілю відповідно до індивідуальних психофізичних особливостей та особистих поба­жань;

• особиста відповідальність педагога за результати наданих освітніх послуг;

• підвищується професійна майстерність педа­гогів шляхом проходження сертифікації;

• накопичується особистий педагогічний досвід (створення авторських програм, методичних розро­бок тощо);

• здійснюється комп'ютеризація освітнього процесу;

• розширилася мережа гуртків ;

• здобувачі освіти залучаються до участі в управлінні освітніми справами в різних видах діяльності;

• посилюється оздоровча спрямованість освітнього процесу, комплексний підхід до гармонійного формування всіх компонентів здоров'я;

• створюється інформаційне забезпечення для пе­реходу закладу до роботи в відкритому інноваційному режимі;

• упроваджуються інноваційні методи формуван­ня життєвої компетентності учнів;

• проводиться діагностика та моніторингові до­слідження якості освітніх послуг;

• автономія закладу ( академічна, організаційна, кадрова, фінансова).Показники ефективності

Поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад. Зростання позитивного іміджу освітнього закладу та його конкурентноздатності на ринку освітніх послуг. Розширення ділових партнерських зв’язків між закладами освіти як України, так і інших країн.

Контроль, корекція та оцінювання

Системний моніторинг реалізації розвитку Стратегії.

Проект
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   38


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка